Sveriges Radios somaliska nyheter: ”Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer”

Foto: Skärmbild från SR/Doku

Doku kan avslöja att Sveriges Radios nyheter på somaliska beskrivit KD:s partiledare Ebba Busch uttalande efter påskupploppen så, att hon anklagar polisen för att inte ha dödat många muslimer. KD:s partisekreterare Peter Kullgren säger i en kommentar till Doku att det som uppdagats om både de arabiska och somaliska sändningarna talar för att det är satt i system och att KD kräver en förklaring och ett möte med ledningen för Sveriges Radio.

Dagens Nyheter avslöjade i veckan att Sveriges Radios arabiska redaktion använt ordet muslimer i stället för islamister när den rapporterade om Ebba Busch uttalande efter påskupploppen. Meningen ”Varför har vi inte 100 skadade islamister” blev i rapporteringen ”Varför har vi inte 100 skadade muslimer”.

Publiceringen uppmärksammades av en arabisktalande man som anmälde inlägget till Medieombudsmannen. Han förklarade i artikeln att ”granskningen av vad som skrivs på arabiska är obefintlig”. Redaktionschefen för Radio Sweden, Gabi Kratz, sa att publiceringen var ett misstag och att manuset var riktigt. Felet skulle ha uppkommit vid inläsningen av nyheten. Dagens Nyheter påpekade dock att den felaktiga översättningen också fanns i text på redaktionens Facebooksida.

På frågan om hur Radio Sweden arbetar med redaktörer som lyssnar på inslag och granskar texter på främmande språk svarade redaktionschefen Gabi Kratz att ”vi brukar göra som alla andra nyhetsredaktioner”. Vad det innebär i praktiken för att säkerställa kvaliteteten i den nyhetsrapportering som sker på andra språk än svenska förklarade hon inte.

KD:s policyansvarige, Johan Ingerö, skrev på Twitter: ”vilket ansvar tar @sverigesradio för sina felöversättningar nu? När och var kommer de arabisk-språkiga dementierna? Vi pratar alltså om rapportering om kravaller med hundratals skadade redan. Det här kan förvärra läget och öka faran.”

Doku kan nu avslöja att frågan om felaktiga publiceringar om Ebba Busch uttalande efter påskupploppen inte är begränsad till den arabiska redaktionen.

Sveriges Radios somaliska redaktion har på samma sätt som den arabiska använt ordet muslimer i stället för islamister vid rapporteringen om Ebba Busch uttalande. Men publiceringen på somaliska innehöll också annat. Inslaget bildsattes med Ebba Busch i halvprofil vid sidan om en inklippt banner, ”val 2022”. Under bilden fanns en bildtext på somaliska.

Översatt bildtext: ”KD:s partiledare Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer”.

Den somaliska meningen betyder på svenska: ”KD:s partiledare Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer”.

Sveriges Radio ska enligt sändningstillståndet erbjuda ett utbud på andra minoritetsspråk än de officiella och det sker huvudsakligen genom Radio Sweden. Radio Sweden är sedan ett antal år tillbaka en del av Ekot men är formellt en egen redaktion. Redaktionens uppdrag är att erbjuda innehåll till lyssnare som behärskar svenska mer eller mindre bra och som efterfrågar nyhetsutbud från Sverige som utgår från deras perspektiv och behov. 2021 sände Sveriges Radio sådana nyheter på arabiska, kurdiska, somaliska, persiska, engelska och tigrinja. Ansvarig utgivare för redaktionerna är Ekochefen Klas Wolf-Watz.

Sveriges Radio skriver på sin hemsida att det ur ett demokratiskt och mänskligt perspektiv är viktigt att alla som bor i Sverige kan ta del av oberoende, trovärdiga och allsidiga nyheter och att bara de reportrar som behärskar andra språk vid sidan av det svenska kan tillföra det genom infallsvinklar, ämnesval och perspektiv.

Nyheten på somaliska om att Ebba Busch skulle ha anklagat polisen för att den inte dödade många muslimer har fått stor spridning. Den har publicerats på Sveriges Radios hemsida för Radio Sweden och på dess somaliska Facebooksida. Sveriges Radios nyheter på arabiska, somaliska och andra främmande språk har ett mycket stort antal lyssnare och läsare. Bara den somaliska redaktionens Facebooksida har drygt 45 000 följare.

Sveriges Radio har inte någon skyldighet att översätta nyhetsinslagen på främmande språk till svenska. Det är därför i praktiken närmast omöjligt att granska innehållet i publiceringar som sker på t.ex. arabiska, somaliska eller persiska för den som inte behärskar något av de språken. I det fall som Dagens Nyheter redogjorde för reagerade en man som har just arabiska som modersmål.

Peter Kullgren

KD:s partisekreterare Peter Kullgren, som tagit del av Dokus uppgifter, säger i en kommentar:

– Vi är oerhört upprörda, de sprider ju rena lögner. Och de gör det i de kanaler där det är svårast att upptäcka. 

– Det faktum att det skett i både de arabiska och somaliska sändningarna talar för att det är satt i system. 

– Vi kräver en förklaring och ett möte med ledningen för Sveriges Radio. De har nu att förklara hur de sköter sitt utgivarskap. Det är fyra månader till valet och vi accepterar inte desinformation från någon.

Efter att Doku under morgonen varit i kontakt med Ekochefen Klas Wolf-Watz tog Sveriges Radio bort bildtexten och ersatte den med en ny.

Redaktionschef Gaby Katz uppger i ett skriftligt svar till Doku bland annat att:

Det är väldigt tråkigt att det har blivit fel, och därför bra att det påpekas så att vi också kan rätta felen och att detta också når ut – vi är nu tydliga att rättelser gjorts i de aktuella publiceringar där vi ändrar. Vi säkrar också att det inte finns något liknande i andra publiceringar kring detta. Vi vill ingenting annat än att rapporteringen ska vara korrekt och riktig”.

SOFIE LÖWENMARK