Skolverket finansierar salafistisk koranskola

Föreningen har mottagit hundratusentals kronor från Skolverket för att bedriva läxhjälpsverksamhet, men i själva verket sprider föreningen föreläsningar av salafistiska predikanter, hat mot shiamuslimer, budskap om kvinnans underordning och att homosexualitet är västvärldens ondska. För läxhjälpspengarna driver föreningen koranskola för unga barn i Malmö.

Skolverket fördelar sedan 2014 statsbidrag till ideella läxhjälpsföreningar för att organisationerna ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

År 2020 fördelades drygt 25 000 000 kronor till olika organisationer. För år 2021 har den totala summan höjts kraftigt och uppgick till 60 000 000 kronor. 

Skolverket beslutade i år att delvis bevilja 142 organisationer statsbidrag. Endast sex föreningar fick avslag på sin ansökan. 

Doku har gått igenom föreningar som har beviljats bidrag och finner allvarliga brister i Skolverkets kontroll och handläggning.

Vi kan avslöja att Skolverket sedan flera år tillbaka finansierar en salafistisk koranskola för unga barn i Malmö. 

Den somaliska föreningen Daarulcilmi Relief Organisationen (DCRO) har mellan åren 2019 och 2021 beviljats drygt 425 000 kronor i bidrag avsedda för läxhjälpsverksamhet av Skolverket. Föreningen är skriven hemma hos ordföranden och hans hustru som även är föreningens kassör. För 2021 beviljades föreningen strax under 200 000 kronor.

Foto: Föreningens hemsida

I årets ansökan till Skolverket uppgav föreningen att den avser att bedriva läxhjälp för grund- och gymnasieelever i Malmö. Eleverna som föreningen vänder sig till uppges gå i skolor med låga studieresultat vilket gör att de är i behov av extra stöd för att klara av sina läxor. 

Budskap om kvinnors underordning 

Organisationen som är verksam i Sverige och Danmark bedriver bland annat biståndsverksamhet i Somalia och samlar in pengar i det syftet.

Varken på föreningens hemsida, någon av sidorna på sociala medier eller på ordförandens privata sociala medier finns något spår av läxhjälp. 

Föreningens hemsida är däremot en portal som enbart publicerar föreläsningar med manliga somaliska salafistiska predikanter. På föreningens nätverk av sidor på sociala medier delas också salafistiska predikanter och länkar till olika salafistiska kanaler. Föreningen har också publicerat bilder från konferenser i Bellevuemoskén i Göteborg. 

Foto: Facebook

Återkommande uppdateringar berör budskap om att den ärbara kvinnan ska täcka sig i kombination med bilder på flickor och kvinnor i den heltäckande ansiktsslöjan niqab. Flera inlägg förespråkar flickors och kvinnors underordnade roll och uppmaningar om att kvinnans plats är i hemmet. 

Hatiska inlägg om shiamuslimer och nedvärderande uttryck om sufism förekommer och homosexualitet har i ett inlägg beskrivits som västvärldens ondska.

Ett inlägg med en bild på en julgran kommenteras med en längre text som förklarar att det är förbjudet att önska otrogna trevlig julhelg. Det uppges vara förbjudet för muslimer att imitera de otrogna genom att då hålla fester och att utbyta gåvor. Den som överträder förbudet sägs hamna i helvetet. 

Från föreningens verksamhet i Danmark har bilder publicerats på barn i organisationens koranskola. Företrädaren i Köpenhamn skrev nyligen att han var mycket tacksam över att polisen i en somalisk stad arresterat ett antal unga pojkar och flickor som ätit offentligt under fastemånaden ramadan. 

I en av föreningen delad filmsekvens som Doku har fått översatt talar en grupp religiöst lärda män i Somalia om vikten av sharialagar och om att upprätthålla straff som stening. 

Koranskola istället för läxhjälp 

Föreningen har uppgett till Skolverket att den hyr lokal i Hyllie i Malmö för sin läxhjälpsverksamhet. Personal där bekräftar för Doku att föreningen hyr lokalen och att det brukar vara barn där varje helg – fredag, lördag och söndag.

Doku har vid ett stort antal tillfällen sökt föreningens ordförande för att ställa frågor, men utan framgång. Han svarar inte på telefonsamtal och inte heller på sms eller mail när han har blivit informerad om anledningen till att Doku söker honom. 

När Dokus reporter besöker lokalen i Malmö för att tala med någon ansvarig på plats befinner sig ett 15-tal barn från föreningen i byggnadens entrélokal. Barnen är uppskattningsvis i åldrarna 6-12 år, och ett par av dem börjar självmant att prata med oss. 

”Här lär vi oss vår heliga bok koranen”, säger en ung pojke så fort Doku passerar in genom den uppställda entrédörren. ”Vi har vår koranskola här varje helg”, fyller en annan pojke i.

Doku frågar om någon vuxen person finns på plats och får till svar att koranläraren befinner sig längre in i lokalerna. Pojkarna visar upp sina inlärningsböcker och berättar att det är paus efter dagens koranlektion. Det ska hållas en fest eftersom en pojke har klarat av ett delmål i koranundervisningen. Några fäder börjar ansluta för att delta i firandet. De unga flickorna håller sig mer i bakgrunden under tiden Doku är på plats.

