Hizb ut-Tahrir mobiliserar i Stockholms utsatta områden

De senaste dagarna har boende i bland annat Järvaområdet fått propaganda av den islamistiska, antisemitiska och starkt antidemokratiska rörelsen Hizb ut-Tahrir i sina brevlådor. Dekaler och flygblad har även satts upp på allmänna platser i området. 

Flera personer har kontaktat Doku efter att ha mottagit propaganda från den islamistiska och antisemitiska rörelsen Hizb ut-Tahrir i sina brevlådor. Propagandaaktionen bekräftas genom Hizb ut-Tahrirs egna öppna kanaler. På Hizb ut-Tahrir i Sveriges Facebooksida syns hur flera män klistrar upp dekaler och flygblad på en rad olika platser. 

Foto Hizb ut-Tahrir Facebook

På flygbladen står budskap som som:

”Ummah har genom att förlora Kalifatet och implementeringen av annat än Allahs Shariàh förlorat äran, hedern, skyddet och skölden mot fienderna. Ummah har också förlorat de gudfruktiga ulama` som säger sanningen och inte fruktar annat än Allah. Bland annat har ummahs politiska och ekonomiska vilja fråntagits”

Och:

”Kufr-väst hade inte kunnat sprida sitt inflytande över världen, förstöra jordklotet och åsamka mark och avkomma skada om muslimerna hade en kalif som styrde med islam, sänder arméer, kommer till nödlidandes undsättning och sprider rättvisa på jorden” 

Vill avskaffa demokratin

Hizb ut-Tahrir, även känt som ”Det islamiska befrielsepartiet”, är en radikal islamistisk rörelse som har som mål att avskaffa demokratin och införa ett shariastyrt globalt kalifat. På den svenska grenens hemsida har man kunnat läsa: ”Hizb ut-Tahrir erkänner inte demokratin som styrelseskick, eftersom det bygger på sekularism, som står i motsättning till Islam. Demokrati fastställer att människan lagstiftar medan det enligt Islam uteslutande är Skaparen, Allah, som har rätt att lagstifta.”

Hizb ut-Tahrir kommenterar själva kampanjen på sin facebooksida: 

”Rajabkampanjen: Till 100-årsminnet av tillintetgörandet av Kalifatet; Muslimer, etablera den!’ Är i full gång. Våra medlemmar delar ut kort med korta meddelanden till muslimerna för att öka medvetenheten kring kalifatets fall och muslimernas ansvar i att återetablera den

Förbjudet i många länder

Hizb ut-Tahrir ” är förbjudet i merparten arabiska länder såväl som i en del övriga länder.

Foto Hizb ut-Tahrir Sverige

Med något enstaka historiskt undantag är Hizb ut-Tharir delvis känd för att inte ställa upp i allmänna val i länderna där de verkar – utan tvärtom uppmana muslimer att inte rösta. Så skedde även i det senaste valet i Sverige då Hizb ut-Tharir lanserade kampanjen ”Använd din röst – men inte till valet” och hävdade  samtidigt att det är haram (förbjudet)” för muslimer att delta i val.

Doku har tidigare skrivit om Hizb ut-Tahrir när en av deras framträdande medlemmar förlorade och sedan fick tillbaka sin auktorisation som rättstolk, samt när Hizb ut-Tahrir i kommunalt hyrda lokaler uppmanade muslimer i Sverige att inte integrera sig.

Doku har varit i kontakt med Hizb ut-Tahrirs framträdande medlem Sayed Jalabi som bekräftar återkommande aktiviteter i områden inklusive flygbladsutdelning i människors brevinkast. Sayed Jalabi uppger för Doku att Hizb ut-Tahrirs aktiviteter kommer att fortsätta en tid med anledning av Rajabkampanjen: ’Till 100-årsminnet av tillintetgörandet av Kalifatet”.

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.