Återvändare utbildade barn på Vetenskapsskolan

500 kronor från den elevpeng som skattebetalarna ger för varje elev på Vetenskapsskolan kommer betalas ut till den tidigare huvudmannen Abdel Nasser El Nadis bolag fram till den 1 januari 2028.

Muslimska Vetenskapsskolans vd omhändertogs av Säkerhetspolisen som ett hot mot rikets säkerhet.
Doku kan nu tillsammans med Expressen avslöja att minst fyra återvändare från krigets Syrien fått arbete på samma skola. Ytterligare sju anställda har under de senaste åren kunnat knytas till den våldsbejakande extremistiska miljö som Säkerhetspolisen håller ett vakande öga över.
Sven-Erik Berg, skolchef på Vetenskapsskolan i Göteborg, försvarar sig:
– Vi har en väldigt tydlig värdegrund, säger han.

Den 15 maj i år hämtades den radikala imamen och Vetenskapsskolans vd Abdel-Nasser El Nadi av Säkerhetspolisen i Göteborg. Han var den sjätte i raden av framträdande radikala islamister som sattes i förvar hos Migrationsverket på Säkerhetspolisens inrådan som ett hot mot rikets säkerhet.

Vetenskapsskolans tidigare vd och huvudman Abdel Nasser El Nadi är omhändertagen av Migrationsverket efter anmälan av Säkerhetspolisen. Foto: Facebook

Skolinspektionen granskar nu skolan som under tio års tid finansierats av svenska skattebetalare. Bara sedan 2013 har 223,7 miljoner kronor pumpats in i skolan i form av skolpeng.

Nu kan Doku i samarbete med Expressen avslöja att Abdel-Nasser El Nadis skola, som formellt är konfessionsfri, avlönat återvändare från krigets Syrien för att utbilda och ta hand om skolbarnen.

Avrättningsfilmer hittades

Återvändarna har haft olika grad av relation till terrorsekten IS eller motsvarande islamistiska grupper i Syrien:

• En 33-årig kvinna åkte ner med sina barn till Syrien 2013 för att bo i ett av terroristgruppen Jaysh al-Muhajireen wal-Ansars kvinnohus. 

Familjen försörjdes av terrorgruppen, som kort senare skulle uppgå i IS, medan kvinnans dåvarande make Hassan Al-Mandlawi var ett av gruppens befäl. 

Den 33-åriga kvinnan anställdes av Vetenskapsskolan efter hemkomsten till Sverige. Hennes dåvarande make Al-Mandlawi dömdes till livstids fängelse för terrorbrott begångna i Syrien efter att filmer hittats där han var med då två män fick halsen avskurna samma år som familjen var där. 

Barnskötare och IS-återvändare

• En 60-årig barnskötare vars son Kamal Badri reste ner till Syrien och stred för den islamistiska gruppen Kataeb al-Mujahereen, som senare blev en del av IS. När även hennes dotter gifte sig med en känd IS-terrorist och anslöt sig till IS i juli 2015 följde den nu 60-åriga kvinnan efter ner till Syrien och levde med familjen i det IS-kontrollerade området. 

Efter återkomsten till Sverige har kvinnan inte bara avlönats av Vetenskapsskolan. Hon har även arbetat som barnskötare vid en kommunal förskola i Göteborg. 

Bara sedan 2013 har 223,7 miljoner kronor pumpats in i skolan i form av skolpeng.

• En 32-årig man som har umgåtts i kretsar där flera åkte ner till Syrien för att ansluta sig IS och andra terrorgrupper. Han åkte också själv ner till Syrien, enligt honom själv för att köra förnödenheter till krigets offer långt innan IS etablerade sitt kalifat. Han var vid tiden en återkommande religiös föreläsare och poet. 

Efter att IS intagit staden Mosul i Irak diktade han: 

”Det är ett maktskifte på gång för det här är nya tider, våra lejon har vaknat och plockar vinst i sina strider … Huvuden kommer att rulla som inte förtjänar några axlar. Systemen kommer splittras enkelt som att krossa en flaska.”

– Jag tar avstånd från allting som har med IS att göra och någon sorts extremism. Jag är väldigt ledsen om den dikten orsakat någon oro och tar avstånd från den, säger 32-åringen i dag. 

• En fjärde anställd är en 29-åring som själv uppgett att han var i Syrien mellan åren 2012 och 2014. Enligt honom själv för att delta i humanitärt hjälparbete, men han ingår bland den grupp av återvändare som Säkerhetspolisen följer.

Vetenskapsskolan: ”Tydlig värdegrund”

Sven-Erik Berg är skolchef på Vetenskapsskolan i Göteborg och säger att hans skola följer lagen och begär ut belastningsutdrag för alla som anställs. Utöver det räknar han med att alla ska följa skolans värdegrund:

– Vi har en väldigt tydlig värdegrund. Om man inte kan ställa upp på den i praktiken kan man inte jobba på vår skola. 

Det skulle kunna ses som ett problem att en skola har anställda med en sådan bakgrund som har till uppgift att utbilda barn. Hur ser ni på det?

– Det vore helt oförenligt med vår värdegrund. Alla som jobbar här ställer upp på vår värdegrund.

En vecka senare kontaktar vi Sven-Erik Berg igen. Då berättar han att skolledningen frågat ut en av de fyra Syrienåtervändarna. Alltså den av de fyra återvändarna som fortfarande är anställd på skolan.

