Jihadistiskt nätverk i Sverige knyts till rysk maffia

Säkerhetspolisen följde ett par personer i det "kaukasiska nätverket" när de upptäckte att de planerade ett mord. Foto: Från Säpos övervakningsfilm

När IS anhängare återvänder till Sverige väntar likasinnade i Sverige på att ta emot dem. Doku och Expressen har granskat det nätverk som knyts till såväl islamistisk terrorism som rysk maffia. Minst fyra återvändare från Syrien ingår i nätverket och en av de utpekade ledarna, Viktor Gaziev, sattes nyligen i förvar av Säkerhetspolisen.  
– De har å ena sidan en våldsbejakande ideologi, å andra sidan ett våldskapital och tillgång till den kriminella miljön, säger forskaren Amir Rostami.

Dygnet runt övervakade Säkerhetspolisen den 36-årige mannen från Tjetjenien. 

Vi kan kalla honom för ”livvakten”. 

Några år tidigare hade 36-åringen deltagit i det väpnade tjetjenska motståndet mot den ryska centralmakten som just livvakt åt en av utbrytarrepublikens presidenter. 

Liksom många andra inom det tjetjenska motståndet hade han en religiös, extrem övertygelse som rättfärdigade våld. Nu var han asylsökande i Sverige och helt ovetande om att Säkerhetspolisen placerat dolda mikrofoner i hans bil. Vid fyratiden på eftermiddagen den 2 juli 2015 fångade avlyssningen samtalet mellan 36-åringen och dennes vän.

Utredde beställningsmord

Vännen tackade livvakten för att denne valt att leva ”ett radikalt liv inom islam” och betonade att det är viktigt att följa islamska regler – även i det kriminella livet. 

– Till exempel om vi går in och avrättar den här personen med automatvapen och får en lastbil full med pengar för detta, måste man följa Guds ord, sa vännen enligt utskriften från avlyssningen. 

– Det är viktigt för mig att först veta om islam tillåter det eller inte, om det är ett brott eller inte. Om jag gjorde detta för pengarnas skull måste jag veta att min tro tillåter det. Du är en vän till mig, och jag uppskattar dig som en bror. Jag tror att du kan leda oss på den sanna vägen.

”Om vi går in och avrättar den här personen med automatvapen och får en lastbil full med pengar för detta, måste man följa Guds ord”

I mitten av augusti var Säpo säkra på att ett allvarligt brott, ett beställningsmord, höll på att planeras, och överlämnade ärendet till NOA, Nationella operativa avdelningen inom polisen. Natten mellan den 15 och 16 augusti 2015, grep polisen två män i Solna med koppling till kriminella miljöer. Senare dömdes fyra män för förberedelse till mord, bland dem den 36-årige livvakten och hans kompanjon som talade om vikten av att följa Guds ord.

I Säkerhetspolisens hemliga avlyssningar avslöjades att männen skulle få mer betalt för mordet om offrets hals hade skurits av.

Samtidigt som diskussionerna pågår om de svenska IS-medlemmarna i Syrien finns redan en aktiv jihadistmiljö i Sverige, beredda att ta emot de som återvänder från IS och andra jihadistgrupper. 

Religiöst och kriminellt

Den svenska miljön är uppdelad i flera mindre nätverk. Doku kan tillsammans med Expressen i dag berätta om ett av dessa nätverk, med personer från framförallt Kaukasien. Det sträcker sig över flera städer och bedöms av polisen ha ett stort våldskapital med kopplingar till såväl rysk maffia som islamistiska terrorgrupper. 

LÄS ÄVEN: EXMILITÄREN: ”JAG UTGÖR INGET HOT MOT SVERIGE

Polisen klassar nätverket som det mest kriminellt aktiva inom svensk jihadistmiljö.

Nätverket sträcker sig över flera städer och bedöms av polisen ha ett stort våldskapital med kopplingar till såväl rysk maffia som islamistiska terrorgrupper. 

– De har å ena sidan en våldsbejakande ideologi och å andra sidan ett våldskapital och tillgång till den kriminella miljön. Givetvis blir det en större säkerhetsutmaning, säger kriminologen Amir Rostami vid Institutet för framtidsstudier.

