Arabiskt universitet öppnat i Sverige

Swedish Crown University slog nyligen upp sina portar i utkanten av Göteborg. Det är enligt hemsidan ett universitet som ska bidra till att sprida den arabisk-islamiska kulturen och berika dess globala närvaro. En av företrädarna är den tidigare ordföranden för Sveriges muslimska råd, Mahmoud Aldebe. Swedish Crown University kallar sig för universitet och marknadsför sig så, bland annat i närvaro av Iraks miljöminister. Men är det verkligen ett universitet och vad är det för studier som ska bedrivas där – och för och av vem? Doku granskar en verksamhet som hittills inte uppmärksammats i media.

Nyheter om falska universitet

Under de senaste åren har flera utländska medier rapporterat om den växande företeelsen ”fake universities” och ”diploma factories” med koppling till arabvärlden, främst Irak.

En av dem som uppmärksammade fenomenet var den norska tidskriften Khrono, som granskar högre utbildning och forskning i Norge.

I ett reportage från augusti 2020 avslöjade Khrono att ett nätverk av falska universitet baserat i Mellanöstern delade ut betyg och certifikat till utländska studenter. Khrono ställde frågan om den sortens ”diplomfabriker” också kunde finnas på norsk mark, på de norska myndigheternas egen bakgård.

Khrono berättade om en man på en mindre ort mellan Oslo and Drammen, en kurdisk immigrant som var aktiv för socialistpartiet. Trots att han inte hade någon högre utbildning kallade han sig för doktor och genomförde ett flertal konferenser i Mellanöstern. Han startade flera organisationer, bland andra The Arab-European Center for Human Rights and International Law, men också ett ”universitet”, Oslo International University for Studies and Research.

Universitetet gav ut certifikat och examina i Mellanöstern och lovade att de skulle ge studenterna möjlighet att få utbildningar i Europa.

I ett uppföljande reportage med rubriken Rektor signerte avtale med tidligere pizzarestaurant granskade Khrono förhållandena i Danmark och särskilt Aalborg Academy of Science.

Aalborg Academy of Science var från början registrerad som Al-Basha Pizzeria med verksamhet inom caférörelser, pölsevagn, grillbarer och glassbarer. Därefter omvandlades den till Zaids Tolkservice innan den till slut blev Aalborg Academy of Science.

Aalborg Academy of Science uppgav på sin hemsida att den hade 74 institutioner och 116 professorer och att 800 kandidat-, master- och doktorsstudenter hade tagit examen där.

I en text på en arabisk nätsida varnade en algerisk professor för akademin och bad danska och europeiska myndigheter att bekämpa bedrägerier inom forskning.

Khrono berättade vidare om att Aalborg Academy of Science hade lyckats ingå ett intentionsavtal med det anrika Kansas State University i USA som användes i marknadsföringen. Rektorn för Kansas State University förklarade kortfattat till Khrono att avtalet inte ledde till något medan en av universitetets professorer sa att han inte tror att Aalborg Academy of Science är ett erkänt lärosäte och att den mer liknar ett ”fake university”.

Swedish Crown University – en bakgrund

Swedish Crown Universitys hemsida

Bilderna på hemsidan är som tagna från vilket modernt universitet eller högskola som helst. Ett sobert inrett bibliotek. En gigantisk öppen gemensam yta med panormafönster som väggar och en centralt placerad grekisk trappscen där västerländska studenter i jeans och shorts samtalar avslappnat i grupper.

När Doku kommer till universitetets lokaler hittar vi inget av det. Adressen är Gunnilse Ljungbacke 4, en dryg mil öster om Göteborg i stadsdelen Angered. Universitetsbyggnaden från hemsidan visar sig vara ett vitt mindre enfamiljshus i ett plan. Det är närmast en sommarstuga. I omgivningarna finns ett par liknande byggnader. I övrigt bara ängar och landsbygd.

Swedish Crown Universitys adress i Gunnilse

På adressen är två män folkbokförda. Ingen öppnar när vi ringer på. När vi för andra gången beger oss dit talar vi med en granne. Hon tittar förvånad på oss när vi frågar om det bedrivs utbildningsverksamhet i huset.

