Terrorledarens dotter omhändertogs enligt LVU

Den svenskmarockanske al-Qaidaledaren Mohamed Moumous dotter har under hösten omhändertagits enligt LVU efter att en utredning visat på risker för bortgifte och radikalisering.

Det var i augusti som stadsdelsnämnden beslutade att omedelbart omhänderta flickan, som är i tonåren, enligt LVU. Hon är dotter till en av de mest framträdande terrorledarna från Sverige. Beslutet fastställdes av Förvaltningsrätten.

Stadsdelsnämnden ansökte senare om vård av flickan enligt LVU, och i slutet av oktober biföll Förvaltningsrätten nämndens ansökan om beredande av vård enligt 1 § och 2 § LVU men avslog ansökan av vård enligt 3 § LVU.

Utredningen som låg till stöd för omhändertagandet inleddes efter att en orosanmälan kommit in från polisen där det framkom att flickans mamma bland annat har kopplingar till våldsbejakande islamistisk extremism. 

Säpo har enligt utredningen tidigare gjort ett flertal orosanmälningar rörande flickans familj. Flickans pappa, Mohamed Moumou, har haft en framträdande roll i al-Qaida och familjen har haft kopplingar till våldsbejakande extremism även efter hans död 2008. 

Mohamed Moumou.

Svenskmarockanske Mohammed Moumou var utbildad i al-Qaidas läger i Afghanistan och lämnade Sverige i samband med att han terrorlistades av FN 2006. När han stupade i Mosul 2008 var han andreman inom al-Qaida i Irak. 

Moumous svenska änka har enligt Säkerhetspolisen även efter makens död befunnit sig inom den radikalislamistiska miljön och två av Moumous svenska söner har, enligt uppgifter till Förvaltningsrättens dom, stridit i Syrien varav den ena har omkommit.

Enligt en orosanmälan från flickans skola våren 2019 hade hon gifts bort med en äldre man i Syrien. Flickan uppgavs, enligt den utredning som stadsdelsnämnden gjorde, inte ha tagit avstånd från våldsbejakande miljöer och inte heller reflektera fritt eller naturligt över att hon har haft nära familjemedlemmar som deltagit i väpnade konflikter med terrororganisationer. 

Flickan, som ännu omfattas av skolplikt, har haft en avbruten och bristande skolgång och uppges ha en låg kunskapsnivå. Mamman har, enligt utredningen, inte varit ett skydd mot att dottern ska påverkas av den här miljön. 

Det finns enligt utredningen en oro för flickans radikalisering, hennes roll i den extremistiska miljön med risk för bortgifte och barnafödande med syfte att föra kampen för kalifatet vidare.   

Flickans mamma menade i Förvaltningsrätten att ansökan om LVU skulle avslås och att hon inte har brustit i sin omsorgsförmåga. Hon uppgav att det inte fanns någon konkret risk för att dotterns hälsa och utveckling kommer till skada och att uppgifterna i nämndens utredning är hänförliga till dotterns pappa.

Hon uppger vidare att hon inte har haft någon kännedom om hans verksamhet och han är dessutom avliden sedan tolv år tillbaka. Hon säger att hon är väldigt mån om dotterns skolgång och har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med den. Hon samtycker till vårdplanen så länge vården kan ske på ett sätt som dottern känner sig trygg med. Det stämmer inte att hon har vuxit upp i en våldsbejakande miljö, säger mamman. Hon vet inte varifrån nämnden har fått uppgifterna om att hon har bevittnat våld och andra traumatiska händelser.

År 2012 blev en av mammans söner föremål för omhändertagande enligt LVU och fallet fick då viss medial uppmärksamhet. Utredningen som låg till grund för omhändertagandet påvisade att pojken under längre perioder vistats i Sverige utan vårdnadshavare och att han då inte haft någon skolgång. Vid tillfället bodde hans mamma i Egypten tillsammans med tre av sonens syskon.

Nämnden gjorde vidare gällande att de personer till vilka hon överlåtit tillsynen av sonen ska stå för en våldsbejakande tolkning av islam. Sonen greps även av utländska myndigheter och kvarhölls under en tid efter en illegal inresa till Oman.

Vid tidpunkten för det omedelbara omhändertagandet fanns indikationer på att sonen var på väg att lämna landet för att delta i väpnad konflikt. Sonen kom senare att ansluta sig till IS i Syrien.  

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.