Koranläraren längre in i lokalerna är inte anträffningsbar och med anledningen av festen väljer Doku att lämna lokalen.  

Skolverket 

Doku har varit i kontakt med enhetschefen för statsbidrag vid Skolverket. Vid ett första telefonsamtal vill enhetschefen inte svara på om koranskola kan vara en acceptabel verksamhet för läxhjälpsbidraget. 

Efter överenskommelse skickar Doku över sina frågor till Skolverket via mail:

”Muntligen ställdes en fråga om läxhjälp kan gå till koranskolor. Skolverket har ett exempel på ett fall där en organisation uppgav att de sökte statsbidrag för att bedriva läxhjälp som bibelskola. Organisationen informerades om att det inte är möjligt att beviljas statsbidrag för bibelskola och tog därför tillbaka sin ansökan avseende den del av läxhjälpen som riktade sig till denna.”

Skolverket förtydligar i sitt skriftliga svar att utgångspunkten är vad föreningen själv redovisar i form av organisationens stadgar, verksamhetsberättelser för de två senaste åren, årsredovisning, revisionsberättelse signerad av revisor och protokoll från årsmöte.

 Bidrag till förening omskriven för antisemitism 

Den somaliska föreningen DCRO är inte den enda som fått läxhjälpspengar som det finns anledning att ställa frågor kring, visar Dokus granskning. En inte oansenlig andel av föreningarna tycks inte existera mer än på pappret. Det är i flera fall föreningar som är skrivna hemma oss sin ordförande och där styrelsen består av olika familjemedlemmar och där det inte finns avtryck av någon existerande verksamhet alls.

Doku har i några fall ringt upp den som föreningarna i ansökan till Skolverket påstått sig hyra lokaler av och fått besked om att uppgiften inte stämmer.

Bland de bidragsbeviljade föreningarna finns även den pro-palestinska organisationen Grupp 194 Malmö som tidigare varit omskriven för att den hyllat terrorism och spridit antisemitism. 

Här återfinns den somaliska föreningen Röda havet som uppmärksammades 2016 efter att ha bjudit in den somaliske predikanten Said Rageah som förespråkat dödsstraff för den som lämnar islam och predikat att kvinnor bara får lämna hemmet om det är nödvändigt. Föreningen hade även några år tidigare bjudit in Said Rageah.

Skärholmens kulturförening (Skärholmens moskè) beviljades 415 318 kronor för 2021. Överst på hemsidan annonseras moskéns koranskola med utsatta tider på lördagar och söndagar. Moskén informerar också om läxhjälp på Skärholmens bibliotek men det framgår tydligt att den drivs av Röda korset.

Foto: Facebook

I ett tidigare inlägg på moskéns facebooksida delas ett upprop mot att sexualundervisning, innefattande kunskap om hbtq, lärs ut till barn i England, med kommentaren: ”Vilka möjligheter har muslimer i Sverige att styra sexualpropagandan i skolorna – om några? MYCKET VIKTIGT”. 

När Doku kontaktar ansvarig som sökt läxhjälpspengarna uppger han att moskén bedriver egen läxhjälp och att hemsidan är dåligt uppdaterad. På frågan om facebookinlägget svarar han att han inte känner till det och att han ska kolla upp det. Han menar att församlingen inte är emot sexualundervisning eller information om hbtq.

Efter att Doku varit i kontakt med den ansvarige har hemsidan uppdaterats: ”Skärholmens Moské har startat en egen läxhjälpkurs som startar igen augusti 2021. Mera info kommer, inshah Allah”.

Utbildningsminister Anna Ekström

Doku har frågat utbildningsminister Anna Ekström om hur hon ställer sig till uppgifterna om att läxhjälpspengarna från Skolverket finansierar koranskola, och om ministern avser att vidta åtgärder.

”Om de här uppgifterna stämmer så blir jag rejält upprörd. Det rör sig om pengar som vi har avsatt som stöd för eleverna i läxläsning och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid – inte ett öre ska gå till radikalisering och extremism. Ideella föreningar som beviljas statsbidrag för läxhjälp ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och respekt för alla människors lika värde. Det är Skolverket som beviljar statsbidrag för läxhjälp. Skolverket kan kräva återbetalning av bidrag bland annat om oriktiga uppgifter lämnats så att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp eller bidraget inte har använts för det ändamål som det beviljades för”, säger utbildningsminister Anna Ekström (S). 

Den 10 februari i år besvarade utbildningsminister Anna Ekström en skriftlig fråga i riksdagen om hur ministern och regeringen följer upp att läxhjälpsbidragen används till det avsedda ändamålet, hur beviljandeprocesserna ser ut och om föreningarna som får bidrag kontrolleras mot andra register. Ministern svarade att enligt förordningen får bidrag lämnas till ideella föreningar som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter. För att beviljas bidrag ska föreningarna helt eller delvis vara inriktade mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför skolans ordinarie undervisningstid. 

Dokus genomgång av föreningarna visar att det är ytterst få beviljade föreningar som på heltid ägnar sig åt läxhjälp och att det i hög utsträckning är oklart om eller vad föreningar alls ägnar sig åt.

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.