Danmark försvårar utländsk moskéfinansiering

Danmark vill stoppa den utländska finansieringen från bland annat Saudiarabien och Qatar av danska moskéer. Idag träder den nya lagen som innebär stopp för ”antidemokratiska donationer” i kraft.

Den danska regeringen träffade 2018 ett avtal med Dansk Folkeparti om att inom ramen för det s.k. finanslovsaftalen för 2019 upprätta nationella listor med namngivna utländska hatpredikanter som skulle förbjudas att resa in i Danmark. En ytterligare del av överenskommelsen var att införa ett förbud mot utländska donationer till trossamfund som undergräver demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter

Redan den 1 januari 2018 införde Danmark en lag som ålägger erkända trossamfund att upprätta och skicka sina årsredovisningar för offentliggörande på Trossamfundsregistrets hemsida. Årsredovisningarna ska innehålla bland annat upplysningar om samfundet har tagit emot donationer som från samma givare överstiger 20.000 danska kronor. Varje sådan givare ska redovisas med namn och adress.

Under 2020 fick den danske socialdemokratiske invandrings- och integrationsministern Mattias Tesfaye upprepade frågor i folketinget om och i vilken utsträckning som Imam Ali Moskéen i Köpenhamn tog emot finansiellt stöd av Iran. Som en del av hans besvarande av frågeställningarna upplyste han om att regeringen inom kort skulle lägga fram ett lagförslag till folketinget om förbud mot utländska donationer till trossamfund som undergräver demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter.

Lagförslaget, som presenterades förra hösten och som nu har slutbehandlats i folketinget, träder i kraft denna vecka.

Lagens syfte är att motverka att fysiska och juridiska personer, innefattande utländska statliga myndigheter och statliga organisationer och företag, undergräver demokrati och grundläggande friheter och mänskliga rättigheter i Danmark genom donationer.

Lagen innebär i korthet att utlännings- och integrationsministern enligt en viss ordning kan sätta upp demokratiskadliga fysiska och juridiska personer på en s.k. förbudslista. Den som inom en tolvmånadersperiod tar emot donationer som överstiger 10.000 danska kronor från någon på listan ska returnera pengarna. Straffet för att ta emot sådana donationer och för att inte returnera dem är böter.

Socialdemokratiske invandrings- och integrationsministern Mattias Tesfaye säger i ett pressmeddelande:

”Idag finns det extrema krafter utomlands som försöker vända våra muslimska medborgare mot Danmark och därmed dela vårt samhälle. Under de senaste åren har media rapporterat om danska moskéer som mottagit miljoner från bland annat Mellanöstern. Regeringen kommer att motsätta sig detta.

Detta lagförslag är ett viktigt steg mot kampen mot de extrema islamisternas försök att vinna mark i Danmark. Med detta kan vi ta en riktad inställning till donationerna som undergräver de värderingar som det danska samhället bygger på.

Lagförslaget kommer inte att lösa alla problem som extrema islamister och antidemokratiska krafter kan ge upphov till. Men det är ett bra steg på vägen, och det kommer att vara en fördel för samhället varje gång vi kan stoppa en antidemokratisk donation i Danmark.”

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.