”The Beatles” inför rätta för filmade IS-mord

Mohammed Emwazi, aka "Jihadi John". Bild: Ur IS propagandafilm

För närvarande pågår flera rättsprocesser i USA och Storbritannien mot islamistiska extremister som anses ha deltagit i uppmärksammade våldsdåd. Terrorforskaren Hans Brun går igenom fallen.

Terrorism och terrorattacker får så gott som alltid mycket stort massmedialt utrymme, i synnerhet om offren är västerlänningar. Det är däremot inte lika vanligt att det rättsliga efterspelet ges lika mycket utrymme. Rättvisans kvarnar mal långsamt men målmedvetet och genererar sällan stora och högljudda rubriker. Det kan därför vara befogat att redogöra för inte mindre än tre vitt skilda rättsprocesser som för närvarande pågår i USA och Storbritannien. Dessa processer avser den ökända kvartetten kända under öknamnet ”the Beatles”, en av de bröder som var inblandade i attacken mot Boston Maraton 2013 samt en rättegång avseende bombdådet i Manchester 2017.

Många läsare minns säkert en ökänd kvartett medlemmar i den Islamiska Staten (IS) som lite ironiskt fick smeknamnet ”The Beatles” på grund av att de pratade en engelska med brittisk accent. Kvartetten bestod av Mohammed Emwazi, ibland kallad ”Jihadi John”,  El Shafee Elsheikh samt de båda konvertiterna Alexanda Kotey och Aine Davies. 

Morden användes i propaganda

Dessa personer anses ha varit inblandade i ett stort antal avrättningar av tillfångatagna västerlänningar, bland annat journalister och biståndsarbetare. Dessa mord filmades och publicerades på sociala medier som ett led i den Islamiska Statens propaganda. De fyra har dessutom systematiskt torterat ett tjugotal västerlänningar som hölls som gisslan, däribland den danske fotografen Daniel Rye. Denna gisslan utgjorde i vissa fall en inkomstkälla för den Islamiska staten, i andra fall tycks gisslan ha använts i en grym katt och råtta-lek med de anhöriga.

Jihadi John uppges ha varit ledaren för kvartetten och tycks ha identifierats redan 2014 av brittisk och amerikansk underrättelsetjänst. Han anses vara den person som mördade den amerikanske journalisten James Foley inför rullande kameror den 19 augusti 2014. Den 12 november 2015 dödades han i en amerikansk drönarattack. Den Islamiska Staten bekräftade hans död i januari 2016.

Aine Davis – som anses ha spelat en mindre framträdande roll – uppges ha gripits av turkiska myndigheter i Istanbul i november 2015. Han dömdes senare till drygt sju års fängelse av en turkisk domstol.

Greps av kurdiska förband

De båda kvarvarande medlemmarna i kvartetten – Alexander Kotey och El Shafel Elsheikh – greps tidigt under 2018 av kurdiska förband. De överfördes till amerikanska förband efter den turkiska offensiven i norra Syrien 2019 på grund av oro över säkerheten i de fängelser där de förvarades. För närvarande befinner sig de båda i amerikanskt förvar i Irak i sällskap med ett flertal högt uppsatta IS-medlemmar i avvaktan på att lagföras.

Var de båda skall lagföras är långt ifrån okomplicerad. Vilket eller vilka länder har jurisdiktion och var är det lämpligt och enklast att väcka åtal? De brott de anklagas för har begåtts i Syrien, mer än tjugo personer med olika medborgarskap anses ha mördats av kvartetten. Detta innebär något förenklat och teoretiskt att de skulle kunna ställas inför rätta i Syrien eftersom brotten begicks där eller i något i de länder vars medborgare har mördats. Ytterligare ett alternativ utgörs av någon form av internationell domstol eller tribunal. Svårigheterna i detta fall är naturligtvis att Syrien för närvarande inte har ett fungerande rättssystem på grund av inbördeskriget och svårigheterna för olika berörda stater att samla in bevisning och vittnesmål.

Såväl Storbritannien som USA kan åtala dem för mord eftersom de har deltagit i mord på såväl amerikanska som brittiska medborgare. Storbritannien annullerade deras brittiska medborgarskap redan 2015 och har vägrat att ställa dem inför rätta på grund av en rad olika juridiska problem. USA har i största möjliga mån undvikit att gripa icke-amerikanska medborgare som har anslutit sig till IS. Om de båda ställs inför rätta i USA så är det första gången som icke-amerikanska medborgare åtalas i USA anklagade för brott begångna av personer med koppling till IS.

