Känd jihadist far till svenska IS-kvinnans barn

En man som nyligen vid Göteborgs tingsrätt tilldömts faderskapet för en flicka ingick i den brutala kretsen kring Jihadi John och blev omskriven som den första brittiska jihadisten som stupade i Syrien. Den numera Göteborgsbaserade modern till barnet är känd som den vapenfixerade svenska IS-kvinnan ”Umm Fidah”.

Faderskapsmålet som i december 2020 rullades upp i Göteborgs tingsrätt ger inblickar i IS-kalifatet men också i hur återvändande IS-kvinnor bemöts av svensk byråkrati. I berättelsens centrum finns också ett barn, vars behov rätten dock inte prövade i detta ärende.

Målet i tingsrätten handlade om ändrat faderskap för en flicka som uppges vara född i september 2013 i den syriska staden Aleppo. Barnets mor, känd i jihadistkretsar som ”Umm Fidah”, var ett av tre syskon som lämnade Göteborg och begav sig till Syrien. Hon återvände till Göteborg våren 2017.

Brodern Hassan Al-Mandlawi är i dag dömd till livstids fängelse i Sverige för terroristbrott, efter att en avrättningsfilm av en tillfällighet hittats av polisen under en husrannsakan i ett narkotika- och utpressningsärende. 

Hennes yngre syster avled i sin lägenhet i Göteborg 2017. Hon hade återvänt från Syrien med sin splitterskadade dotter. Den treåriga sonen omkom i Syrien efter att den handgranat han lekt med detonerat.

Umm Fidah foto från Facebook

I Kalla faktas reportage ”Svenska Umm Fidah startade en kvinnlig IS-brigad” framträder bilden av en vapenfixerad kvinna som visat en särskild råhet i sin propaganda och som ska ha varit aktiv i rekryteringen av svenska kvinnor till Syrien.

I ett av Umm Fidahs inlägg på Facebook delade hon ett foto där hon står mittemot ett huvud spetsat på ett staket. På marken nedanför henne ligger halshuggna kroppar. Hon kommenterade bilden på engelska: ”Va? Snackar du med mig? Oops du har inget huvud’ Så här gör vi med Bashars soldater.”

I ett annat inlägg skrev hon: ”Kan vi inte starta en brigad för bara systrar och bekämpa svinen och be för martyrskap?”

Faderskapsärendet

Av tingsrättsdomen framgår att Umm Fidah under 2010 gifte sig med en man i Nepal men efter någon månad återvände hon till Sverige utan maken. Äktenskapet registrerades i Sverige, men makarna skilde sig enligt muslimsk sed redan samma år.

Under vintern 2012 begav sig Umm Fidah till Syrien och gifte sig där med den brittisk-pakistanske jihadisten Ibrahim Almazwagi.

Foto Almazwagis pass från tingsrättens akt

Han har varit omskriven i brittisk media som den första kände brittiske jihadisten som stupade i Syrien men också för att han ingick i den brutala kretsen runt ”Jihadi John”.

I ett reportage i brittiska Channel 4 om den internationella jihadismens Syrien intervjuas Almazwagi i samband med att hans grupp tränar skjutning och anfallsövningar. Inslaget visar även hur Almazwagi inhandlar ett får till den stundande bröllopsfesten med Umm Fidah, och scener från delar av bröllopsfesten där brudgummen och de övriga jihadistmännen firar.

I reportaget kommenterar Almazwagi sin syn på det kommande äktenskapet: ”Jag skulle hellre slåss på Allahs väg än att vara med min fru. Jag har obegränsad tid att tillbringa med min fru när jag dör.” 

Ibrahim Almazwagi hade en examen från universitetet i Hertfordshire. Men han hade också deltagit i strider för al-Qaida i Libyen innan han anslöt sig till en terrorgrupp i Syrien. 

Foto från Instagram

Den 2 augusti 2012 lägger Almazwagi upp en sista bild på sitt instagram. Det är ett foto inifrån en flygplanskabin med kommentaren – ”Bye”.

Av en akt som Doku tagit del av hos tingsrätten framgår att Umm Fidah reste till Syrien den 12 december 2012. Hon träffade Ibrahim Almazwagi genom sin numera livstidsdömda bror Hassan Al-Mandlawi den 15 december i Syrien. En vecka senare, den 22 december, gifte sig svenskan med britten. Bröllopsvittnen vid ceremonin var hennes bror och två vittnen från Almazwagis sida. Umm Fidah uppger att de sedan ska ha levt tillsammans i ett hus där de delat kök och badrum med två andra par.

Äktenskapet blev kortvarigt då Ibrahim Almazwagi stupade drygt två månader senare den 12 februari 2013, efter att ha blivit skjuten genom sitt ena öga. Umm Fidah uppger att hon fick dödsbeskedet av sin bror Hassan Al-Mandlawi och att hon sett ett foto på maken som död.

Umm Fidah var gravid vid makens död och i akten uppges barnet vara fött under en hemförlossning i Aleppo i september 2013. 

Hennes redogörelse för vad hon gjorde därefter är långt ifrån tydlig och sammanhängande. Hon säger endast att hon efter tiden i Syrien uppehållit sig i Turkiet en period innan hon återvände till Sverige, vilket skedde den 1 mars 2017. 

Efter hemkomsten till Göteborg avslog Skatteverket ansökan om registrering av dotterns födelse i folkbokföringsdatabasen. Moderskapet bekräftades i stället med stöd av DNA genom en dom av Göteborgs tingsrätt i maj 2018. 

Eftersom Umm Fidah vid den tidpunkten fortfarande var registrerad som gift med den nepalesiska maken förutsattes han vara far till barnet. 

Under den faderskapsutredning som ligger till grund för den nu aktuella domen har mamman till den stupade brittiska jihadisten medverkat genom att lämna prov för DNA-analys. Resultatet visar att hon med 98,96% sannolikhet är farmor till barnet. 

Den nepalesiska maken liksom den avlidne Almazwagi företräddes av gode män i Göteborgs tingsrätt. De båda gode männen motsatte sig faderskapsyrkandet med hänvisning till att de inte haft kontakt med sina klienter.

Det framgår inte av handlingarna varför Umm Fidah först nu, flera år efter hemkomsten till Sverige, har begärt ändring av faderskapet. Klart är dock att genom att den nya fadern är avliden finns rätt till efterlevandestöd. Har den avlidna föräldern aldrig arbetat i Sverige finns ett grundskydd om 1587 kronor i månaden. Efterlevandestödet utbetalas till barnets vårdnadshavare. 

Efter hemkomsten till Göteborg har Umm Fidah bytt namn och hon har beviljats skyddade personuppgifter av Skatteverket.

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.