Jihadisten döms till fängelse efter bilderna med döda

Den åtalade Nathan Benoitzon. Bild ur förundersökningen.

Han poserade på bilder vid döda kroppar i Syrien. Nu har 44-årige Nathan Benoitzon dömts av Blekinge tingsrätt till fyra månaders fängelse för folkrättsbrott.

Nathan Benoitzon reste till Syrien i början av oktober 2012. Han hörde till den första grupp jihadresenärer från Sverige som reste till konflikten. Vid den tiden hette han Bherlin Gildo, och la under sin vistelse i Syrien själv ut bilder och filmer på såväl sin privata facebooksida som på en sida som tillhörde jihadistgruppen Kataib al Muhajedin, varifrån många senare anslöt till IS.

Grunden för åtalet om folkrättsbrott mot Benoitzon, som Doku tidigare rapporterat om, är filmer och bilder som han publicerat där han ”låtit sig fotograferas och filmas stående med foten invid en målsägandes huvud, gjort segertecken, uttalat kränkande och nedsättande tillmälen mot målsäganden samt låtit sig fotograferas med tre målsäganden och hållit/riktat ett vapen mot dem.”

Ur förundersökningen. Bilden har delvis maskats av Doku.

Bilderna uppmärksammades under den tiden av journalisten Per Gudmundson som på sin blogg rapporterade om de svenska Syrienjihadisterna.

Enligt åklagaren har fotografierna och filmerna tagits i syfte att spridas som en del i den väpnade gruppens krigspropaganda på internet, och Benoitzon ”har själv eller tillsammans och i samförstånd med andra publicerat materialet på internet och kommenterat bilderna på ett nedsättande vis.”

Målsägandena, varav en har kunnat identifieras, är enligt åtalet att anse som skyddade personer eftersom de vid tidpunkten för gärningen var försatta ur stridbart skick såsom sårade eller avlidna alternativt eftersom de var civila.

Nathan Benoitzon har förnekat brott. I förhör har han uppgett att han aldrig stridit i Syrien och att han i den grupp som han varit med endast lagat mat och genomfört vaktuppdrag. Han har sagt att han blev tillfrågad om han ville följa med till ett ställe där det fanns döda personer, och väl där började ”alla ta bild på och filma personen”. Anledningen till att han blev fotograferad och filmad var att de andra hade sagt åt honom att ställa sig där.

Tingsrätten menar dock att Benoitzon genom att göra en segergest och titta in i kameran på en av bilderna ger intrycket av att han poserar med personen i syfte att materialet senare ska publiceras, och att det innebär att personen framställs som en trofé som ett led i krigspropaganda. Dessutom läser han inför personen en koranvers som enligt rätten i sammanhanget måste förstås som nedsättande, och därmed utsätter han personen för en kränkning av den personliga värdigheten och för förödmjukande och nedsättande behandling.

På en bild har framgått att Nathan Benoitzon hållit ett vapen mot tre kroppar, och även där anser tingsrätten att syftet varit att framställa personerna som troféer i krigspropaganda på ett nedvärderande sätt och att i vart fall två av kropparna är identifierbara.

Enligt rätten har personerna på bilderna varit att betrakta som skyddade personer enligt den internationella humanitära rätten.

Tingsrätten dömer honom för folkrättsbrott, och anser att gärningen sammantaget har ett straffvärde om sex månader, men med hänsyn till den ovanligt långa tid som förflutit sedan brottet begicks anser tingsrätten att det finns skäl att sätta ned påföljden till fängelse i fyra månader.

MAGNUS SANDELIN

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.