Koranskolan i Malmö ska återbetala läxhjälpspengarna

FOTO: Facebook. Inlägg där föreningen uppmanar kvinnor att täcka sig.

Efter Dokus avslöjande om att en salafistisk förening som Skolverket beviljat läxhjälpspengar i själva verket bedrev koranskola i Malmö har Skolverket nu beslutat att återkräva bidraget. Inlägg på föreningens Facebooksidor främjar och uppmanar till könsstympning, dödsstraff enligt sharialagen och att kvinnor ska täcka sin kropp och sitt ansikte och höras och synas så lite som möjligt. 

I början av förra sommaren publicerade Doku en granskning av den somaliska föreningen Daarulcilmi Relief Organisationen (DCRO) som under ett par år beviljats bidrag av Skolverket för att bedriva hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

På föreningens Facebooksidor spreds enbart religiösa budskap och föreläsningar av salafistiska predikanter. Flera inlägg innehöll hat mot shiamuslimer, budskap om kvinnans underordning och uppfattningen att homosexualitet är västvärldens ondska. I en filmsekvens som Doku lät översätta talade en grupp religiöst lärda män i Somalia om vikten av sharialagar och om att upprätthålla straff som stening. En text förklarade att det är förbjudet att önska otrogna en trevlig julhelg och att den som överträder förbudet hamnar i helvetet. Flera inlägg fokuserade på kvinnans underordning och att kvinnor bör täcka sig helt med niqab. 

Föreningen uppgav i sina ansökningar till Skolverket att den hyrde lokal i Hyllie i Malmö för sin läxhjälpsverksamhet. Personal där bekräftade för Doku att föreningen hyr lokalen och att det brukade vara barn där varje helg – fredag, lördag och söndag. 

När Doku besökte verksamheten framgick tydligt att det inte var fråga om läxhjälp utan om koranskola för unga barn: ”Här lär vi oss vår heliga bok koranen”, sa en ung pojke så fort Doku passerar in genom den uppställda entrédörren. ”Vi har vår koranskola här varje helg”, fyllde en annan pojke i.

Efter Dokus avslöjande rapporterade SVT att Skolverket beslutat att granska föreningen.

Nu är Skolverkets utredning klar och beslut har fattas om att föreningen ska återbetala hela bidraget från 2021 om 124 073 kronor. 

I beslutet står att Skolverket har låtit översätta delar av Facebooksidorna Daarulcilmi.net och Daarulcilmi Relief Organisation som Doku hänvisade till i granskningen. 

På Facebooksidan Daarulcilmi.net publiceras inlägg som Skolverket bedömer:

– rättfärdigar, främjar och uppmanar till kvinnlig omskärelse, 

– rättfärdigar, främjar och uppmanar till våld, och

– innehåller nedsättande uttalanden om kvinnor och därmed diskriminerar personer med ett visst  kön och bryter mot principen om alla människors lika värde

Skolverket lyfter ett antal inlägg i sitt beslut: 

Det talas om ”att bekämpa kvinnlig könsstympning (FGM) har blivit en lukrativ marknad för många” och ”Shejken talade också i detalj om vad religionen säger om kvinnlig omskärelse”. I en film som hör till inlägget visas en föreläsning med budskapet om att både män och kvinnor ska omskäras för att vara en god muslim”. 

På samma Facebooksida finns skrivningar som uppmanar till våld. I ett inlägg står det att ”de som våldtar och mördar ska dödas, och till med hängas på torget” och ”våldtäkt och mördande av tjejer är en plan för att skilja isär Män och Kvinnor. Därför måste man bestraffa de begår sådana brott i enlighet med sharialagen”.

Av Facebooksidan framgår enligt Skolverket även inlägg som talar om inskränkning av kvinnors rättigheter. I ett av dem står att ”Hijab är beordrad för muslimska flickor. ,, !! Min Herre, låt våra kvinnor och muslimska kvinnor förstå Hijabens värdighet, Herre Gud, Amen.”. Filmen som hör till är på somaliska. I den framförs budskapet att kvinnor ska dölja sin kropp, dölja sitt ansikte, att man som kvinna ska hålla sig långt till höger eller vänster på gatan och synas så lite det går. ”Kvinnan är så vacker att hon ska dölja sig och inte höras”.

I en annan post på Facebooksidan framgår att mannen ska ha ansvar för kvinnan ”Men jag brukar undra var är männen som hade ansvaret över dessa kvinnor. Fadern, mannen och de som hade ansvaret över dem… Jag brukar också undra var är männen, varför demonerna inte går till dem. Varför ser vi bara platser fyllda med tjejer …”.

Skolverkets granskare skriver i beslutet att de bedömer att organisationen står bakom Facebooksidorna. Skälen är att samma uppgifter om telefonnummer och bankgironummer som lämnats till Skolverket är publicerade på Facebooksidorna vid flera tillfällen och att ett inlägg är gjort av en person med samma namn som organisationens kontaktperson hos Skolverket.

Föreningens kontaktperson, som uppräder med i vart fall tre olika namn, skriver själv på Facebook att man inte ska bli vän med någon som inte är kopplad till Allah och som är attraherad av satan och vänder sig bort från Allahs väg.

Föreningen har till Skolverket förnekat att den har koppling till Facebooksidorna trots att de har samma namn.  

Dokus granskning visade att föreningen Daarulcilmi Relief Organisationen (DCRO) mellan åren 2019 och 2021 beviljats drygt 425 000 kronor i bidrag av Skolverket avsedda för läxhjälpsverksamhet men det är endast bidraget för 2021 som föreningen nu behöver återbetala. 

När utbildningsminister Anna Ekström (S) kommenterade Dokus granskning förra året sa hon:

”Om de här uppgifterna stämmer så blir jag rejält upprörd. Det rör sig om pengar som vi har avsatt som stöd för eleverna i läxläsning och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid – inte ett öre ska gå till radikalisering och extremism. Ideella föreningar som beviljas statsbidrag för läxhjälp ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och respekt för alla människors lika värde. Det är Skolverket som beviljar statsbidrag för läxhjälp. Skolverket kan kräva återbetalning av bidrag bland annat om oriktiga uppgifter lämnats så att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp eller bidraget inte har använts för det ändamål som det beviljades för”.

Skolverket skriver i sitt beslut att en sammantagen bedömning av vad som framkommer i inläggen på Facebooksidorna är att organisationen Daarulcilmi Relief Organisation (DCRO) i sin verksamhet inte respekterar demokratins idéer och att föreningen har lämnat oriktiga uppgifter till Skolverket.

På samma sätt som för till exempel MUCF:s återkrav mot Sveriges unga muslimer (SUM) riktar sig Skolverkets återbetalningskrav mot den nu aktuella föreningen Daarulcilmi Relief Organisation (DCRO) till en ideell förening. I samband med MUCF:s återkrav upplöste SUM föreningen. Det finns ingenting som tyder på att Skolverket, lika lite som MUCF hade gjort, försäkrat sig om att föreningen faktiskt har pengar att betala med.

 SOFIE LÖWENMARK 

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.