Bakgrunden till våra besök är att vi för några veckor sedan läste ett inlägg på sociala medier. Strax före jul publicerade Mahmoud Aldebe, eller Mahmoud Aldbai som han heter där, en text på arabiska på flera Facebooksidor:

”Ett universitet för universitets- och yrkesutbildning och undervisning i arabiska, svenska och engelska språk har lanserats med start 2023. Priserna är mycket konkurrenskraftiga. Du kan kontakta oss via universitetets hemsida. Alla utbildningsnivåer är tillämpliga”.

Merparten av kommentarerna i trådarna var oreserverat positiva. En av dem, ”Mashallah, Lycka till, doktorn”, kom från den svenske salafistiske konvertiten Abdullah as-Suedi, utbildad vid Medinauniversitetet och återkommande föreläsare i den salafistiska Bellevuemoskén.

Hur kunde det komma sig att ingen hade uppmärksammat att en så stor händelse var på gång? Ett arabiskt universitet i Sverige där en så pass omskriven person som Mahmoud Aldebe är delaktig. Och till det skrivningen på hemsidan om att ett mål med verksamheten är att sprida den arabisk-islamiska kulturen och att berika dess globala närvaro. 

När vi hade läst igenom de olika språkversionerna av texterna på hemsidan och svenska och arabiska inlägg på Facebook och andra sociala medier som direkt och indirekt rör Swedish Crown University infann sig tanken att det var något som inte stämde.

Universitetets egen beskrivning och marknadsföring av verksamheten ger nämligen intryck av att vara något som det inte är. Kontrasten mellan de lockande bilderna på hemsidan och verkligheten i Gunnilse är ett första tecken på det. Vi skulle komma att hitta flera.

Oklarheter om Swedish Crown Universitys verksamhet

Swedish Crown University är ett aktiebolag som registrerades 2021. Två av styrelsens ledamöter är universitetets rektor, Nada Alobedi (Al-Obeidi), och Mahmoud Aldebe. Enligt bolagsstämmoprotokoll äger rektorn Nada Alobedi samtliga aktier.

Efter att universitetet öppnat den arabisk-, svensk- och engelskspråkiga hemsidan swedishcrownuniversity.se och skapat sidor på Facebook och Youtube och ett konto på Telegram började namnet Swedish Crown University under våren 2022 att dyka upp allt mer frekvent i inlägg på arabiskspråkiga sociala medier. De handlade om föreläsningar, rekryteringar av föreläsare och samarbetsavtal.

Jordanska Right Choices akademiska samarbetspartners

För att vara ett nyetablerat lärosäte är det en imponerande verksamhet som beskrivs på hemsidan: förberedande universitetsstudier, kandidatexamen, masterexamen och doktorsexamen. Och därutöver tillämpad yrkesutbildning och stipendier för doktorander.

Några av institutionerna är

– företagsekonomi,

– juridik och statsvetenskap,

– ingenjörs- och datateknik,

– utbildning och humaniora,

– information, marknadsföring och kommunikation,

– matematik,

– kost och näringslära,

– medicin och

– konst.

Universitetet har också ett språkutbildningscenter som tillhandahåller allmänna och yrkesinriktade kurser och utbildar lärare i bland annat arabiska, svenska, engelska, spanska, franska och turkiska. Visionen är att bli globalt ledande med särskilt fokus på arabiska.

Under hösten 2022 meddelade universitetet i ett Facebookinlägg på arabiska att det var tid att ansöka om antagning. Då beskrevs ytterligare en inriktning, institutionen för sharia- och islamstudier. Den framgår emellertid inte av hemsidan.

Universitetets ställning och status beskrivs på följande sätt:

”Studietiden ska uppfylla krav som specificeras av det svenska departementet för högre utbildning och vetenskaplig forskning och universitetet ska följa svenska och europeiska regler för undervisningssystem.”

”Akademin antar e-learning-metoden som en statlig utbildningsinstitution som tillhandahåller högre utbildning och livslångt lärande, och att den kompletterar utbildningsinstitutionerna under paraplyet från det svenska utbildningsdepartementet och högre utbildning.”

