Trots utvisningsbesluten – fortsätter radikalisera

Tre år efter att regeringen beslutade om utvisning för sex personer ur den våldsbejakande islamistmiljön så fortsätter flera av dem ändå sin radikaliserande verksamhet mot Sverige. Det visar Dokus granskning.

Under 2019 tog Säkerhetspolisen under uppmärksammade former sex ledande personer från den våldsbejakande islamistmiljön i Sverige i förvar i väntan på beslut om utvisning. De sex personerna var: Riyad Abdulkadir Jassem, Abdel Nasser El Nadi, Raad Alduhan, Fekri Hamad, Hussein Al-Jibury och Viktor Gaziev.

Personer som saknar svenskt medborgarskap och som anses utgöra ett säkerhetshot kan enligt den tidigare lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, LSU, utvisas från landet. I ett pressmeddelande i anslutning till förvarstagandena 2019 skrev Säkerhetspolisen att tongivande aktörer inom extremistmiljöerna inte ska få en fristad i Sverige och här bidra till radikalisering genom att uppmana och uppmuntra andra till extremism:

”Tillväxten i extremistmiljöerna har varit omfattande under senare år och att stoppa den är avgörande för att på sikt minska terrorhotet i Sverige och skydda vår demokrati. Det är Säkerhetspolisens uppdrag att individer som inte är svenska medborgare, och som är ett hot mot Sveriges säkerhet, förhindras att stanna kvar i Sverige.”

Tre av de personer som fick utvisningsbeslut 2019. Från vänster Fekri Hamad, Abdel Nasser El Nadi och Riyad Abdulkadir Jassem. Bild från Facebook.

Regeringen fattade senare beslut om utvisning för samtliga sex, men ingen av utvisningarna kunde verkställas på grund av så kallade verkställighetshinder. De sex släpptes ur förvaren och belades med anmälningsplikt hos polisen. Senare har två av dem, imamen Riyad Abdulkadir Jassem (Abu Raad) och Abdel Nasser El Nadi (Abo Talal) under mer eller mindre frivilliga former lämnat Sverige.

Doku har gått igenom budskap som några av dem har publicerat öppet på sociala medier efter utvisningsbesluten, och även tagit del av handlingar och konsulterat källor med insyn i den islamistiska miljön i Sverige. Granskningen visar att trots utvisningsbesluten har flera av de här personerna fortsatt att bedriva en radikaliserande verksamhet med polariserande budskap om Sverige. Utvisningsbesluten har även blivit ytterligare en komponent som används av ett par av dem för att elda på konspirationsteorier om det svenska samhällets påstådda negativa syn på muslimer.

  • Imamen Hussein Al-Jibury flyttade från Umeå, där han tidigare var verksam, till Malmö under 2020. Av en förvaltningsrättsdom framgår att Säkerhetspolisen så sent som i februari 2022 hade uppgifter om att Hussein Al-Jibury då fortfarande var en av de mest centrala personerna i den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige och ägnade sig åt att radikalisera andra personer. Ur domen:

    ”I en PM daterad den 3 februari 2022 uppger Säkerhetspolisen bl.a. att man bedömer att Hussein Al-Jibury fortsatt ingår i den våldsbejakande islamistiska miljön och att han bidrar till denna miljös tillväxt. Han bedöms ha en fortsatt hög status inom denna miljö och det finns inte några tecken på att han ändrat sitt leverne eller umgänge. Enligt Säkerhetspolisen föreligger alltjämt de förhållanden som legat till grund för att han har bedömts utgöra ett säkerhetshot mot Sverige och är föremål för ett utvisningsbeslut enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Säkerhetspolisen uppger vidare att Hussein Al-Jibury är en av de mest centrala individerna inom den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige och han bedöms fortsatt aktivt verka för att öka tillväxten av den våldsbejakande islamistiska miljön (bl.a. genom att radikalisera andra).”