Han har ofta stött på de kaukasiska nätverken i sin forskning och säger att det inte alltid är lätt att avgöra vad som är det primära – kriminaliteten eller den religiösa övertygelsen.

Dokus och Expressens granskning visar att individer i detta kaukasiska nätverk gjort sig skyldiga till en mängd brott: allt från organiserade butiksstölder till grova våldsbrott. 

– Kriminaliteten behöver inte vara ideologiskt motiverad. Den här blandningen är inte heller något som har kommit med de kaukasiska ligorna, utan redan vid millennieskiftet kunde vi se embryon till att kriminella nätverk försökte blanda in religiösa element. Det kan ge högre status och legitimitet åt handlingarna, säger Amir Rostami som ser en fara i att denna typ av nätverk kan ha lättare tillgång till vapen och sprängämnen än andra radikala religiösa grupper. 

”Kriminaliteten behöver inte vara ideologiskt motiverad. Den här blandningen är inte heller något som har kommit med de kaukasiska ligorna”

Gemensamt för flera av de inblandade i målet med det planerade beställningsmordet i Solna 2015 är att de kommer från den ryska delrepubliken Tjetjenien. En del av dem har levt som asylsökande i Sverige i många år. 

Dokus och Expressens kartläggning av nätverket visar att personer i nätverket kan stå med ena foten i islamistisk extremism och samtidigt ingå i nätverk av personer från forna Sovjetunionen som livnär sig på grov organiserad, ofta internationell brottslighet.

Det handlar bland annat om stölder och bedrägerier men även vålds- och vapenbrott. Samtidigt finns starka kopplingar till islamistisk extremism: 

  • Minst ett tjugotal personer i nätverket finns enligt granskningen på Säkerhetspolisens radar för koppling till islamistiska terrornätverk.
  • Minst fyra personer har varit i Syrien för att ansluta sig till sådana grupper, och sedan återvänt. 
  • En man har varit åtalad för terroristbrott, men friats.
  • En av de utpekade ledarna, Viktor Gaziev, har efter ansökan från Säkerhetspolisen tagits i förvar i väntan på utvisning.
  • Det finns kopplingar till moskén i Gävle och imamen Abu Raad som också sitter i förvar efter en insats av Säkerhetspolisen i början av maj.

Greps av Interpol

Den 36-årige livvakten som dömdes för förberedelse till mord flydde från Tjetjenien 2004. Ryssland utfärdade en internationell efterlysning av mannen för mord, och han greps av Interpol i Dubai 2009. Han släpptes dock, och sökte sig till Sverige där han ansökte om asyl 2012. 

Hans fru och fem minderåriga barn kom året efter. 

Eftersom han anses riskera politisk förföljelse i hemlandet på grund av sina politiska åsikter så slipper han utvisning efter att han avtjänat sitt fängelsestraff.

Mannen har skrikit religiösa utrop och försökt påverka intagna med sin religion.

Enligt Kriminalvården har han under tiden i häkte uppvisat ”en radikal muslimsk övertygelse och lever sitt liv enligt Sharia och de system av religiösa lagar och regler som medföljer detta.” Han har också ”skrikit religiösa utrop och försökt påverka intagna med sin religion.”

Samtidigt beskrivs mannen, av Kriminalvården som en rymningsbenägen och farlig person med ”anknytning till internationell och organiserad brottslighet samt har associationer till ett internationellt kriminellt nätverk med hög kapacitet till våld och fritagning.”

Andra medlemmar har förekommit i terrorutredningar. Däribland en annan central 49-årig medlem i nätverket som friades 2017 i ett uppmärksammat terrormål. I en intervju med Doku och Expressen förnekar han kopplingar till såväl extremism som kriminalitet.

I mars i år dömdes flera personer från tidigare sovjetrepubliker för stölder och hälerier riktade mot sportklädesbutiker i Sälen. Målet togs i maj upp i hovrätten där dom väntas inom kort. 

En av de dömda, en 32-årig man från Tjetjenien, är enligt Säkerhetspolisen en så kallad bekräftad återvändare från Syrien, där han ska ha varit mellan 2013 och 2014.

