Hizb ut-Tahrir kampanjar mot att muslimer röstar

Den islamistiska och antisemitiska rörelsen Hizb ut-Tahrir (HuT) driver nu kampanj i utsatta områden och uppmanar muslimer att inte rösta i det kommande valet. 

Organisationen Hizb ut-Tahrir, även känd som Islamiska befrielsepartiet, kämpar för ett globalt shariastyrt kalifat. Hizb ut-Tahrir är verksamt i ett 40-tal länder och säger sig föra sin kamp med fredliga medel och förnekar kontakt med andra islamistiska rörelser. 

Den svenska grenen av HuT, som i huvudsak är aktiv i Stockholmsområdet, kampanjar nu för att muslimer inte ska rösta i de kommande valen till riksdag, kommun och region. En liknande kampanj genomfördes under den förra valrörelsen.

En film har släppts och i information på sociala medier förklaras att deltagande i icke-islamiska system är en synd och att det är kufr (otro) att styra med något annat än vad Allah har uppenbarat.

HuT skriver att deltagande i västerländsk politik innebär total acceptans av och underkastelse för demokratin och dess värderingar som exempelvis sekularism och jämställdhet och att det är förbjudet och en synd för en muslim att delta i icke-islamiska system. 

Organisationens kampanj ”Muslim eller sekulär?” förklarar att den som deltar i valet lägger sin röst på en person som kommer att representera och tillämpa kufr och eventuellt gå till attack mot muslimerna. Att rösta på ett parti är också förbjudet, enligt Hizb ut-Tahrir, eftersom ett partiprogram strider mot islam. Organisationen tydliggör att val som exempelvis handlar om vem som ska vara ordförande i en koranskola är tillåtet, men inte val som enligt HuT strider mot islams principer.

Hizb ut-Tahrirs företrädare kampanjar också aktivt och delade under helgen ut flygblad utanför moskéer i Rinkeby.

Med jämna mellanrum har demonstrationer arrangerats i Stockholm. Det har varit mot utvisningar av säkerhetshot enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU), mot nedstängningar av islamiska skolor och mot det som HuT menar är kidnappningar av muslimska barn enligt Lagen om vård av unga (LVU).

HuT motsätter sig integration och hävdar att det går ut på att assimilera muslimer i sekulära värderingar. Därför förespråkar HuT att muslimer bäst skyddar sig själva och sina barn genom att studera islam, som en ideologi i stark kontrast till den sekulära demokratin, för att på så sätt undvika att bli mottagliga för andra idéer och för att därmed motverka assimilation. 

En av Hizb ut-Tahrirs mest aktiva medlemmar kallar sig officiellt för Yosef Ahmad men heter egentligen Yosef Abou Hachem. 
Efter de våldsamma upploppen i anslutning till vårens koranbränningar höll han en föreläsning i Rinkeby där han sa att det var bra att muslimerna visade sin vrede. 

I ett inägg med hänvisning till valet listar han påminnelser om politiska händelser som han hävdar att politikerna hunnit med sedan de senast bad om röster utanför moskéer. 
Han nämner bland annat: 

”Kidnappning” av imamer 2019 utan bevis. SVT:s serie Kalifat (en dramaserie om några människor från Sverige som ansluter till IS). Politikers ”islamfientliga” utspel efter mordet på den franske läraren Samuel Paty. Socialtjänstens ”kidnappningar” av barn. De uppmärksammade koranbränningarna under våren. Lagen om hedersrelaterat våld och förtryck. 

HuT är tydligt med att förbudet mot att rösta gäller för alla partier eftersom organisationen underkänner hela det demokratiska systemet, och det är därmed inte heller tillåtet att rösta på Partiet Nyans: 

”Nu kanske vi får höra att Nyans är bättre än alla andra och de inte är dåliga. Jag är inte intresserad i att diskutera detaljerna kring Nyans. Muslimer har uppmanat att delta i valet långt innan Nyans och kommer göra det långt efter Nyans. Var konsekventa och sluta lek med muslimerna! Vi muslimer låter inte svårigheterna i samhället diktera hur vi ska agera, vi låter inte svårigheterna påverka och ändra Islam. Tvärtom, vi ändrar verkligheten så att den passar Islam.

Doku har talat med Hizb ut-Tahrirs framstående medlem Sayed Jalabi som bekräftar helgens flygbladsutdelning i Rinkeby men hänvisar övriga frågor via HuT:s hemsida.

SOFIE LÖWENMARK