Säpo pekar ut hög skolchef för rekrytering

500 kronor från den elevpeng som skattebetalarna ger för varje elev på Vetenskapsskolan kommer betalas ut till den tidigare huvudmannen Abdel Nasser El Nadis bolag fram till den 1 januari 2028.

DOKU AVSLÖJAR: VD:N PLÄDERADE 2014 FÖR ”STARK SUNNIISLAMISK STAT”

VD:n och huvudmannen för Vetenskapsskolan i Göteborg pekas av Säkerhetspolisen internt ut som rekryterare till våldsbejakande islamism. Doku kan genom källor med insyn bekräfta att Abdel Nasser El Nadi finns med bland de två tusen personer som enligt Säpo utgör den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige.

Den fristående Vetenskapsskolan i Göteborg har tidigare varit uppmärksammad i olika granskningar för kopplingar till islamism och anställda som uttryckt sympatier för IS. I våras skrev Dagens Nyheter att Säpo ska ha besökt skolan, men VD:n, huvudmannen och den tidigare rektorn Abdel Nasser El Nadi förnekade för tidningen att han själv hade några som helst extremistiska kopplingar eller sympatier för terrorgrupper.

-Jag har fem barn som är födda i Sverige, en stor familj, och jag vill skydda det här samhället som har skyddat mina barn, sa han till DN.

Men Doku kan idag avslöja att 53-årige Abdel Nasser El Nadi finns med bland de cirka två tusen personer som enligt Säkerhetspolisen utgör den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige. Uppgifterna kommer från mycket trovärdiga källor med insyn i det underrättelsearbete som myndigheter i Sverige bedriver kring den våldsbejakande islamistiska miljön.

LÄS MER: UTPEKADE SKOLCHEFEN VILL TA ÖVER GYMNASIESKOLA

Enligt informationen anses El Nadi av Säkerhetspolisen ha varit ett skäl till att så många personer från Göteborg rest för att ansluta till jihadistgrupper i Syrien. Det finns dock inga formella brottsanklagelser mot honom.

Facebookinlägg från 10 augusti 2014.

Abdel Nasser El Nadi har under flera år lett studiegrupper om islam och framträtt på olika konferenser inom den radikala islamistmiljön i Sverige.

Doku har gått igenom inlägg som Abdel Nasser El Nadi gjorde på Facebook hösten 2014, månaderna efter att terrorgruppen Islamiska staten utropat ett ”kalifat” i delar av Syrien och Irak. Inläggen är på arabiska, men har blivit översatta av en professionell översättare.

”Är det vårt öde att era pengar är en fond för att bryta ner det sunnitiska projektet till förmån för den israeliska och iranska hegemonin över regionen?”
Ur facebokinlägg 6 augusti 2014

Genomgående i El Nadis inlägg är en mycket stark kritik mot den så kallade koalitionen mot IS som bildades den hösten av en rad länder, bland annat flera arabländer, för att slå tillbaka det framväxande IS militärt. Även om El Nadi inte ger något uttryckligt stöd för Islamiska staten så skriver han ofta om ”det sunnitiska projektet” som något eftersträvansvärt. I ett inlägg beskriver han det som ”en stark, sunnitisk, islamisk stat”.

Facebookinlägg från den 6 augusti 2014.

Den 6 augusti 2014 skriver han som en kommentar till att Saudiarabien hade satsat pengar för att bekämpa IS: ”Är det vårt öde att era pengar är en fond för att bryta ner det sunnitiska projektet till förmån för den israeliska och iranska hegemonin över regionen?”

I ett längre inlägg från den 10 augusti 2014 skriver han under rubriken ”de stridande islamiska grupperna” att de militära förmågorna hos en del av dessa grupper inte är tillräckligt för att ”uppnå slutmålet, nämligen grundandet av den staten”. Istället efterlyser han ”en strategisk planeringsgrupp som inkluderar en elit av sharia-lärda och politiskt kunniga”. Dessa behöver enligt El Nadi studera bland annat vad som har åstadkommits i Afghanistan, Tjetjenien, Irak och Levanten (innefattande bland annat Syrien) för att ta fram olika alternativ och förslag ”för beslutsfattarna i de grupperna”. Sedan skriver han:

”Om vi inte omvärderar sättet att fatta beslut på och hur händelserna hanteras, är de gruppernas öde att förkrympa och förtvina, om än på sikt. Det sunnitiska projektet blir då sina första stadiers fånge, och kan inte fullbordas inom kort.”

I ett inlägg från den 24 september 2014 skriver han under rubriken ”Det är islam och muslimerna de är ute efter”: ”Aggressionen idag har börjat med IS och Jahbat al-Nusra. I morgon står kanske Ahrar ash-Shaam (en salafistisk väpnad grupp, reds. anm.) på tur. I övermorgon kanske alla islamiska krafter oavsett dess ’moderata och öppna’ hållning. (…) De islamiska krafterna i Levanten, Irak, Libyen m.m. måste alltså revidera sina islamrättsliga och politiska val, och veta att alla är i siktet, och att ingen är undantagen. Ingen troende, som tror på Allah och den yttersta dagen, får känna glädje inför att en muslim har dödats eller utsatts för angrepp.”

”Det amerikanska kalifatet har, när det sett att det finns de som tänker på att etablera ett islamiskt kalifat, och att det kanske skulle utgöra ett hot mot dess kalifat, samlat de allierade, förberett arméerna och bombat regionen; och slavarna strider i dess armé. (…) Vår frihet återerövras, vår ära återfås och vår religion respekteras när vi blir av med dessa slavar.”
Ur facebookinlägg 12 oktober 2014

I ett inlägg från den 12 oktober 2014 skriver han under rubriken ”Det amerikanska kalifatets slavar”, och syftar då på makthavarna i de arabländer som ingick i den internationella koalitionen mot IS:

”Det amerikanska kalifatet har, när det sett att det finns de som tänker på att etablera ett islamiskt kalifat, och att det kanske skulle utgöra ett hot mot dess kalifat, samlat de allierade, förberett arméerna och bombat regionen; och slavarna strider i dess armé. (…) Vår frihet återerövras, vår ära återfås och vår religion respekteras när vi blir av med dessa slavar.”

Doku har under några veckor utan framgång bett Abdel Nasser El Nadi om en intervju. Vi har också mejlat uppgifterna i den här artikeln till honom för att han ska ha en möjlighet att kommentera dem, men han har inte återkommit.

Doku har även bett Säkerhetspolisen att kommentera våra uppgifter om Vetenskapsskolan och huvudmannen Abdel Nasser Elnadi, men från Säpos pressavdelning uppger man att myndigheten inte kommenterar enskilda personer eller organisationer. Dock skriver man att generellt finns ibland kopplingar mellan skolor och våldsbejakande extremism, men att det då primärt handlar om enskilda personer och inte skolan som sådan.

-Även om delar av budskapet är radikalt ser vi inte något direkt eller entydigt samband mellan skolor och ideologiskt motiverad brottslighet som syftar till att ändra samhällsordningen, skriver Gabriel Wernstedt från Säpos pressavdelning i ett mejl till Doku.

MAGNUS SANDELIN
SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844.