    Enligt Förvaltningsrätten tillbakavisar dock Hussein Al-Jibury bestämt uppgifterna från Säkerhetspolisen.
  • Riyad Abdulkadir Jassem, mer känd under smeknamnet Abu Raad, var verksam som imam vid moskén i Gävle fram till att han lämnade Sverige i maj 2022. På sin facebooksida uppger han att han nu bor i Istanbul. Abu Raad deltog aktivt i desinformationskampanjen mot Sverige och LVU (lagen om vård av unga) i början av 2022, och publicerade flera inlägg om detta på Facebook. I en predikan den 28 januari som ligger kvar på hans facebooksida påstod han till exempel att omhändertagande av barn i Sverige är en lukrativ affär för vissa korrupta som vill tjäna pengar.

Utvisningsbesluten har även blivit ytterligare en komponent som används av ett par av dem för att elda på konspirationsteorier om det svenska samhällets påstådda negativa syn på muslimer.

Abu Raad har även publicerat flera inlägg där han uttrycker stöd för Partiet Nyans. I en video från mars 2022 hävdar Abu Raad att alla partier utom Nyans är emot muslimerna i Sverige och ”för ett krig mot dem”. Han hävdar också att det är obligatoriskt för muslimerna att rösta på partiet.

Ett annat exempel på negativa budskap som han har spridit om Sverige sedan utvisningsbeslutet är en text av honom som en islamistisk influencer från Egypten publicerade den 27 juli på sin facebooksida. Abu Raad går där till angrepp mot Sverige och andra västeuropeiska länder. Bland annat kallar han Europas ledare för horor, och menar att han fått terrorstämpeln av myndigheterna för att han vågade säga sanningen om ”barnkidnappningarna” och om ”kriget som Europa bedriver mot medfödda värderingar”.

  • Även Abu Raads son, Raad Alduhan, har aktivt deltagit i desinformationskampanjen mot den svenska LVU-lagen. Ett exempel är ett klipp som han publicerade i januari 2022 men nu har raderat. Klippet återpublicerades dock av en stor internationell Youtubekanal den 30 januari 2022, där det fortfarande ligger kvar. Raad Alduhan angriper i klippet dem i Sverige som försvarar socialtjänsten, och hävdar bland annat att det finns mera korruption i Sverige än vad det gör i Irak eller Syrien och att barn omhändertas i Sverige av triviala skäl. I en kommentar till Doku förnekar han att han skulle ha deltagit i någon desinformationskampanj. Han säger att han tog bort klippet för att det användes av en del för att sprida falska rykten, och det han menade var att det händer att socialtjänsten gör fel men att det inte är en generell bild. När han pratade om korruption så var det utvisningsbeslutet av honom och LSU som han syftade på, säger Raad Alduhan.
  • Imamen Fekri Hamad var tidigare verksam i Västerås och dessförinnan i Landskrona. Efter att Abu Raad lämnade Sverige och Gävle våren 2022 tog Hamad den förres plats som imam i staden. Han publicerar löpande en mängd inlägg på arabiska på sin facebooksida. Den 6 oktober 2022 förkunnade han exempelvis att demokratin håller på att avlida i Sverige till följd av myndigheternas beslut. Han menade också att utvisningsbeslutet beror på att han är ”mot sexuell abnormitet” (homosexualitet) och ”för hijab”.

    Fekri Hamad har även försökt starta en internationell opinion mot de svenska utvisningsbesluten. Den 12 juni 2021 publicerade den arabiskspråkiga tidningen Arabi 21 en intervju med honom där han berättade att man försökt få arabiska nyhetskanaler att engagera sig men misslyckats. I talet förde han även fram budskapet att Sverige och andra västeuropeiska länder attackerar ”islam och dess symboler”.

Samtidigt som viss radikalisering fortsätter från en del av de här personerna så har den tidigare frekventa verksamheten med öppna föreläsningar och evenemang inom den radikalislamistiska miljön, där flera av dessa personer brukade medverka, i princip upphört helt. Utvisningsbesluten har sannolikt bidragit till det.

Terrorexperten Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan säger i en kommentar att Dokus granskning visar att de här individerna fortfarande är ett säkerhetshot även när de lämnat landet.

– De utnyttjar kontroversiella frågor för att sprida desinformation och polarisering som skadar Sverige.

– Intressantast är att Hussein al-Jibury bedöms av SÄPO som särskilt aktiv i radikalisering, säger Magnus Ranstorp till Doku.

MAGNUS SANDELIN