Swedish Crown University säger sig tillhandahålla program enligt läroplaner antagna i studentens land och den avslutande examinationen ska ske där, samtidigt med de ytterligare prov som kan beslutas av det landet. För examinationerna ansvarar universitetets professorer under överinseende av utbildningsdepartementet i studentens land.

En av flera framtida ambitioner är att kunna bidra till att ordna inresevisum till Sverige för studenter.

I ett inledande skede under hösten 2021 skriftväxlade Swedish Crown University med Riksarkivet om användning av den kungliga kronan i logotypen. Då beskrevs avsikten med verksamheten så här:

”Vi är några akademiska professorer som gjort en utbildnings organisationen som heter Swedish Crown university. Vi ska ha blandat inlärning., studenter är från Sverige, flyktingar och från olika länder online. Vi har olika utbildningar liksom språk, yrkesutbildning samt högre utbildningar, det bror på vad studenter vill studera hos oss och på vilket språk. Vi ska undervisa på svenska, engelska och arabiska”.

Enligt hemsidan är ett av verksamhetsmålen att

”bidra till att sprida den arabisk-islamiska kulturen och att berika dess globala närvaro”.

I flera arabiskspråkiga annonser på Facebook under hösten uppmanar Swedish Crown University allmänheten att skynda på sina ansökningar om antagning till vårterminen 2023. Där beskrivs ansöknings- och registreringsförfarandet och hur betalning ska ske. De sökande uppmanas att betala en anmälningsavgift om 200 USD innan de skickar in sina ansökningar och den som vill komplettera sitt ursprungliga ämnesval med ytterligare ämnen kan göra det mot en avgift om cirka 120 USD per ämne.

I en av Swedish Crown Universitys sändningar på Youtube medverkar Iraks miljöminister Jassim Abdul Aziz al-Falahi

Det sägs dock inget om vad priset är för de förberedande universitetsstudierna, kandidatexamen, masterexamen och doktorsexamen. Det framgår inte heller om universitetet har tänkt att sälja enstaka certifikat och diplom och vad priset för det i så fall är. 

I den arabiska texten på hemsidan sägs att verksamheten bedrivs under ledning och genomförande av en utvald elit av de mest kända lärarna i Sverige och världen, arabiska professorer och innehavare av professorsexamen i alla vetenskapliga discipliner.

Förutom rektorn Nada Alobedi nämns i universitetets marknadsföring och inlägg på sociala medier ett 15-tal antal övriga namn. De har bara i något enstaka fall hemvist i Sverige, övriga bor och verkar utomlands och deras tidigare koppling till Sverige är oklar. Flera förekommer också i arabiskspråkiga organisationer i Sverige och i Mellanöstern som marknadsfört samma utbildningar och andra event som Swedish Crown University. Vid flera tillfällen har Swedish Crown University dessutom hänvisat till medarbetares koppling till Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds Universitet.

I en av Swedish Crown Universitys sändningar på Youtube medverkar rektorn Nada Alobedi och Iraks miljöminister Jassim Abdul Aziz al-Falah

Rektorn Nada Alobedi är född i Irak men bor i Göteborg. Hon arbetar som särskolelärare och uppger sig vara professor vid Arab Academy i Danmark, en utbildningsenhet som saknar tillstånd att bedriva högskoleverksamhet där. Hon uppges ha blivit doktor vid ett islamiskt universitet i Kairo. 2014 ansökte hon om svensk lärarlegitimation. Skolverket avslog hennes ansökan och förvaltningsrätten skrev att de utländska meriterna inte motsvarade de svenska kraven för lärare och förskollärare. Några år senare beviljades hon emellertid lärarlegitimation.

Oklarheter om Swedish Crown Universitys status och tillstånd

När Mahmoud Aldebe i december på Facebook postade uppgiften att Swedish Crown University skulle lanseras med start 2023 uttryckte några personer i tråden tveksamhet och kritik.

En varnade för falska universitet och bedrägerier och skrev att redan en enkel sökning visade att det var fråga om ett aktiebolag registrerat för utbildning och inget universitet eller högskola. En annan väckte frågan om vad studier vid Swedish Crown University faktiskt leder till för examen. Mahmoud Aldebe ombads också att klargöra att examina vid Swedish Crown University inte erkänns av utbildningsdepartementet i Sverige: ”Så att folk inte tror att certifikatet är detsamma som vilket certifikat som helst från Uppsala universitet, Lund eller andra”.

