Raseri mot sexualundervisning och HBTQ-frågor i skolor

Det har på senare tid arrangerats demonstrationer och protestmarscher på flera håll i Europa och Nordamerika mot sekulära skolors undervisning om sexualkunskap. I Kanada och Belgien har protesterna utvecklats till desinformationskampanjer som påstår att undervisningen gör det omöjligt för muslimska föräldrar att uppfostra sina barn enligt islam och att syftet är att hypersexualisera barnen. Samma utryck finns i svenska muslimska diskussionsgrupper på sociala medier.

Läs mer

Forskning
Salafistiska ”influencers”
Doku och Expressen i samarbete