Islamister skapar splittring i LVU-kampanjen

FOTO: Doku

Inhemska och utländska antidemokrater och islamister med syfte att skada Sverige och svenska intressen har splittrat grundarna av LVU-kampanjen. Doku har talat med en av grundarna Ali Al Sidani som nu är kritisk till sin egen medverkan.

Den tidigare förening som Ali Al Sidani, en av aktivisterna i den så kallade LVU-kampanjen, grundat övertogs allt mer av personer som tog hjälp av inhemska och utländska samhällsfarliga krafter, och därför lämnade han densamma. Det berättar han för Doku. Vi träffar honom en kväll i en myndighets lokaler i nordöstra Göteborg. Han börjar med att berätta om de dödshot som han tagit emot de senaste dagarna. 
-Jag får meddelanden om att jag ska hängas på torget i testiklarna, säger han.

I dagarna har Ali Al Sidani berättat om såväl hot som sina sina framtida planer i en intervju med SVD.

Bakgrunden kan vi, för Doku var den första redaktionen som uppmärksammade LVU-kampanjen i januari 2022. Efter ett par mindre demonstrationer i Göteborg i mitten av 2021 närmast exploderade rörelsen under de följande månaderna, huvudsakligen genom flera utländska kanaler på sociala medier. Den kom att engagera hundratusentals människor på arabiskspråkiga sociala medier i Sverige, de svenska utvisningsimamerna, Partiet Nyans, utländska stater och religiösa ledare runt om i världen. Slagord som ”sluta kidnappa våra barn”, ”Sverige är en fasciststat”, ”Sverige tvångskonverterar muslimska barn” och ”bojkotta svenska varor” spreds till tiotals miljoner eller till och med fler människor över hela världen.

Ali Al Sidani var en av rörelsens grundare. Anledningen till att han blev det är personlig. Hans barn omhändertogs för några år sedan och det blev startskottet för hans kamp som fortsätter än i dag.

För några månader sedan bestämde han sig för att lämna föreningen han grundat för han vill inte vara en del av dess samhällsfarliga utveckling. Han insåg att de mål han ville uppnå med föreningen motverkade dess syfte. Den rörelse som han i föreningen varit med att skapa blev övertagen av icke-demokratiska farliga krafter, och det hotfulla sättet som kampanjen utvecklades på skrämde honom.

Ali Al Sidani  vill nu istället vara med att skapa en konstruktiv miljö som kan gynna både familjernas och myndigheternas intressen. Han berättar om sina idéer, om information och utbildning och om behovet av politisk förståelse och deltagande på riksnivå.

Vi stannar upp i det som han säger om de islamistiska krafter som han menar har tagit över kampanjen. Han och de andra grundarna försökte inledningsvis skapa intresse för frågan hos svenska medier och politiker men ingen lyssnade. I stället blev de kontaktade av Partiet Nyans och utländska salafistiska influencers och, säger han, blev närmast tvingade att välja dem som samarbetspartners.

– Vi ville få ut vårt budskap och om svenska myndigheter, media och politiker hade lyssnat skulle vi ha nöjt oss med det, då skulle det nog inte ha utvecklat sig som det gjorde, säger han.

Och den utveckling som kampanjen faktiskt fick blev det som slutligen fick honom att inse att det var fel väg.

– De svenska och utländska salafisterna ville något annat än vad vi kämpade för.

Vi ber honom förklara vad det närmare bestod i och hur han själv såg på utvecklingen.

– Youtuber-islamister har inga barn som de vill ha tillbaka. För dem kan det handla om hat mot Sverige, att blåsa upp konflikten mellan islam och väst. Sånt delar inte vi föräldrar, för vi är inte islamister eller salafister. Efter hand blev tonläget allt hårdare, det talades om hot och våld och martyrskap. Det blev alltmer olustigt.

Det tonläge som han hänvisar är t.ex. uppmaningar i olika kommentarsfält om martyrskap, om våld och hot mot socialsekreterare, om kidnappningar av svenskar utomlands och om uppvigling och mord på svenskar och kidnappningar av svenska barn.

– När jag för ett tag sen förklarade att jag inte ställer upp på hoten och slagorden vändes allt mot mig. Det räckte att jag sa att svenska myndigheter inte kidnappar barn och att vem som helst förstår det. Jag fick flera dödshot och har levt med det sen dess. När jag i veckan ställde upp på en intervju med den arabiskspråkiga tidningen Alkompis accelererade hoten. Så sent som i dag fick jag ett nytt hot efter att en av de salafistiska influencerna följt upp Alkompisintervjun med en Youtubesändning riktad mot mig. Det påstås t.ex. att jag får miljonbelopp av svenska staten och att jag arbetar mot muslimer.

– Jag kan inte säga att jag är rädd när jag går på gatan, men det är klart att det påverkar en när såna uppgifter sprids till så många människor.

Vi frågar honom om ryktena som säger att intressen i vissa arabstater skickat över stora belopp till falanger i kampanjen. Känner han till ryktena och vet han vad de pengarna i så fall ska användas till?

– Jag känner till ryktena men vet inte något närmare om de överföringarna. Att olika slags finansiering hela tiden varit på tapeten, i vissa fall för att köpa utrustning, i andra fall för resor och annat, vet jag så klart. Det finns så många sätt att anonymt skicka pengar nuförtiden att det närmast är omöjligt att härleda var pengar kommer ifrån.

SOFIE LÖWENMARK