Arabvärlden berömmer svenskt förbud mot koranbränning

Lådor med namnunderskrifter med protester mot Sverige

För ett par veckor sedan träffade statsminister Ulf Kristersson en grupp företrädare för svenska islamiska organisationer som ville att Sverige efter händelserna vid den turkiska ambassaden skulle stoppa koranbränningar. Stockholmspolisen har därefter två gånger på kort tid avslagit sådana ansökningar. Ett stort antal arabiska och arabiskspråkiga nyhetssajter och influencers berömmer och välkomnar besluten, visar Dokus genomgång.

Reaktionerna mot Rasmus Paludans tillståndsgivna demonstration utanför Turkiets ambassad i slutet av januari blev omfattande. Ett stort antal arabländer och islamiska republiker fördömde Sverige och uppmanade till bojkott av svenska varor och tjänster, och relationerna till Turkiet försämrades så att Sveriges ansökan till Nato ansågs omöjliggjord.

På Twitter och andra sociala medier spreds fördömandet mot Sverige med uppmaningar om att ansvariga skulle straffas:

– Hizbollah fördömer bränningen av koranen och skändliga handlingar mot den islamiska religionen och heliga islamiska symboler i Sverige och uppmanar till omedelbara initiativ att straffa förövarna och förhindra att sådana brott upprepas.

– Al-Sadr fördömer bränningen av den heliga koranen i Sverige och ger regeringen ett dygn på sig att straffa de ansvariga.

– Den dåliga handlingen borde islams lejon bemöta på ett sådant sätt att Stockholms hjärta skakas flera gånger. Dessa handlingar skapar ett incitament för muslimer att lära de otrogna en läxa som de inte har sett.

I Sverige tog en debatt vid om att helt eller delvis förbjuda koranbränningar. Svenska debattörer gjorde gemensam sak med islamistiska organisationer, Hizbollah, Talibanregimen i Afghanistan, imamer och arabländer och förordade ett förbud. Den uppfattningen fick stöd och förmedlades vidare av arabiska nyhetskanaler och influencers.

Islamistkontot Shuounislamiya uppskattade Jan Guillous krönika om koranbränning

Statsminister Ulf Kristersson kallade till möte med en grupp företrädare för de svenska muslimska organisationer som brukar se sig som företrädare för muslimer i Sverige. De uttryckte vid mötet samma uppfattning, att Sverige borde förbjuda koranbränningar.

En knapp vecka senare tog Stockholmspolisen sitt första beslut att vägra demonstrationstillstånd för en sammankomst som skulle innefatta en koranbränning. Ytterligare en tid senare fattades ett likalydande avslagsbeslut. Båda besluten, som motiverades med säkerhetsskäl, har enligt uppgift överklagats till förvaltningsrätten.

Sökanden i det andra ärendet är en man med irakiskt ursprung.

I flera kommentarer beskrivs han som ett skadedjur och en terrorist, han tillönskas cancer i hela kroppen, får hot om att brinna och straffas och han utlovas att bli grillad på ambassaden om han kommer till Irak. En person skriver ett hot i förtäckta ordalag: ”Kom istället till Malmö, vi välkomnar dig med öppna armar i Rosengård”.

I en efterföljande Facebookpost berättar mannen om de dödshot han fått från islamistiska grupper efter sin ansökan:

Hur många oerhörda islamiska hot har jag fått sedan igår och islamister har publicerat alla mina personuppgifter offentligt som fullständigt namn och bostadsadress.. Och det finns islamister på sociala medier som kräver och uppmuntrar min eliminering.

Polismyndighetens två beslut om att vägra tillstånd, och de insatser som anses ha bidragit till dem, får beröm och välkomnas av ett stort antal arabiskspråkiga medier och kommentarer på sociala medier, visar Dokus genomgång.

– Prisad vare Gud, detta är en omgång som vi vann. Grattis till anhängarna av koranen. Det gäller att inte ge upp.

– Efter påtryckningskampanjen som undertecknats av miljontals anhängare svarade Sverige med att hindra en koranbränning.

– Må gud belöna Turkiet, som ledde slaget om koranen.

– Må Gud belöna alla som protesterade och skrev tills Sverige stoppade sin absurditet.

– Efter påtryckningar vägrar Sverige att ge ett nytt tillstånd att bränna en kopia av den heliga koranen.

– Svenska polisen meddelar: Vi kommer inte längre tillåta att koranen bränns vid demonstrationer i Sverige. Det är vårt beslut.

SOFIE LÖWENMARK OCH LARS JONSON