Mahmoud Aldebe svarade att Swedish Crown University inte är ett universitet och att aktiebolagsformen inte hindrar det från att fungera som utbildningsanstalt. Han skrev också att certfikaten för närvarande är godkända av Irak och flera andra länder och av flera arabiska och utländska universitet och att ”Vi är på väg mot erkännande från Sverige.”.

Rektorn Nada Alobedi bekräftade i en egen kommentar till Mahmoud Aldebes inlägg att Swedish Crown University redan godkänts för att inleda en studie i samband med att den första kullen studenter tar examen och att ett svenskt godkännande eller ackreditering därefter kommer att erhållas.

I sändningar på Youtube beskriver Nada Alobedi Swedish Crown University som ett aktivt svenskt universitet som verkar med stöd av myndighetsgodkännande.

Orden universitet och högskola är inte skyddade och kan användas av vem som helst – i vart fall om man begränsar frågan till den offentligrättsliga betydelsen. Det som är av verklig betydelse är om lärosätet har examenstillstånd. Den som vill meddela kandidat-, master- och doktorsexamen i Sverige måste nämligen ha tillstånd för det. Verksamheten får inte bedrivas utan tillstånd och lärosätet kan föreläggas vid vite att upphöra med den.

Examenstillstånd beviljas för statliga universitet och högskolor av UKÄ och för andra, s.k. enskilda utbildningsanordnare, av regeringen efter att UKÄ berett ärendet.

Regeringen, genom utbildningsdepartementet, uppger för Doku att det inte finns och inte heller har funnits vare sig någon ansökan om tillstånd eller något beslut om Swedish Crown University. Det finns inte heller någon annan handling eller åtgärd registrerad på namnet eller organisationsnumret.

Samma besked får vi från UKÄ. En jurist vid myndigheten lägger till att han aldrig har hört talas om en verksamhet av det slag som Swedish Crown University säger sig bedriva.

Svaren är alltså tydliga: Swedish Crown University har inte tillstånd att meddela kandidat-, master- och doktorsexamen i Sverige och har inte heller ansökt om det.

Vi uppger oss vara en ung kvinna med utländsk bakgrund som tillsammans med sina vänner är intresserad av att studera vid Swedish Crown University

Eftersom Nada Alobedi i sitt svar till Doku (se nedan) uppger att universitetet kontaktade och fick klartecken av UHR innan verksamheten startade ställde Doku samma fråga där. UHR, som för övrigt inte hanterar frågor om verksamhetstillstånd för universitet och högskolor, säger att Swedish Crown University inte finns i myndighetens register.

Doku låter anonymt kontakta Nada Alobedi på Facebook. Vi uppger oss vara en ung kvinna med utländsk bakgrund som tillsammans med sina vänner är intresserad av att studera vid Swedish Crown University.  Vi ställer frågan om universitetets erkännande/godkännande och förklarar att den är viktig. Kvinnorna vill inte att deras utbildningar ska anses ha varit förgäves.

Nada Alobedi undviker ett flertal gånger att svara på frågan men när vi ställer den en fjärde gång skriver hon:

”We have received permission, but to accept your grades, it is required that the college council looks at the student’s attendance and syllabus, and evaluates the courses being studied. The college council will then accept the grades. We have lots of cooperation with other universities, you can also get certificates from them if it takes a long time to issue certificates in Sweden.”

När vi begär ännu ett klargörande av om hon menar att universitetet har tillstånd från svenska myndigheter eller om hon syftar på tillstånd från andra länder skriver hon:

We have permission, Sweden has not accepted yet. They will hopefully accept once they have seen the number of students getting their degrees. It is like that with all universities that have been started.”

Den person som beskrivs som ansvarig för den akademiska program- och ackrediteringsavdelningen säger i ett svar till Doku att hon inte vet mycket om hur Swedish Crown University fungerar i dagsläget. Hon förklarar att hon begärde att få del av universitetets dokumentation men att hon inte fick det och att hon därför varken kan bekräfta eller dementera att universitetet följer det svenska systemet och inte kringgår det. Hon säger också att hon av flera skäl ännu inte bestämt sig för om hon ska vara en del av verksamheten.