En av de dömda i stöldmålet är Viktor Gaziev, en 38-årig man från Tjetjenien, med kopplingar till Gävlemoskén och imamen Abu Raad

Viktor Gaziev, 38, en ledargestalt inom det kaukasiska nätverket, sitter i Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning. Foto: Polisen

En annan av de dömda i stöldmålet är Viktor Gaziev, en 38-årig man från Tjetjenien, med kopplingar till Gävlemoskén och imamen Abu Raad. Han begärdes 2012 utlämnad av Ryssland för att bland annat ha deltagit i en väpnad grupp och mordförsök, något som han har nekat till. Han har själv uppgett för Högsta domstolen, som avslog begäran från Ryssland, att han är oppositionell, är imam och har haft en ledande ställning i sin by. 

Den 7 maj i år fattade Migrationsverket beslut om att ta honom i förvar i den pågående insatsen mot flera radikala islamistiska ledare. Han ska enligt ett beslut i juni utvisas ur landet. 


Ledarfigurerna i det kaukasiska nätverket

Viktor Gaziev, 38
En av nätverkets ledargestalter. Viktor Gaziev är född och uppvuxen i Tjetjenien. Har tidigare uppgett att han var imam i sin hemby och oppositionell mot regimen. Anses av polisen vara en ledargestalt i ”det kaukasiska nätverket” i Gästrikland. Dömd för stöld, häleri, snatteri och smuggling av en pistol. Han begärdes 2012 utlämnad av Ryssland för misstankar om bland annat mord och utpressning, vilket han nekar till. Han togs i förvar av Migrationsverket den 7 maj i år och har nära koppling till Gävleimamen Abu Raad.

”Återvändare 1”
Man, 38 år. Rysk medborgare. Reste i oktober 2013 till Syrien och återvände till Sverige 2014. Uppger själv för Doku/Expressen att han var där för att jobba med flyktingar. Dömd för stöld, snatteri, bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll m.m. 

”Återvändare 2”
Man, 32 år. Rysk medborgare från Tjetjenien. Reste i maj 2013 till Syrien och återvände till Sverige 2014. Dömd bland annat för stöld, häleri och penningtvättsförseelse.

”Återvändare 3”
Man, 36 år. Reste i augusti 2012 till krigets Syrien och återvände till Sverige samma år. Är ostraffad men fick 2015 avslag hos Förvaltningsrätten på ansökan om att godkännas som väktare med skäl som sekretessbelades.

”Återvändare 4”
Man, 28 år. Svensk medborgare från Tjetjenien. Reste i februari 2013 ner till Syrien för att återvände till Sverige ett halvår senare. Han har tidigare fått studiemedel från CSN för att studera arabiska i Saudiarabien.

”Maffialedaren”
Man, 54 år. Svensk medborgare. Dömd för förberedelse till mord, grovt bedrägeri och penningtvättbrott. Är enligt polisen ledare för ett kriminellt nätverk i Stockholm med internationella kopplingar. Ingår enligt Säkerhetspolisen i den våldsbejakande islamistiska miljön i Stockholm. 

”Livvakten”
Man, 36 år. Rysk medborgare från Tjetjenien, där han deltog i kriget mot de ryska styrkorna. Han var livvakt för den tidigare presidenten Aslan Maskhadov. Dömd i Sverige bland annat för förberedelse till mord, häleri, vapenbrott och försök till utpressning. Har enligt Kriminalvården också koppling till internationell organiserad brottslighet, och har i häktet uppvisat ”en radikal muslimsk övertygelse”.

”Rymmaren”
Man, 49 år. Rysk medborgare med ledande position i ”det kaukasiska nätverket”. Har deltagit i de båda tjetjenienkrigen på separatisternas sida. Anses utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet och ska därför utvisas enligt ett regeringsbeslut. Utvisningen har dock inte kunnat verkställas. I stället har han anmälningsplikt hos polisen. Rymde från Migrationsverkets förvar 2011. Är dömd bland annat för grovt vapenbrott.

LÄS ÄVEN: EXMILITÄREN: ”JAG UTGÖR INGET HOT MOT SVERIGE”

MAGNUS SANDELIN, reporter Doku
DANIEL OLSSON, reporter GT/Expressen

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.