Judehat och jihad i mosképrojektets skymningsland

– Vi är Muhammeds soldater! – Åh gud, förstör judarna! Orden kommer från ledningen för den grupp som ska se till att det byggs en ny moské i varje svensk stad varje månad. Doku har fått del av filmklipp och annan information som avslöjar hur ansvariga bakom mosképrojektet utrycker grov antisemitism och driver in pengar under hot och hur de uppmanar individer att använda ekonomiskt stöd från sociala myndigheter för att bygga moskéer. 

Läs mer

Forskning
Salafistiska ”influencers”
Doku och Expressen i samarbete