USA vill höra man i Sverige om 11 september

Photo: Michael Foran, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WTC_smoking_on_9-11.jpeg

En amerikansk domstol har begärt att få förhöra en man boende i Sverige angående terrorattentaten i USA den 11 september 2001. Mannen anses ha hjälpt två av terroristerna med bland annat transporter, ekonomi och att ta flyglektioner, men ska höras som vittne i en civil rättsprocess mot bland annat den saudiska staten.

2 977 människor dog i attentaten i USA den 11 september 2001.

English version: U.S. wants testimony from a man in Sweden about 9/11

Terrorattentaten i USA den 11 september 2001 kom att på ett genomgripande sätt förändra världspolitiken under många år framöver. 2 977 människor dog då nitton flygkapare från terrornätverket al-Qaida tog kontroll över fyra passagerarplan och flög två av dem in i World Trade Center i New York, ett in i Pentagons byggnad i Virginia medan det fjärde planet kraschade på en åker i Pennsylvania.

Flera amerikanska advokatbyråer företräder de anhöriga till dödsoffren och andra drabbade i en civil rättsprocess mot bland annat den saudiska staten, som man menar är ansvarig för attentaten.

Den amerikanska begäran om rättshjälp av Sverige.

I maj förra året skickade en domare vid en federal domstol i New York, där målet ligger, en begäran om rättshjälp till det svenska justitiedepartementet för att i den här processen kunna förhöra en person boende i Sverige under ed. Mannen, som ursprungligen är från Jemen och i 40-årsåldern, förmodas ha viktig information om eventuella kopplingar mellan Saudiarabien och terrorattentaten.

Hjälpte terroristerna med flygutbildning

Enligt begäran, som Doku tagit del av, framgår det att han bodde i Kalifornien före attentaten 2001. Där ska han ha hjälpt två av de flygkapare från al-Qaida som anlänt till USA, Nawaf al-Hazmi och Khalid al-Midhar, med att bland annat lära sig engelska, transportera sig, ordna boende, ekonomi, att skriva in sig på flygskolor och att assimilera sig i det amerikanska samhället.

Nawaf al-Hazmi och Khalid al-Midhar var två av flygkaparna på det plan, American Airlines flight 77, som kraschade in i Pentagon.

Khalid al-Midhar och Nawaf al-Hazmi, två av flygkaparna.

Mannen som den amerikanska domstolen nu vill höra ska enligt begäran personligen ha känt två saudiska regeringsanställda som bodde i USA vid den här tiden, bland annat en saudisk diplomat som också var verksam som imam vid en moské utanför Los Angeles. Enligt anklagelserna ska de två saudierna ha upprättat ett stödnätverk för al-Hazmi och al-Midhar och gett mannen i uppdrag att hjälpa de två terroristerna att komma tillrätta i USA.

I den officiella amerikanska rapporten om terrorattackerna den 11 september, den så kallade 11 septemberrapporten (Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States) som publicerades 2004, omnämns mannen som ”en viktig medhjälpare” till de blivande flygkaparna al-Hamzi och al-Midhar. Enligt rapporten greps han efter den 11 september först som ett viktigt vittne och sedan på anklagelser om brott mot invandringslagarna. Han deporterades dock till Jemen 2004 efter att åklagaren vägrat åtala honom på anklagelser som byggde på påstådda medgivanden som han ska ha gjort i fängelset.

Har nekats svensk medborgarskap

Enligt den begäran om rättshjälp som förra året kom till Sverige från domstolen i New York ska mannen alltså inte höras som misstänkt för 11 septemberattentaten, utan som vittne i den civila rättsprocessen mot den saudiska staten och ett antal utpekade individer.

Svenska myndigheter har bistått den amerikanska domstolen. Ett förhör med mannen skulle ha hållits i en svensk tingsrätt i början av mars i år, men blev inställt då domstolen inte lyckades delge mannen en kallelse. Förhöret har nu skjutits upp till i höst.

Enligt uppgifter från Migrationsverket som Doku har begärt ut så ansökte mannen om uppehållstillstånd i Sverige första gången i juni 2011. Nästan tre år senare beviljades han ett ettårigt uppehålls- och arbetstillstånd. I februari 2016 beviljades han permanent uppehållstillstånd i Sverige. Två gånger, 2016 och 2017, har han ansökt om svenskt medborgarskap men fått avslag.

Advokat Björn Tude är ombud i Sverige för de amerikanska målsäganden som driver rättsprocessen. Han vill dock inte svara på några frågor om fallet.

-Jag kan inte säga något, varken nu eller senare, säger han.

Genom sitt juridiska ombud, advokat Roba Azzam, meddelar mannen att han ”på grund av målets karaktär” väljer att inte kommentera sin inställning till vittnesmålet eller hur han ställer sig till den pågående processen i Sverige. Han vill förtydliga att han inte är misstänkt för något brott, utan han är begärd att höras som vittne i en civilrättslig tvist som pågår i USA.

Han meddelar också att han tidigare har vittnat i frågan i USA och att detta resulterade i att han utsattes för repressalier och inhuman behandling på grund av hans tidigare givna vittnesmål, och hans förhoppning är att det han genomlidit inte ska återupplevas och att hans privatliv skall respekteras trots den rättsprocess som pågår. Han kommer dock, meddelar han genom advokaten, att precis som tidigare vara laglydig och samarbeta med myndigheter när detta är påkallat.

MAGNUS SANDELIN