Inte fotboll men gärna självmord, anser al-Alwan

Sulaiman al-Alwan från Saudiarabien hör till de mest populära våldsbejakande predikanterna bland jihadister i väst.

Vad finns det för ”influencers” i den svenska radikalislamistiska miljön? Vilka personer, i Sverige eller utomlands, inspirerar, radikaliserar och på andra sätt påverkar unga människor i Sverige till en extrem islamistisk ideologi? I den tionde delen i Dokus serie om personer som har och har haft en stor roll för spridande av ideologi i de här miljöerna skriver vi idag om den saudiarabiske predikanten Sulaiman al-Alwan, som ofta lyfts fram som en förebild av jihadister i Sverige och andra västländer.

Fotboll är en form av kätteri, avsett att få muslimer att avstå från sin religion och tro, och spelarna kan ses som kriminella.”
Det hävdade Sulaiman al-Alwan, en av Saudiarabiens mer framträdande militanta salafistiska predikanter, i samband med att han svarade på frågor från saudiska ungdomar och studenter. Al-Alwan betonade att problemet med fotboll är domaren, som följer människans lagar, och inte de som instiftats av Allah.

Frågestunden ägde rum i december 2012, kort efter att Al-Alwan släppts fri mot borgen efter att ha suttit fängslad i nio år utan rättegång. Han var anklagad bland annat för terrorfinansiering och penningtvätt. Al-Alwan passade under tiden i frihet också på att utfärda fatwas som påbjöd terroristattacker mot västerländska intressen i Saudiarabien och resten av världen. Han anklagade Egyptens president Muhammed Mursi för att han inte infört sharia-lagar, och fördömde landets konstitution som garanterar religionsfrihet och att kristna och muslimer ska behandlas lika.

Al-Alwan betonade att problemet med fotboll är domaren, som följer människans lagar, och inte de som instiftats av Allah.

Efter en kort tid i frihet, som al-Alwan utnyttjade väl för att sprida ett mycket militant religiöst budskap över världen, inleddes 2013 en rättegång i en specialdomstol i Riyadh. Bland de många anklagelserna mot al-Alwan fanns att han bidragit till finansiering av terrorism genom insamlingar för Al-Qaidas ledare i Irak Abu Musab A-Zarqawi, och gjort uttalanden där han uppmanat Iraks befolkning att slåss emot de amerikanska soldaterna och inte dra sig för att använda självmordsbombare.

Al-Alwan dömdes till femton års fängelse, men eftersom han redan hade avtjänat en del av straffet är tanken att han ska släppas fri under 2019. (Han är dock förbjuden att resa i ytterligare tio år.)

Den svenske IS-jihadisten Abdi Fitah Ahmed, ”Pelle Svanslös”, använde en bild av Sulaiman al-Alwan på sin facebooksida.

Al-Alwans föreläsningar, som sprids via sociala medier, kretsar kring två teman: Krigshets och att separera de trogna från de otrogna. I en föreläsning säger han:

”Islamisk religion kan inte fullföljas i muslimers hjärtan och liv om vi inte också genomför Jihad i alla former. Ondskan hos de otrogna kan inte stoppas utan en fruktansvärd kraft och en Jihad som bryter ner deras styrka. Om det inte vore för Jihad skulle världen ha varit korrumperad och moskéer skulle ha förstörts. Kriget mellan det goda och det onda har en lång historia. De falska budbärarna har alltid varit fler än de som talar sanning, och det är inte möjligt att besegra dem på något annat sätt än genom Jihad. Många människor väljer inte sanningens väg om de inte är tvingade. Jihad kommer att fortsätta till domens dag. Jihad är vägen till värdighet och nationens välstånd (Ummah). Det spelar ingen roll hur många hinder islams fiender placerar i vägen för Jihad, och hur mycket skada de åsamkar folket och att de kallar dem extremister. Jihad kommer att fortsätta så länge som det är dag och natt. Det är antingen seger eller martyrskap.” 

Al-Alwans föreläsningar, som sprids via sociala medier, kretsar kring två teman: Krigshets och att separera de trogna från de otrogna.

I en annan föreläsning talar han om att en god muslim inte ens ska resa till de otrogna, kuffarnas, land. Och om han måste göra det, för arbete eller av andra tvingande skäl, ska han vistas där kortast möjliga tid, och undvika alla icke nödvändiga kontakter med de människor och miljöer han möter. Därefter listas en rad förhållningssätt, presenterade i nummerordning, som konkret visar hur det går till att försäkra sig om att distansen till ”kuffarna” upprätthålls.