Tros ha viktig bevisning

Ett problem i detta sammanhang är att Storbritannien tros ha tillgång till viktig bevisning och annan information som skulle kunna användas vid en eventuell rättegång i USA. Rimligtvis borde det vara enkelt att överföra sådan information till USA men det hela kompliceras av det faktum att USA kan utdöma dödsstraff. Enligt europeiska folkrättsliga regler kan inte europeiska stater medverka till detta (Sverige faller in under samma regelverk) och brittiska domstolar har därför blockerat ett överförande av information som skulle kunna användas i en eventuell rättegång. 

Den amerikanske justitieministern har nyligen skriftligen underrättat den brittiska regeringen om att man inte kommer att yrka på dödsstraff i syfte att göra det möjligt för Storbritannien att överföra information till amerikanska myndigheter. Skrivelsen uppges vara villkorad – om inte Storbritannien tillhandahåller nödvändig bevisning och information före den 15 oktober 2020 så kommer de båda att överlämnas till de irakiska myndigheterna för att åtalas under det irakiska rättssystemet. Det kan noteras att ett antal IS-medlemmar som åtalats i Irak har dömts till döden.

Självmordsattacken i Manchester

Den brittiska Högsta Domstolen beslutade den 26 augusti att tillåta att brittiska myndigheter lämnar över relevant information, bland annat vittnesmål och visst material från underrättelsetjänsterna.

Den danske fotograf som satt som gisslan överlevde och redogjorde för sina upplevelser för den danske författaren Puk Damsgård (”Ser Du månen Daniel”). Boken är läsvärd och har dessutom också filmatiserats nyligen, väl värd att se. Filmen lyfter inte bara fram gisslans upplevelser utan också de anhörigas utsatthet och förtvivlan på ett lyhört sätt.   

Det är inte bara de ökända medlemmarna i ”The Beatles”som ställs inför rätta. Den 22 maj 2017 genomfördes en självmordsattack vid Manchester Arena i samband med en konsert. Minst 22 personer mördades och hundratals skadades. Utredningen visade senare att självmordsbombaren hade fått hjälp av sin lillebror med att bland annat konstruera bomben. Brodern flydde till Libyen redan före attacken för att sätta sig i säkerhet men utlämnades till Storbritannien under sommaren 2019. Han dömdes nyligen till 55 års fängelse, med brittiska mått ett ovanligt hårt straff med tanke på gärningsmannens låga ålder. Domstolen var noga med att betona att den åtalade hade dömts till livstid om han hade varit äldre än 21 vid tidpunkten för brottet. I praktiken innebär domen att den dömde mycket väl kan komma att tillbringa resten av livet i fängelse.

Utöver detta pågår det dessutom ytterligare en rättegång i USA där en gärningsman driven av jihadism står åtalad. I detta fall rör det sig om en av de bröder som genomförde bombattacken mot Boston Maraton den 15 april 2013. Attacken genomfördes av två bröder. Tre personer dödades, däribland ett barn. Hundratals skadades. En polisman dödades dessutom senare när förövarna stal hans bil.

Justitieministern begär dödsstraff

En av bröderna dödades en tid senare i samband med att polis försökte gripa dem. Den överlevande brodern greps levande och åtalades. Rättegången hölls 2015 men tvingades tas om på grund av rättegångsfel. Denna rättegång har nu inletts och detta sker i samband med att ett mångårigt federalt moratorium avseende dödsstraff har avskaffats. Under de kommande veckorna kommer tre personer att avrättas. Den amerikanske justitieministern har överklagat den ursprungliga domen mot den överlevande Boston-bombaren och dessutom begärt att dödsstraff skall utdömas även i hans fall.

Avslutningsvis kan det vara på sin plats att nämna att det inte enbart är jihadistiska terrorister som döms till kännbara fängelsestraff. Den australienske medborgaren och högerextremisten Brenton Tarrant sköt ihjäl 51 personer och skottskadade dessutom 40 andra personer den 15 mars 2019. Attentatet var välplanerat sedan lång tid tillbaka. Samtliga offer var muslimer och de mördades i samband med att de besökte två olika moskeér. Tarrant dömdes till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning. Det uppges vara det strängaste straff som utdömts i modern historia på Nya Zealand.  

HANS BRUN
forskar om terrorism i Sverige och Storbritannien

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.