Al-Awlaki – terrorimamen som härskar på nätet

Anwar al-Awlaki har genom sin utstrålning och sina föreläsningar på engelska övertygat många unga muslimer i väst om att det pågår ett krig mellan väst och islam.

Vad finns det för influencers i den svenska radikalislamistiska miljön? Vilka personer, i Sverige eller utomlands, inspirerar, radikaliserar och på andra sätt påverkar unga människor i Sverige till en extrem islamistisk ideologi? I Dokus serie om personer som har och har haft en stor roll för spridande av ideologi i de här miljöerna har turen kommit till den kanske mest inflytelserika personen för den yngre generationen av jihadister i framförallt väst, Anwar al-Awlaki.

”Sheikh Anwar Al Awlaki Rahimahullah – en av de bästa, sanna, lärda inom Islam som fortfarande gynnar oss trots att han lämnat detta världsliga liv. (…) Ingen annan talare har haft en sådan stor inverkan på Muslimer, främst på ungdomar, så som Anwar Al Awlaki hade. Han hade vår beundran, han hade våra öron, han hade vår uppmärksamhet och han hade vår kärlek.”

Orden tillhör en ung kvinna från Göteborg, och likt många andra unga radikala muslimer i väst så hyllar hon Anwar al-Awlaki, här ovan i ett inlägg på Facebook. Den karismatiske amerikansk-jemenitiske predikanten dödades den 30 september 2011 av USA, det land som han själv var medborgare i, i en drönarattack i Jemen beordrad av den dåvarande amerikanske presidenten Barack Obama.

Anwar al-Awlaki var Amerikas fiende. Hans budskap gick inte att missförstå. På flytande engelska talade han om för unga muslimer att det pågår ett krig mellan väst och islam:

”The mujahedin has offered the west a truce, but the west has refused it. We have chosen the path of war in order to defend ourselves from your oppression. God willing we will continue with this war and you will find us persistent”, predikade han i ett av de tal som cirkulerar på nätet.

Barack Obama kommenterade 2011 nyheten om al-Awlakis död med att den var ett hårt slag för al-Qaida, som inte skulle känna sig säkra någonstans på jorden.

”This is further proof that al-Qaeda and its affiliates will find no safe haven anywhere in the world”, sa han bland annat.

Anwar al-Awlaki var Amerikas fiende. Hans budskap gick inte att missförstå. På flytande engelska talade han om för unga muslimer att det pågår ett krig mellan väst och islam.

Men USA lyckades inte ta död på al-Awlakis starka påverkan på många unga människor. För dem har han blivit en martyr. Hans föreläsningar och artiklar sprids fortfarande på nätet, och hans bild cirkulerar tillsammans med lovord och hyllande beskrivningar över hans gärning. Inte för inte har han kallats för ”Internets Bin Ladin” på grund av sin stora genomslagskraft på nätet. Han var den som gjorde den jihadistiska ideologin tillgänglig för ungdomar i USA, Europa och andra platser och som inte behärskade arabiska.

Trots att al-Awlaki dödades 2011 så inspirerade hans budskap många unga muslimer från väst att resa och ansluta till jihadistgrupper i Syrien flera år senare:

”The tables have turned, and there is no ruling back of the world wide jihad movement. On the eve of 9/11 it was Afghanistan alone. Today it´s Afghanistan, Pakistan, Iraq, Somalia, North Africa the Arabian Peninsula. And the list is growing. (…) Jihad is the greatest dead after believing in Allah. Jihad is greater than worshiping in the house of Allah, and serving it and serving the pilgrims. References that jihad is the greatest dead of all”, predikade han.

Och naturligtvis slog budskapet igenom även i Sverige. En svensk IS-medlem sa så här i SVT:s Uppdrag granskning 2014.

”Jag skulle säga att 95 procent eller 98 procent av alla engelsktalande mujahedin de har bestämt sig för att åka på jihad, på grund av att de lyssnat på han (al-Awlaki).”

Anwar al-Awlakis bild cirkulerar på nätet där han hyllas av många som en hjälte.

Anwar al-Awlaki föddes 1971 i New Mexico i USA. Vid sju års ålder bosatte hans familj sig i ursprungslandet Jemen. 1991 återvände han dock till USA där han bland annat arbetade som imam. Det är oklart huruvida hans budskap var extremt och våldsförespråkande redan på den tiden, hans starka fientlighet mot USA och uppmaningar till mord på dem som kränker profeten Muhammed blev i alla fall tydligt under de senare åren i hans liv.

Hur som helst hade han enligt den officiella utredningen om 11 septemberattentaten kontakt med eller predikade för tre av de kommande 11 septemberterroristerna. Al-Awlaki ska dock ha fördömt attackerna efteråt.

2006 fängslades Anwar al-Awlaki av jemenitiska myndigheter misstänkt för att ha deltagit i planeringen av att kidnappa en amerikansk diplomat. När han efter 18 månader släpptes ur fängelset började han öppet propagera för våld mot islams fiender. Ett av hans viktigaste bidrag till den jihadistiska rörelsen var skriften ”44 Ways to Support Jihad”, där han bland annat slår fast att hatet mot otrogna är centralt i kampen.

Ett par av de unga män som åtalades för att ha planerat att mörda konstnären Lars Vilks i Göteborg 2011 hade lyssnat mycket på föreläsningar av Anwar al-Awlaki, bland annat en där han nämner Lars Vilks namn och säger att det är en plikt att döda dem som kränker profeten Muhammed.

Anwar al-Awlakis namn har förekommit i en lång rad utredningar om terrorism, såväl internationellt som i Sverige. Dels har han haft direktkontakt med terrorister, dels har han i flera fall uppenbarligen fungerat som en stark inspirationskälla. Några exempel:

  • Nidal Malik Hasan som sköt ihjäl tretton personer vid en militärbas i Texas 2009 hade tiden före attentatet haft mejlkontakt med al-Awlaki.
  • Den så kallade ”kalsongbombaren”, Umar Farouk Abdulmutallab, som i december 2009 försökte detonera en sprängladdning ombord på ett passagerarplan över Atlanten hade haft återkommande kontakt med al-Awlaki på internet.
  • Roshona Choudhry som 2010 knivhögg den brittiske parlamentsledamoten Stephen Timms radikaliserades genom att framförallt lyssna på Anwar al-Awlakis föreläsningar.
  • Ett par av de unga män som åtalades för att ha planerat att mörda konstnären Lars Vilks i Göteborg 2011 hade lyssnat mycket på föreläsningar av Anwar al-Awlaki, bland annat en där han nämner Lars Vilks namn och säger att det är en plikt att döda dem som kränker profeten Muhammed.

2010 slog den amerikanska regeringen fast att Anwar al-Awlaki var en central ledare för Al-Qaida på den arabiska halvön, Aqap, och organisationens tidskrift Inspire hade publicerat flera texter av honom. Ändå har en del ”människorättsorganisationer” tagit honom i försvar. Brittiska Cage samarbetade tidigare med honom. Och efter al-Awlakis död, när det stod klart för de flesta vilken huvudroll han spelat inom al-Qaida och för att uppmana och inspirera till dödande av civila, delade ändå den svenska organisationen MMRK (Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén), ett videoklipp på Facebook från en föreläsning med al-Awlaki med titeln ”Why The World Hates America”.

MAGNUS SANDELIN

Läs tidigare delar i serien om salafistiska influencers:

Den radikala salafisten i Halmstad

Anas Khalifa har spridit extremism i femton år