Sulayman ibn Nāṣir al-ʿAlwān, eller Abū ʿAbd Allāh som han också kallas, är en av Saudiarabiens mer framträdande militanta salafistiska predikanter. Han har varit verksam ända sedan 1980-talet, och kan vid det här laget räknas som en slags nestor i den salafistiska rörelsen. Al-Alwan föddes 1969, eller möjligen 1970, i Buraydah, huvudstaden i al-Qasimprovinsen på arabiska halvön, som det fjärde av familjens totalt nio barn (alla söner).

Redan under sin skoltid gjorde sig al-Alwan känd som en mycket konservativ men också stridbar muslim. Han lämnade tidigt den vanliga skolan för att studera islam i studiegrupper hos olika kända shejker i landet. Han började snart att själv undervisa, framförallt i sitt hem men på fredagarna även i en moské. Men ganska snart gjorde hans kontroversiella religiösa tolkningar att han stängdes av från undervisning, och bannlysningen varade i hela sju år. Al-Alwan dömde till exempel ut de ceremonier som hålls för studenter som lärt sig att memorera Koranen (Hafiz). Han ansåg att dessa inte existerade under Muhammeds tid, och att de därför inte borde vara tillåtna. Sådana uttalanden gjorde också att han fick sitt första fängelsestraff på arton dagar.

Ganska snart gjorde hans kontroversiella religiösa tolkningar att han stängdes av från undervisning

Al-Alwan kom senare att bli en kraftfull agitator mot USA:s militära närvaro i Afghanistan. Hans inflytande som radikal predikant ökade, och hans åsikter spreds till bredare grupper, efter att USA gått in militärt i Irak. Hans skrifter lästes av en ny generation av unga i Saudiarabien som han hetsade till kamp mot de anglo-amerikanska styrkorna, och han uppmanade till jihad och självmordsbombningar.

Al-Alwan och hans närmaste utfärdade en rad fatwas, bland annat 2000 när man godkände självmordsbombningar bland palestinska motståndskämpar som en legitim taktik i kampen mot Israel. 11 september-dådet i New York 2001 följdes av två fatwas, 21 september 2001 and 19 oktober 2001, där al-Awlan och hans närmaste slog fast att alla muslimer måste visa sitt stöd för Afghanistan och talibanerna med alla medel, även våld, och att de som understödde USA i Afghanistan var otrogna.

Al-Alwans moské i al-Qassim-provinsen har kritiserats för att vara en slags ”terrorist-fabrik”, och en av hans studenter, Abdulaziz al-Omari, uppges ha varit med och kapat det flygplan som flög in i det norra tornet vid 11 september-attacken 2001. Al-Omari ska ha varit född 1979 i de fattiga sydvästra delarna av Saudiarabien. Han var en god student som utbildade sig till imam och skaffade sig tidigt familj och barn. Sommaren 2000 reste han till Qassim-provinsen som är hjärtat i en region där den ultrakonservativa wahabitiska rörelsen har ett starkt fäste. Där träffade han al-Alwan som han började studera för, och därefter utbildade han sig även till flygplanstekniker. Ytterligare två av de som deltog i samma terrordåd tros ha radikaliserats i samma provins, även om kopplingen till just al-Alwan inte är styrkt. 

Alla fatwor och uttalanden ledde till den tidigare nämnda arresteringen den 28 april 2004. Men al-Alwans texter och uttalanden har levt vidare och studerats av en ny generation av jihadister, och har även citerats av ledare i Al Qaida och militanta palestinier. Det är ganska vanligt att även svenska jihadister hänvisar till honom, eller använder hans porträttbild på sociala medier.

I fängelset får al-Alwan besök av sin familj som förmedlar faderns ord till världen. Efter terrordåden i Paris 2015 ska han bland annat ha sagt följande, enligt sonens Twitter:

”Ingens blod är heligt – vare sig det rör sig om en muslim eller någon som ingått andra förbund och säkerhetsavtal med profeten. För min far, mor och mig är det en ära att offra oss för Muhammeds skull.”

ANNA-LENA LODENIUS

Läs tidigare delar i Dokus serie om salafistiska ”influencers”:
Anas Khalifa har spridit extremism i femton år
Den radikala salafisten i Halmstad
Al-Awlaki – terrorimanen som härskar på nätet

Hatpredikanten som är en ”cheerleader” för jihad
Abo Raad – imamen som hyllade IS blixtkrig i Irak
Predikanten som uppmanar kvinnor til lydnad
Hans föreläsning ledde till att bidragen drogs in

Karismatisk konvertit som uppmanar till mord
Med Azzam fyller de svenska jihadresorna 30 år