Preskription av straff lockar hem terrorkopplad man

Bild: Interpol

Under tio år höll sig Shahin Raffieé Bakhtiarzadeh undan och var internationellt efterlyst för ett flerårigt fängelsestraff och en mångmiljonskuld. Han har ägnat sig åt ekonomisk brottslighet som ansetts ha haft kopplingar till finansiering av terrorism. Dagen efter utgången av preskriptionstiden bokade han en flygbiljett hem till Sverige och begärde ersättning av staten för sin tid i Egypten.

Den 25 juli 2012 dömdes Shahin Raffieé Bakhtiarzadeh av Göteborgs tingsrätt för grova bokförings- och skattebrott till två och ett halvt års fängelse. Gärningarna handlade om transaktioner i mångmiljonklassen och bestod sammanfattningsvis av köp och försäljningar av elektronikprodukter, framför allt Iphones. Straffet för hans bror som dömdes en månad tidigare för motsvarande brottslighet blev fängelse i fyra och ett halvt år.

Bokföringen i Shahin Raffieé Bakhtiarzadehs och broderns verksamheter hanterades av en Göteborgsbaserad arabiskspråkig revisor som under åren förekommit i ett stort antal ärenden med kopplingar till islamistiska miljöer.

Den brottslighet som bröderna dömdes för 2012 har ansetts ha haft samband med en större organiserad verksamhet där personer med kopplingar till terrorism och terrorfinansiering deltagit. En av dem var son till den svenskmarockanske Al Qaidaledaren Mohammed Moumou som dog 2008 efter en amerikansk räd. Sonen och resten av familjen åkte senare till Syrien. Shahin Raffieé Bakhtiarzadeh och hans bror ingick vid tiden i samma kretsar som Anas Khalifa i Göteborg.

Två veckor innan domen meddelades släppte tingsrätten Shahin Raffieé Bakhtiarzadeh ur häktet. Han lämnade då Sverige och har sedan dess hållit sig undan verkställighet av straffet, efterlyst av Interpol. Han uppger nu själv att han hela den tiden bott i Egypten.

Shahin Raffieé Bakhtiarzadehs fängelsestraff preskriberades den 15 december 2022, tio år efter att tingsrättens dom vann laga kraft. 

För knappt två månader sedan, medan han fortfarande var kvar i Egypten, begärde Shahin Raffieé Bakhtiarzadeh konsulärt bistånd av Sveriges ambassad i Kairo. Han ville att svenska staten skulle ge honom medel för ”uppehälle och de avgifter han ålagts att betala för att han vistats i Egypten utan giltigt visum”. 

Hans ansökan avslogs och det noterades i beslutet att hans mamma hade köpt en flygbiljett till Sverige åt honom till den 16 december 2022, en dag efter utgången av preskriptionstiden för straffet. Merparten av hans skatteskuld om cirka 5 miljoner kronor preskriberades vid ungefär samma tidpunkt.

SOFIE LÖWENMARK