Kungligt prisad anklagas för våldsbejakande islamism

Han har hyllats för sina insatser i samhället och tagit emot pris av kungen. Nu bedömer polismyndigheten att han är aktiv inom den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige och har därför tagit hans vapen och ammunition.

År 2019 beviljades mannen vapenlicens av polismyndigheten. Därefter har något inträffat som fått polismyndigheten att ändra uppfattning. Myndigheten beslutade nämligen den 27 november 2020 att omhänderta mannens skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis och gjorde samtidigt gällande att det är sannolikt att hans vapentillstånd kommer att återkallas.

Polismyndigheten redogjorde för att det finns en risk för att hans vapen kan komma att missbrukas eftersom han bedöms vara aktiv i den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige och har ett omfattande kontaktnät till framträdande personer inom den.

Mannen, med bakgrund i Kaukasien, har tidigare hyllats för sina insatser som företagare i samhället. För ett antal år sedan tilldelades han en utmärkelse av kung Carl XVI Gustaf vid en uppmärksammad ceremoni.

Exakt vilka kopplingar till den våldsbejakande islamistiska miljön som mannen ska ha framgår inte av de delar av beslutet som är offentliga, men det är sedan tidigare känt att det finns islamistiska, kaukasiska nätverk i bland annat Sverige.

Doku har tagit del av e-postskriftväxling som mannen hade med polismyndigheten i samband med beslutet. I ett av de meddelandena uttrycker han sin frustration över att bli anklagad för att ha samröre med radikala islamister. I några lösryckta meningar skriver han:

”Dessa radikaler som ni skriver om inget seriöst

De sitter i köket och diskuterar mig men de kan inte mer

Så ni behöver inte ta dem på allvar

Bara snackar skit eftersom de inte göra någonting annat”.

Domstolen avslog mannens överklagande

Mannen överklagade därefter beslutet och bestred polismyndighetens påståenden. Han menade att det inte fanns någon grund för att omhänderta hans vapen, ammunition och tillståndsbevis och att beslutet var behäftat med brister. Myndigheten hade t.ex. inte konkretiserat uppgifterna om att han skulle vara aktiv i eller kopplad till en våldsbejakande islamistisk miljö.

Domstolen höll en förhandling bakom stängda dörrar. Där föredrogs en hemligstämplad promemoria upprättad av polismyndighetens regionala underrättelseenhet.

I den dom som meddelades förra veckan, den 18 februari, sammanfattar förvaltningsrätten polismyndighetens inställning:

”Beslutet grundar sig varken på en subjektiv eller godtycklig bedömning, utan på väl underbyggd och tillförlitlig information. Den våldsbejakande islamistiska miljön bedöms utgöra ett hot [mot; mitt tillägg] Sveriges inre säkerhet. Mot bakgrund av det som har kommit fram om [mannens] omgivning kan det inte uteslutas att hans vapen skulle kunna komma att missbrukas. En person som har kopplingar till en sådan miljö som [mannen] har bör inte inneha vapen eftersom vapnen kan komma i orätta händer genom en överhängande risk för påtryckningar, hot och våld”.

Domstolen delade polismyndighetens uppfattning och avslog mannens överklagande. Han får därför inte tillbaka sina vapen och ammunition. Tiden för att överklaga domen har ännu inte gått ut.

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.