Kommunal skola anmäld för otillåten religionsutövning

Sjumilaskolan i Göteborg har anmälts till Skolinspektionen för att en anställd under arbetstid och i skolans lokaler anordnat böneundervisning för lågstadieelever och en annan rullat ut sin bönematta i ett klassrum och bett framför nyanlända högstadieelever. Enligt anmälan ska skolflickor ha tillrättavisats om deras slöjor inte suttit korrekt.

Läs mer

Forskning
Salafistiska ”influencers”
Doku och Expressen i samarbete