”Koranläraren” ska utvisas efter regeringsbeslut

Doku har tidigare avslöjat att Migrationsverket beslutat att en man som varit verksam som koranlärare i Göteborg ska utvisas eftersom Säkerhetspolisen bedömer honom utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Nu har regeringen fattat det slutgiltiga beslutet i ärendet och avslår både mannens och Säpos överklagan

I slutet av januari kunde Doku avslöja att en 25-årig man (koranläraren) som rört sig i Göteborgs radikalislamistiska miljöer under hösten sattes i förvar efter att Säkerhetspolisen ansökt om att han ska utvisas med stöd av LSU, lagen om särskild utlänningskontroll.

Säpo har i sin ansökan redogjort för omständigheter som innebär att det är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet att mannen utvisas. 

Den 25-åriga mannen, som är medborgare i Jemen, beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i september 2011, grundat på anknytning till sina föräldrar.

Nekades svenskt medborgarskap

I februari 2018 nekade Migrationsverket honom svenskt medborgarskap efter att Säpo förordat att hans ansökan skulle avslås av säkerhetsskäl.

Doku avslöjade i sin tidigare artikel att mannen har varit verksam som koranlärare för minderåriga i den radikalislamistiska föreningen Sveriges förenade muslimer (SFM). Enligt uppgifter ur akten i ärendet ska han i den rollen ha förespråkat en våldsbejakande tolkning av islam.

Koranläraren har ingått i klustret kring den tidigare huvudmannen för Vetenskapsskolan Abdel-Nasser el Nadi som under 2019 för egen del blev föremål för beslut om utvisning enligt LSU. Doku kunde också avslöja att mannens bror tidigare har dömts till ett längre fängelsestraff i Grekland för terrorbrott. Mannen och hans bror har också engagerat sig till stöd för de imamer som tidigare fått utvisningsbeslut enligt LSU. 

Togs i förvar

I regeringsbeslutet framgår att Säkerhetspolisen beslutade att ta mannen i förvar den 9 juli. Beslutet verkställdes den 30 september och den 1 oktober ansökte Säpo hos Migrationsverket om utvisning och att mannen skulle hållas i förvar. Förvarsbeslutet omprövades och fastställdes flera gånger eftersom Migrationsöverdomstolen ansåg att det fanns anledning att anta att koranläraren annars skulle hålla sig undan och bedriva brottslig verksamhet. Den 29 oktober fattade Migrationsverket beslut om utvisning men förordnade samtidigt att utvisningen tills vidare inte får ske på grund av verkställighetshinder. 

Koranläraren överklagade beslutet och begärde att Migrationsverkets beslut om utvisning skulle upphävas.

Migrationsöverdomstolen fann vid beslut den 17 december att utredningen i ärendet visar att det finns grund för utvisning. Domstolen ansåg på samma sätt som Migrationsverket att det föreligger ett  verkställighetshinder, men menar att det är tillfälligt, och att mannen ska förbjudas att återvända till Sverige utan tillstånd av regeringen.

Underkastades anmälningsplikt

Samtidigt beslutades att mannen skulle släppas ur förvaret och istället vara underkastad anmälningsplikt hos polisen.

Även Säpo överklagade och begärde för egen del att regeringen ska upphäva förordnandet om att utvisning tills vidare inte får ske. 

Säkerhetspolisen framhöll i sin överklagan att regeringen genom att utverka diplomatiska garantier kan undanröja de hinder mot verkställighet som för närvarande föreligger.

Regeringen avslog enligt beslutet från den 25 februari både koranlärarens och Säkerhetspolisens överklagan. Därmed står Migrationsverkets beslut om utvisning fast men även beslutet om att verkställanshinder för närvarande föreligger. Beslutet är undertecknat av inrikesminister Mikael Damberg. 

SOFIE LÖWENMARK 

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.