Oklarheter om Swedish Crown Universitys internationella tillhörighet och påstådda samarbeten

Swedish Crown University har under det senaste året marknadsfört sig aktivt på sociala medier. Det har uteslutande skett på arabiska genom flera olika kanaler och metoder. Marknadsföringen har skett genom föreningar och organisationer, några med säte i Sverige, andra från t.ex. Irak och Jordanien, och den inleddes så tidigt som hösten 2021, alltså redan innan eller i samband med att universitetet bildades. I den beskrivs Swedish Crown University som ett aktivt lärosäte godkänt av de svenska myndigheterna och med ett fullserviceutbud. Marknadsföringen är tydligt inriktad mot arabisktalande personer i Mellanöstern.

En central uppgift i marknadsföringen har varit att Swedish Crown University blivit medlem i en internationell sammanslutning av högklassiga universitet, International Union of Universities. Där blev rektorn Nada Alobedi och Mahmoud Aldebe också medlemmar under året. Det är en sammanslutning registrerad i Turkiet som leds av Muhammad Khair Al-Ghabani. Medlemsuniversiteten är huvudsakligen islamiska universitet med hemvist i bland annat Azerbajdjan, Libyen, Gaza, Somalia, Sudan, Iraq, Etiopien och Iran.

International Union of Universities ska inte sammanblandas med International Association of Universities, som är en organisation med 600 medlemsuniversitet med säte i Paris och officiell partner till UNESCO. Där är Stockholms och Göteborgs universitet medlemmar.

International Union of Universities och dess ledare har vid skilda tillfällen och på olika sätt genom åren kritiserats för att ägna sig åt oegentligheter i form av ”fake universities” och ”diploma factories”. Anklagelserna har förnekats.

Av medlemsbeviset framgår att Swedish Crown University uppfyller krav och standarder för medlemskap, men inte vilka de är. Det framgår inte heller hur International Union of Universities kunnat göra den bedömningen innan universitetets verksamhet påbörjats.

Doku har gått igenom ett mycket stort antal hemsidor och sociala medier för islamiska universitet som är medlemmar i International Union of Universities. Bland de många förhållanden som visar vilken kvalitet de universiteten har, och som kan ha betydelse för bedömningen av om det aktuella universitetet ens existerar, lämnar vi några exempel:

Ett universitet som uppger sig vara amerikanskt och bedriva verksamhet enligt de krav som gäller där stavar på sitt brevpapper fel på United States of America.

Fyra amerikanska entreprenörer som sägs vara grundare av ett universitet förekommer med samma namn och bilder på otaliga scamsidor för andra verksamheter.

– Ett annat publicerar medicinsk forskning som handlar om betydelsen av att sova och listar som en av de centrala effekterna att trötthet då försvinner – för det redovisar forskaren en källa, från 2017.

– Ytterligare ett tillhandahåller en studiedag för att vänja studenter vid datorer och publicerar en studiehandledning som ger rådet att sitta på en lugn plats och att använda papper och penna för att det annars kan vara svårt att minnas.

Swedish Crown Universitys avtal med den tidigare imamen i Sundsvall

Under 2022 publicerades information om att Swedish Crown University ingått två samarbetsavtal med svenska organisationer, det ena med Sveriges internationella centrum för dialog, forskning och jämförbara civilisationer och det andra med Euro-African and Arab Network for Human Rights in Sweden.

På den uppgivna adressen i Sundsvall hittar man inte någon sådan organisation. Där bor Mahamat Djidda, en man som för några år sedan var imam i stadens moské.

Motparterna i de två samarbetsavtalen har samma organisationsnummer. Det tillhör Mahamat Djiddas förening Integration och Vänskapsföreningen i Västernorrland, som tidigare finansierats med offentliga bidrag och ägnade sig åt integrationsfrågor genom idrott och studiecirklar.

Swedish Crown University har alltså ingått två avtal med en och samma motpart men påstår att avtalen träffats med andra.

