Förstärkt fransk lagstiftning mot islamistisk terrorism

Efter ännu ett islamistiskt terrorattentat skärper Frankrike nu de lagar som ska kontrollera terroristdömda personer efter avtjänat fängelsestraff. Frankrike närmar sig därmed det regelverk som Storbritannien redan har. Lagförslaget utökar också möjligheterna att stänga samhällsskadliga moskéer och att elektroniskt övervaka personer som radikaliseras i sin ensamhet.

Endast en dryg vecka efter knivattacken mot den 49-åriga kvinnliga polisen utanför polisstationen i Rambouillet sydväst om Paris lanserar den franska regeringen ett lagförslag om kontroll av terroristdömda efter avtjänat straff. Det senaste attentatet är det tredje i raden av islamistiska knivattacker mot franska tjänstemän sedan senhösten 2020. Hotbilden mot Frankrike ska också ses mot bakgrund av den anti-franska retorik som sprids i flera länder som en reaktion mot tidigare åtgärder för att skydda landet mot islamistisk separatism och terrorism.

Den nya lagen ska ge en utökad administrativ kontrollmöjlighet av personer dömda för terrorismrelaterade brott. Som Doku tidigare beskrivit förekommer den sortens kontroll i stor utsträckning i Storbritannien. Sverige har ännu inte någon sådan lagstiftning för svenska medborgare.

Det franska lagförslaget, som det franska ministerrådet nu uppges vara ense om, innehåller ett knappt tjugotal bestämmelser som ska komplettera de befintliga terroristlagarna. Det rapporterar flera franska medier.

Enligt lagförslaget, som ännu inte offentliggjorts, ska kontrollen av terroristdömda personer utsträckas till två år efter avtjänat straff.

Kontrollen ska innebära en skyldighet att informera myndigheter om bland annat bostads- och vistelseplatser och myndigheter ska också vara skyldiga att dela information när terroristdömda personer blir föremål för vård av psykisk ohälsa.

Som ett led i brottsbekämpningen utökar lagen också möjligheterna för fransk polis och säkerhetstjänst till elektronisk övervakning. Skälet till det är att fransk säkerhetspolis, liksom den svenska, bedömer ensamagerande personer som ett stort hot. Frankrike anser därför att det är nödvändigt att ge polisen verktyg för att effektivisera den digitala spaningen mot just sådana personer eftersom det typiskt sett är de enda uttrycken som kan avslöja tecken på radikalisering och attentatsplaner.

Lagen ska också ge möjligheter att ingripa mot platser som kringgår beslut om att stänga samhällsskadliga moskéer genom att överta deras verksamheter.

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.