– Vi har intervjuat en person som jobbar kvar hos oss nu. Den personen tar direkt avstånd från IS agerande, säger Sven-Erik Berg.

När den här personen var nere i Syrien, vad var den personens inställning då?

– Det har inte jag frågat om.

Enligt skolchefen Sven-Erik Berg har skolan bara vid ett tillfälle behövt agera mot en anställd som uppfattats som extrem i sina åsikter. Men Dokus och Expressens granskning visar att fler av skolans anställda genom åren dykt upp i extrema islamistiska sammanhang. Ett exempel är en nu 27-årig man som enligt uppgift arbetade som elevassistent och lärare. Han har i sociala medier spridit radikala islamistiska och antisemitiska budskap och även gillat bilder med IS-flaggor.

Efter anställningen i Vetenskapsskolan försökte 27-åringen byta karriär till ordningsvakt, men blev aldrig godkänd av länsstyrelsen med hänvisning till polisens underrättelseuppgifter som hemlighölls även för 27-åringen själv. 

Gävleimamen Abu Raads svärson

Mannen är ingift släkting till den förvarstagne imamen i Gävle, Abu Raad, och tillhör den grupp radikala islamister och ”hotaktörer” som Säkerhetspolisen följer. 

Den nu 27-årige mannen har gjort en mängd inlägg till stöd för IS kalifat på nätet och knyts till bland annat organisationen Die Wahre Religion, som är förbjuden i Tyskland och bland annat anklagas för rekrytering till ”illegala aktiviteter”.

Den 27-årige mannen har i sociala medier spridit radikala islamistiska och antisemitiska budskap och även gillat bilder med IS-flaggor

När vi presenterar oss för mannen på telefon avslutar han omedelbart samtalet. Våra sms-meddelanden förblir obesvarade.

Tre anställda bedöms ha viktig roll i islamism

Först efter denna artikels publicering skickar 27-åringen ett sms där han skriver att han varken har eller har haft några sympatier för IS. Inläggen med IS-flaggor och liknande som han spridit menar 27-åringen inte ska tolkas som sympatier för IS utan hade ”mer generella betydelser”.

Den nu 27-årige mannen är en av sju anställda eller tidigare anställda på Vetenskapsskolan som Säkerhetspolisen följer i arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism. Flera av dem, däribland Abdel-Nasser el Nadi, ingår, eller har ingått, i skolans ledning. 

Tre av dessa sju anställda bedöms av Säkerhetspolisen ha viktiga roller i den våldsbejakande islamistiska miljöns tillväxt, i rekrytering av stridande och finansiering av terrorism och befarade terrorattentat. 

Utbildningsminister Anna Ekström (S) betonar att barn och elever i svensk skola ska känna sig trygga. 

– Alla som arbetar i svensk skola ska följa den värdegrund som finns klart och tydligt inskriven i vår skollag. Där ingår till exempel att man ska verka för ett demokratiskt samhälle, säger Anna Ekström, som inte vill gå in på det enskilda fallet.

– Vi har skolpeng för att barn och elever ska få en bra utbildning. Våra gemensamma skattepengar ska förstås gå till kunskap och bildning och inte någonting annat.

Det finns just nu en diskussion om vårdnadshavares lämplighet att ha hand om barn som återvänder från Syrien, om de är lämpliga att återanpassa barnen. Om barn möter återvändare från IS i skolan, hur ser du på det?

– Generellt är det självklart så att barn som går i svensk skola ska möta personal som är lämplig för uppgiften. Den som driver en skola ska ha kunskap, kunskap om arbetsmiljölagstiftning, kunskap om skolans styrdokument och skolans värdegrund och även vara lämplig för uppgiften.

Skolpeng för bra utbildning

Doku och Expressen har sökt alla fyra återvändarna. En av dem skriver i ett mejl att det ”existerade en attraction” till det som skedde i Syrien men att det inte rörde sig om något ”fullständigt ställningstagande” för IS.

Om skolan skriver återvändaren att personalen stöder olika inriktningar av islam. ”Skolan i helhet skötte sitt och var väldigt inbjudande till alla studenter och det var en trygg miljö för barnen”.

Skolinspektionen meddelade i maj att de utreder Vetenskapsskolan och skolans ägares lämplighet att bedriva skattefinansierad utbildning. Den utredningen fortsätter, meddelar Skolinspektionens jurist Johan Kylenfelt under tisdagen.

Flickorna satt längst bak

Det är inte första gången Skolinspektionen får upp ögonen för Vetenskapsskolan i Göteborg. 2017 gjordes en oanmäld tillsyn där myndigheten bland annat fann att skolan brast i uppdraget ”att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män”.

Skolan saknade tillräcklig sex- och samlevnadsundervisning, enligt Skolinspektionen, och under så kallad ”likabehandlingstid” satt pojkarna längst fram i klassrummet, medan flickorna var förpassade till platserna längst bak. Skolan förklarade att det var för att lektionen ägde rum direkt efter bönen då barnen satt på samma sätt. 

Det Skolinspektionen fann då avseende själva undervisningen anses åtgärdat. Likabehandlingstiden, som var en schemalagd men formellt frivillig lektion om etik och moral, ska ha lagts ner.

DANIEL OLSSON, reporter GT/Expressen
MAGNUS SANDELIN, reporter Doku

Läs även: Säpo slog till mot skolchefen Abdel-Nasser El Nadi