Terrorimamen Ali Berzengi åter under anmälningsplikt

Bild från Ansar al-Islam egna kanaler.

Imamen Ali Berzengi dömdes hösten 2005 till fem års fängelse och livstids utvisning för förberedelse till terroristbrott. Utvisningen till Irak har inte genomförts på grund av verkställighetshinder och alldeles nyligen avkunnades en dom där Berzengi åter ställs under anmälningsplikt fem dagar i veckan eftersom Säpo och hovrätten befarar att han kommer att begå eller medverka till terroristbrott. 

Den irakiske medborgaren Ali Berzengi dömdes i oktober 2005 av Svea hovrätt för förberedelse till terroristbrott. Påföljden blev fem års fängelse och livstids utvisning med förbud att återvända till Sverige.

Berzengi hade tagit emot pengar och skickat stora summor till den Irakiska terrororganisationen Ansar al-Islam som gjort sig skyldig till blodiga terrorattentat med hundratals civila dödsoffer. Utöver skriftlig bevisning, bland annat i form av korrespondens mellan Berzengi och en person inom Ansar al-Islam, pekades han i tingsrätten även ut av en medåtalad, som också erkände sig skyldig till att ha skickat pengar till terrorgruppen. I målet förekom även en del hemligstämplad bevisning från amerikansk underrättelsetjänst.

Frigavs villkorligt

Berzengi avtjänade drygt ett och ett halvt år av sitt fängelsestraff innan han frigavs villkorligt 2007. Därefter sattes han under en period i förvar vilket senare övergick till att han underkastades anmälningsplikt hos polisen. 

Efter avtjänat straff blev Ali Berzengi en framstående ledargestalt inom extremistkretsar i Järvaområdet. Detta bekräftas av domstolsbeslut som fastställde att han skulle ha anmälningsplikt mellan 2008-2011 och igen 2015 och framåt. Berzengi ledde då studiecirklar om islam under namnet ”Shaykh Abu Aisha”.

I en ny dom som avkunnades den 11 februari i år fastställde Svea hovrätt tingsrättens beslut om att Ali Berzengi åter ska underkastas anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan. 

Kvalificerade säkerhetshot

Av domen framgår att Säkerhetspolisen under de senaste tre åren fortlöpande har mottagit information om Ali Berzengi. Han uppges under aktuell tidsperiod ha upprätthållit kontakt med ett flertal personer som kan misstänkas ha kopplingar till terrorrelaterad verksamhet. Bland dessa personer förekommer personer som omfattas av utvisningsbeslut enligt lagen om särskild utlänningskontroll och således bedöms utgöra kvalificerade säkerhetshot. Därtill har Ali Berzengi enligt domen underlättat för säkerhetshotande verksamhet. 

”Mot bakgrund av de belastande kontakter som Ali Berzengi har samt med hänsyn till hans egna aktiviteter kan det befaras att han kommer att begå eller medverka till terroristbrott”, står det i domstolens beslut. 

Ali Berzengi förnekade i rätten att det finns risk för att han på något sätt begår eller medverkar till terroristbrott och gjorde gällande att de brott han är dömd för ligger långt tillbaka i tiden. Han menade att han inte haft kontakter med personer som utifrån hans vetskap kan misstänkas ha kopplingar till terrorrelaterad verksamhet och att han inte heller har underlättat för säkerhetshotande verksamhet.

Delar Säpos bedömning

Tingsrättens dom, som Svea hovrätt alltså fastställde, avslutas med skälen:

”Mot bakgrund av de omständigheter som har redovisats ovan, och den tillkommande information som tingsrätten har att beakta, anser tingsrätten att det finns en risk för att Ali Berzengi begår eller medverkar till terroristbrott. Tingsrätten delar Säkerhetspolisens bedömning att det är nödvändigt av säkerhetsskäl att på nytt ställa Ali Berzengi under anmälningsplikt.”

Beslutet om anmälningsplikt gäller från och med den 14 januari 2021 och pågår längst till den 14 januari 2024, om inte beslutet om utvisning har verkställts. 

Usama Bin Laden var ”en bra muslim” 

När Dokus Magnus Sandelin intervjuade Ali Berzengi 2012 förklarade Berzengi sig vara oskyldig till brottet han var dömd för. När Usama Bin Ladin kom på tal sa Berzengi att han var ”en bra muslim”.

– Nej, han var ingen extremist. Det finns inga bevis för att han gjorde något dåligt. Usama Bin Ladins tankar är politiska tankar. Jag har inte sett något fel med det han säger, sa Ali Berzengi, och anklagade sedan Sandelin och andra journalister för att inte ”förstå religionen”. Han menade att grupper som al-Qaida och Ansar al-Islam också är en del av den familj som alla muslimer utgörs av.

Per Gudmundson var under 2015 först med att avslöja det beslut om anmälningsplikt fem dagar i veckan som tingsrätten då fattade. Domstolen konstaterade att Berzengi:

 ”…upprätthåller kontakter med personer med misstänkta kopplingar till terrornätverk och organisationer” och att det föreligger ”en konkret fara” för terroristbrott eller brott mot rikets säkerhet, varför anmälningsplikt enligt Säkerhetspolisens begäran är ”nödvändigt av säkerhetsskäl.”

Av domen från 2015 framgår att Ali Berzengi vid tiden var aktiv som föreläsare och att han hållit i lektioner och lett fredagsbönen i moskéer.

Doku har utan framgång sökt Ali Berzengi. 

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.