Swedish Crown Universitys dubbla besked om den religiösa grunden för verksamheten 

utbildningen ska ske i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism […]”.

Som en av de inledande åtgärderna strax före årsskiftet 2021/22 gav Swedish Crown University in en ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning till Skolinspektionen. Skälet kan ha varit att få behörighet att sätta betyg i den förberedande universitetsutbildningen.

Innan ansökan återkallades efter ett par månader, sedan Skolinspektionen skickat ett mycket omfattande kompletteringsföreläggande som inte besvarades, beskrev Swedish Crown University innehållet i verksamheten så, att utbildningen skulle ske

”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism […]”.

Doku känner inte till hur universitetet tänkt att förena den kristna programförklaringen med uppgiften på hemsidan om att ett mål med verksamheten är att sprida den arabisk-islamiska kulturen och att berika dess globala närvaro.

Arabisktalande och andra ungdomar riskerar att skadas

De falska akademier som Khrono beskriver i sina artiklar vänder sig till viss del till personer i Väst men framför allt är målgruppen de som bor i arabvärlden. Det är inte uteslutet att akademierna används av personer som vill skaffa sig falska utbildningsbevis. Den arabiska nyhetssajten al-bab.com berättade t.ex. om två irakiska ministrar som skaffat sig falska examina från den danska akademin Aalborg Academy of Science.

De som i stället har ambitionen att skaffa sig en riktig utbildning ser europeiska, skandinaviska och amerikanska lärosäten som ett slags garanti för utbildning av hög kvalitet och gott anseende. De vet att högskoleutbildningen i väst genomgående är kvalitetssäkrad genom det allmänna och känner till att samhället och akademierna här har stor tillit till utbildning och forskning. De vet därför också att risken för falska akademiska betyg är liten.

Det är den legitimiteten som de falska akademierna vill åt genom etableringen här.

Att Swedish Crown University inser och värderar det på samma sätt stöds av flera förhållanden. Ett är bildsättningen på universitetets hemsida och det marknadsföringsmaterial som används. De visar endast europeiska studenter och miljöer, vilket skulle kunna uppfattas som märkligt för ett universitet som främst vänder sig till arabisktalande personer i Mellanöstern. Ett annat är Swedish Crown Universitys förklaring till svenska myndigheter att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med kristen etik och västerländsk humanism.

Det enskilt tydligaste beviset på att det är det svenska och västerländska utbildningsidealet som ska attrahera arabiska studenter är emellertid att Swedish Crown University överhuvud taget etablerar sig här, trots att lärare och studenter förväntas komma från Mellanöstern.

Det är de utländska, främst arabiska ungdomar som förlitar sig på den svenska kvalitetssäkringen av högre utbildning som kan drabbas av oklarheter om vad studier vid Swedish Crown University faktiskt innebär.

Doku kontaktar rektorn Nada Alobedi. Efter att hon först tackat ja till att träffas för en intervju ändrar hon sig och ber i stället att få skriftliga frågor.

På frågan om Swedish Crown University ska meddela kandidat-, master- och doktorsexamina enligt svensk lag svarar hon att det finns ett tillstånd och att det är bolagsverket som har meddelat det. Hon fortsätter:

Vi har kontaktat högskolerådet och berättat för dem innan vi startade universitet. Svaret vi fick var att vi kunde göra det, men att det kan ta tid och att vi först måste ansöka om tillstånd för varje utbildning som vi ska lära ut för att dem ska granska våra kursplaner, om det är bara från andra länder eller andra universitet som vi samarbetar med, eller att vi också ska använda oss av kursplaner som finns här i Sverige. Allt detta innan vi börjar med programmet eller kurserna. Med vår universitet vill vi kunna hjälpa utländska studenter eller personer som har exempelvis juristexamen i ett annat land.” 

När vi sedan undrar vilket tillstånd som Swedish Crown University sökt och vilken myndighet som prövar det väljer hon att inte svara på det utan skriver i stället:

”Vi har inte fått tillstånd från någon myndighet i Sverige än. Vi har dock fått tillstånd från andra universitet utomlands att lära ut till studenter så att dem kan erhålla examen som accepteras i deras länder, inte i Sverige. Om en svensk eller icke-svensk (dvs någon som bor i ett annat land) vill erhålla erhålla examen som kommer accepteras i exempelvis Libyen, eftersom dem kanske vill jobba där, så kommer vi kunna erbjuda kurser och program som accepteras i det landet.”

