Terrorimamens utvisningsbeslut verkställs

Bild från Ansar al-Islam propagandakanaler.

Säkerhetspolisen fortsätter sin offensiv sedan något år tillbaka att verka för att de imamer som bedömts vara hot mot rikets säkerhet faktiskt tvingas lämna landet. Doku kan nu avslöja att imamen Ali Berzengi som dömdes för terroristbrott redan 2005 satts i förvar i väntan på att hans utvisning ska verkställas. 

Doku och andra redaktioner har under åren skrivit flera texter om imamen Ali Berzengi. Han dömdes hösten 2005 till fem års fängelse och livstids utvisning för förberedelse till terroristbrott.


Liksom för flertalet av de andra utvisningsdömda imamerna har utvisningsbeslutet ännu inte kunnat verkställas. Efter att Säkerhetspolisen under ett par år hade ansökt om att ett flertal individer inom den islamistiska miljön skulle bedömas som hot mot rikets säkerhet bekräftades det av regeringsbeslut som föregicks av prövning och yttranden från Migrationsöverdomstolen.

Utvisningsbesluten gick emellertid inte att verkställa eftersom det bedömdes att imamerna i sina hemländer kunde drabbas av döds- eller kroppsstraff, eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. En av de utvisningsdömda, Abdel Nasser El Nadi, sa att han riskerade dödsstraff i sitt hemland Egypten. Samtidigt hade hans barn gått i skola där. El Nadi, liksom Abo Raad, lämnade sedan Sverige frivilligt. Som Expressen nyligen avslöjade lever El Nadi numera just i Egypten, trots vad han uppgav inför de svenska myndigheterna.

Flera källor uppger för Doku att även den för terroristbrott dömde imamen Ali Berzengi kommer att utvisas inom kort. Migrationsverket bekräftar att beslut om att placera Ali Berzengi i förvar togs redan den 15 februari i år. 


Som Doku tidigare har beskrivit hade Ali Berzengi tagit emot pengar och skickat stora summor till den Irakiska terrororganisationen Ansar al-Islam som gjort sig skyldig till terrorattentat med hundratals civila dödsoffer. Utöver skriftlig bevisning i form av korrespondens mellan Ali Berzengi och en person inom Ansar al-Islam, pekades han i tingsrätten ut av en medåtalad, som erkände sig skyldig till att ha skickat pengar till terrorgruppen. I målet åberopades också hemligstämplad bevisning från amerikansk underrättelsetjänst.


Ali Berzengi släpptes villkorligt från sitt fängelsestraffet 2007 och sattes därefter under en tid i förvar. Åren efter att han släpptes ur förvaret har han mestadels varit underkastad anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan.

Efter fängelsestraffet blev Ali Berzengi en framstående ledargestalt inom extremistkretsar i Järvaområdet. Av det senaste beslutet om anmälningsplikt framgick att Säkerhetspolisen fortlöpande tagit emot information om att Ali Berzengi upprätthållit kontakt med ett flertal personer som kan misstänkas ha kopplingar till terrorrelaterad verksamhet.


Ali Berzengi dömdes för brott mot anmälningsplikten så sent som i februari i år. Han sa då att han missat att dyka upp vid ett av tillfällena han uteblivit eftersom han varit skärrad då Säkerhetspolisen sagt att han i samband med ett möte hos Migrationsverket kanske skulle tas i förvar i väntan på utvisning. 


Ali Berzengi är irakisk medborgare. Det återstår att se om utvisningen kommer att verkställas dit eller om han, liksom den misstänkte IS-rekryteraren Ahmed Abdulkarim Ahmed Ahmed, som också var irakier och som utvisades tidigare i år, flygs till annan ort. Ahmed Abdulkarim Ahmed Ahmed lämnades i Istanbul i Turkiet med en mindre summa pengar, en mobiltelefon och en flygbiljett till Irak.


Efter att Ali Berzengi hade dömts för terroristbrottet agerade medborgarrättsörelsen Charta 2008. Den uppmanade regeringen att bevilja Ali Berzengi nåd eftersom straffet ”uppenbarligen ändå inte kan verkställas” och den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) var samtalsledare när Charta 08 arrangerade föredraget ”Terroristjakten och rättssäkerheten” där Ali Berzengi berättade om hur han dömts oskyldig. Utåt har Berzengi hållit en mycket diskret profil. Bortsett från ett foto där hans ansikte inte syns och som publicerat hos Charta finns inga offentliga bilder av honom. 

När Dokus Magnus Sandelin intervjuade Ali Berzengi 2012 förklarade han sig vara oskyldig till brottet han var dömd för. När Usama Bin Ladin kom på tal sa Berzengi att han var en bra muslim. – Han var ingen extremist. Det finns inga bevis för att han gjorde något dåligt. Han anklagade sedan Sandelin och andra journalister för att inte ”förstå religionen” och menade att grupper som al-Qaida och Ansar al-Islam också är en del av den familj som alla muslimer utgörs av.

SOFIE LÖWENMARK