Sofie Löwenmark: Därför startar vi sajten Doku

Efter några månaders intensiva förberedelser, fyllda med mycket byråkratiskt arbete men också det som är meningen att vi ska ägna oss åt, journalistik, lanserar vi nu sajten Doku för granskning av våldsbejakande islamistiska och närbesläktade miljöer i Sverige.

Vi menar att det finns ett stort behov av att granska och upplysa om landets radikalislamistiska nätverk. Detta har inte minst tydliggjorts av de kopplingar som har visat sig finnas mellan olika terrorattentat, IS verksamhet i Mellanöstern och olika svenska nätverk. Många personer i de senare har varit engagerade i ideologisk såväl som rent praktisk värvning av svenskar till IS:s militanta verksamheter. En del av dem som rekryterats är i dag tillbaka i Sverige med nya erfarenheter och kunskaper, och kan vara lika förblindande som tidigare av hat mot den västvärld som man menar befinner sig i ”krig” mot ”islam”.

Hotet från dessa miljöer ska inte enbart reduceras till enskilda vålds- och terrordåd. I många förorter och områden i Sverige utgör islamismen en reell hotbild och inskränkning i människors vardag för många människor.

Ett sådant här upplysningsarbete, där ljus kastas över de svenska nätverken och dess idémässiga utgångspunkter, hoppas vi kunna bedriva inte bara på denna nystartade hemsida utan på sikt även genom föreläsnings- och utbildningsverksamhet på exempelvis skolor. 

Hotet från dessa miljöer ska inte enbart reduceras till enskilda vålds- och terrordåd. I många förorter och områden i Sverige utgör islamismen en reell hotbild och inskränkning i människors vardag för många människor. Trots att antalet svenska anhängare av olika jihadistiska ideologier beräknas ha tiodubblats under de senaste tio åren, har det i Sverige under samma tid bedrivits alltför lite undersökningar av landets våldsbejakande islamistiska miljöer. Därför ser vi ett stort behov av en samlad plattform som endast och systematiskt granskar den våldsbejakande  islamismen. På sikt vill vi bygga upp en digital kunskapsbank kring ämnet, att ösa ur för journalister, studenter, lärare, forskare och andra som har nytta av det.

Runt personer, föreningar och miljöer vi granskar förekommer det ibland att skattemedel finansierar denna odemokratiska verksamhet. Det är häpnadsväckande och oacceptabelt att det alls kan förekomma.

Några skattemedel har Doku ännu inte till sitt förfogande. I dagsläget är vi hänvisad till enskilda människors goda vilja och generositet  för att få finansiering.

De pengar som kommit in via insamlingar har hittills gjort det möjligt att betala nödvändiga kostnader och att till viss del genomföra ett par journalistiska granskningar. För att Doku ska överleva kommer det dock att krävas en mer hållbar och långsiktig finansiering. Vår förhoppning är att det ska bli möjligt.

Om du vill stödja oss så swisha gärna ett bidrag till 1236197065.

Det kanske kan låta en smula bombastiskt men vi vill ändå mena att en journalistisk verksamhet som med kontinuitet och långsiktighet ägnas åt att samla och sprida kunskap om denna miljö – dess nätverk, idéer och propaganda – är ett arbete som vi hoppas på sikt ska visa sig vara till stor gagn för den svenska demokratin.

Sofie Löwenmark
Redaktör för doku.nu