Hon vill inte kännas vid att hon och Mahmoud Aldebe skrivit på Facebook att Swedish Crown University inom kort (är på väg mot och kommer att erhålla) ett svenskt erkännande/godkännande och att det kan ha blivit ”något fel med tolkningen eller översättningen”.

På Dokus frågor om varför Swedish Crown University beskriver huset i Angered som en universitetslokal och vilken undervisning som ska bedrivas där svarar hon bland annat att Arbetsförmedlingen har lämnat beskedet att de kan bedriva undervisning där:

”Det är inte enfamiljshus, det är ett kontor som vi fick tillåtelse av Göteborgs stad att ha. Senare ska vi få hjälp av arbetsförmedlingen för att rekrytera lärare. Undervisning som ska bedrivas är humaniora och sociologi, språkkurser till studenter i andra länder. Arbetsförmedlingen vet redan om att vi ska starta olika utbildningar, enligt dem kan vi undervisa eftersom alla lärare har lärarlegitimation.”

Doku kontaktar också Mahmoud Aldebe för att få hans syn på varför han anser att det är ett säljande argument för ett universitet som vänder sig till arabisktalande ungdomar att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med kristen och västerländsk etik och humanism. Mahmoud Aldebe hänvisar den frågan till Nada Alobedi och skriver i övrigt att hans underlag för att marknadsföra Swedish Crown University på Facebook kommer från universitetets hemsida.

Som svar på frågan om varför han, som enligt sin Facebookprofil arbetar vid The University of Jordan, marknadsför Swedish Crown University och uppmanar ungdomar och andra att ansöka om utbildning där säger han att han är pensionär och inte längre arbetar för universitetet i Jordanien och att han inte heller är anställd av Swedish Crown University.

SOFIE LÖWENMARK OCH LARS JONSON

Nada Alobedis svar på Dokus frågor:
Ska Swedish Crown Universitys kandidat-, master- och doktorsexamina meddelas enligt
svensk lag?

Ett aktiebolag bildades av en grupp investerare för att öppna ett universitet under namnet
Swedish Crown University för online utbildning som riktas först och främst för studenter från
utlandet. Investerare är inte en del av den pedagogiska utbildningen och blandar sig inte i frågor
som rör det sättet som universitet drivs. Dessutom inrättades ett utbildningsinstitut för att följa
upp yrkes- och språkkursernas angelägenheter.
Online utbildningen som kommer att äga rum ska drivas i samarbete med flera nationella
universitet i Mellanöstern. Legitimerade lärare och professorer kommer att ta hand om
utbildningen.
Vi har fått tillstånd från bolagsverket att driva organisationen. Vi har kontaktat högskolerådet och
berättat för dem innan vi startade universitet. Svaret vi fick var att vi kunde göra det, men att det
kan ta tid och att vi först måste ansöka om tillstånd för varje utbildning som vi ska lära ut för att
dem ska granska våra kursplaner, om det är bara från andra länder eller andra universitet som vi
samarbetar med, eller att vi också ska använda oss av kursplaner som finns här i Sverige. Allt
detta innan vi börjar med programmet eller kurserna. Med vår universitet vill vi kunna hjälpa
utländska studenter eller personer som har exempelvis juristexamen i ett annat land.
Juristutbildningen i andra länder och Sverige skiljer sig väldigt mycket. När UHR gör en
bedömning av deras utländska utbildning behöver dem oftast läsa några kurser till för att de ska
kunna bli jurister i Sverige. Vi kan erbjuda dem kurserna efter att vi har gjort en kursplan och fått
den granskad av högskolerådet och väntar tills dem ger oss tillstånd. Annars kan vi inte lära ut till
studenter. I nuläget erbjuds inte en del kurser som vi har nämnt att vi vill erbjuda, för att vi i
nuläget inte har fått tillräckligt med sökande studenter som vill läsa dem ämnena, som exempelvis
det ovannämnda ämnet.

Vilket/vilka tillstånd har Swedish Crown University ansökt om och vilken/vilka myndighet(-
er) prövar dem?

Vi har inte fått tillstånd från någon myndighet i Sverige än. Vi har dock fått tillstånd från andra
universitet utomlands att lära ut till studenter så att dem kan erhålla examen som accepteras i
deras länder, inte i Sverige. Om en svensk eller icke-svensk (dvs någon som bor i ett annat land)
vill erhålla erhålla examen som kommer accepteras i exempelvis Libyen, eftersom dem kanske vill
jobba där, så kommer vi kunna erbjuda kurser och program som accepteras i det landet.

Du och Mahmoud Aldebe skriver på Facebook att Swedish Crown University inom kort
kommer att få ett svenskt erkännande/godkännande. Vilket erkännande/godkännande
syftar ni på?

Varken jag och Mahmoud Aldebe har skrivit på Facebook att vi inom kort kommer att få ett
svenskt erkännande/godkännande. Som ovan svar, vi har endast fått erkännande/godkännande
från andra universitet utomlands, vilka universitet det är kan du se på våran hemsida. Du får gärna
kopiera det vi båda har skrivit och skicka det till mig, det kanske har blivit något fel med
tolkningen eller översättningen.

Hur och var ska undervisningen i medicin, teknik, litteratur och andra ämnen bedrivas och
vem ska sköta den?

Vi ska inte undervisa i dessa ämnen än och det kan ta ett par år tills vi undervisar dem ämnena.

Har Swedish Crown University tillgång till några undervisningslokaler i Sverige?

Nej. Online och när vi har fått många ansökningar så kan vi investera i undervisningslokaler. Det
kan ta flera år.

Har Swedish Crown University tillgång till utrustning för laborationer?

Nej.

Anser du att det är möjligt att hålla utbildning i medicin, teknik och biologi – till och med på
doktorsnivå – utan lokaler och utrustning för laborationer?

Vi ska inte hålla i dessa utbildningar än. Det är inte möjligt att hålla i utbildning i dessa ämnen
på doktorsnivå utan lokaler och utrustning för laboratorier. Vi har inte kommit så långt än med
universitetet, men vi har planer att genomföra kurser i terapeutisk nutrition och folkhälsa.

Varför beskriver Swedish Crown University enfamiljshuset på Gunnilse Ljungbacke 4 i
Angered som en universitetslokal? Vilken undervisning ska bedrivas där?

Det är inte enfamiljshus, det är ett kontor som vi fick tillåtelse av Göteborgs stad att ha. Senare
ska vi få hjälp av arbetsförmedlingen för att rekrytera lärare. Undervisning som ska bedrivas är
humaniora och sociologi, språkkurser till studenter i andra länder. Arbetsförmedlingen vet redan
om att vi ska starta olika utbildningar, enligt dem kan vi undervisa eftersom alla lärare har
lärarlegitimation.

Hur och var ska examinationerna av studenter genomföras och vilka är formerna för dem?

Samma tentamen metod som används i Sverige kommer att användas, där provtiden bestäms,
eleverna övervakas med hjälp av kameror framifrån eller bakifrån, online. Vi har även
samarbetsavtal med universitet där studenter kan göra sin tenta i deras lokaler.

Varför förekommer samma onlineföreläsningar som Swedish Crown University marknadsför
även på andra arabiskspråkiga sidor?

Eftersom den är inriktat till arabisktalande studenter i hela världen.

Vad ska institutionen för sharia- och islamstudier undervisa om och vem ska ansvara för
den?

Vi kommer inte hålla i den utbildningen än. När vi ska börja undervisa islamstudier så gör vi en
kursplan och skickar den till högskolerådet.

Hur många studenter har Swedish Crown University haft under 2022?

Inga studenter. Vi har inte börjat med universitetet än.

Hur många studenter har anmält sig till program hos Swedish Crown University för 2023?

40 studenter.

Från vilka länder kommer de studenter som har anmält sig till program hos Swedish Crown
University för 2023?

Studenter från Mellanöstern och Afrika. Vi har även tre studenter från Sverige och en från
Norge.