Militanta islamister största terrorhotet mot Danmark

Foto: Pixabay

Militant islamism är fortsatt det största terrorhotet mot Danmark och danska intressen. Det slår den danska säkerhetspolisen PET fast i en ny rapport.

Terrorhotet mot Danmark ligger kvar på nivån ”allvarligt”, och det är fortfarande militant islamism som utgör det allvarligaste terrorhotet mot Danmark och danska intressen utomlands. Terrorhotet från islamister motsvarar en fyra på en femgradig skala. Det bedömer danska säkerhetspolisen PET:s Center for Terror Analysis (CTA) i sin årliga terrorhotsbedömning av landet.

Enligt CTA så är det militanta islamistiska sympatisörer i Danmark som inspireras av globala militanta islamistiska grupper som Islamiska staten och al-Qaida som utgör det främsta hotet. Det är dock enligt rapporten mindre troligt att militanta islamistiska grupper har kapacitet att utföra stora samordnade terrorattacker i väst, även om såväl al-Qaida som Islamiska staten fortfarande har den intentionen.

Den mest troliga militanta islamistiska terrorattacken i Danmark är enligt CTA en attack utförd av en ensam terrorist eller en liten grupp personer med lättillgängliga medel, skjutvapen eller hemmagjorda bomber. De mest sannolika måltavlorna för en eventuell militant islamistisk terrorattack i Danmark bedöms vara olika symboliska mål, som judiska och mål som kopplas till HBT+-miljön. Även regeringsmål samt oskyddade offentliga platser och andra oskyddade civila mål bedöms som sannolika vid en islamistisk terroristattack, enligt CTA.

Enligt den danska myndigheten så fortsätter upplevda kränkningar av islam i Danmark eller i andra länder i väst att påverka hotbilden negativt, och man hänvisar i rapporten bland annat till tre fall av terrorism som avgjorts i danska domstolar under 2019-2021, mot militanta islamister i Danmark som upplevt sig kränkta på olika sätt. CTA tar också upp koranbränningarna i Sverige och Danmark i början av 2023, vilket väckte betydande negativ uppmärksamhet från militanta islamister och ledde till ett ökat antal hot.

CTA nämner också potentiella terrorhot från radikaliserade asylsökanden, avvisade asylsökanden, eller flyktingar och migranter som är bosatta i Danmark och som påbörjar eller fortsätter en radikaliseringsprocess efter att ha anlänt till Europa. Det kan enligt rapporten också finnas individer eller små grupper som har rest till Danmark i avsikt att begå terroristattacker i Europa, antingen inspirerade eller styrda av en militant islamistisk grupp.

CTA beskriver vidare vad som karaktäriserar de islamistiska miljöerna i Danmark. Där finns både män och kvinnor, även om det finns en klar övervikt av män. De fysiska militanta islamistiska miljöerna finns främst i och kring de större danska städerna. De är enligt CTA könssegregerade, multietniska sunnimuslimska miljöer som består av små grupper av människor i 20- och 30-årsåldern. Man delar extremistiskt propagandamaterial med varandra och har olika sociala och religiösa aktiviteter.

Enligt CTA sker radikalisering och rekrytering till islamistisk extremism i allt större utsträckning virtuellt. Man bedömer samtidigt att de fysiska miljöerna fortsätter att fungera som mötesplatser för militanta islamister. Enligt rapporten löper unga i västvärlden en särskilt stor risk att utsättas för militant islamistiskt material på nätet på grund av materialets tillgänglighet på såväl sociala medier som spelplattformar och andra virtuella arenor.

En annan tendens som CTA tar upp är relationer mellan personer från den kriminella miljön och från militanta islamistiska miljöer, vilket kan öka kapaciteten för militanta islamister att utföra terrorattacker med skjutvapen och sprängämnen i Danmark.

En förändring i terrorhotbilden mot Danmark från tidigare som CTA tar upp i rapporten är begreppet ”hybridisering”, som beskrivs som en blandning av såväl traditionella ideologiska och religiösa som icke-ideologiska uppfattningar, uttryck och metoder.

Michael Hamann, chef för CTA, säger i ett pressmeddelande att hybridisering är en växande trend i såväl västvärlden som i Danmark:

”Individer sätter i allt högre grad ihop en cocktail av sina egna världs- och fiendebilder, som präglas av ideologiska och religiösa föreställningar, men som också kompletteras med konspirationsteorier, extrema fascination för våld och mycket nära personliga relationer som psykiska störningar.”

En annan trend är enligt rapporten en ökad polarisering i det politiska systemet i flera länder i väst, där utvecklingen kännetecknas bland annat av en ökad normalisering av konspirationsteorier. Enligt CTA kan detta sammantaget leda till att radikalisera inte bara befintliga extremister, utan även personer som inte tidigare förknippats med extremism.

Terrorhotet från högerextremister i Danmark bedöms som ”generel”, vilket motsvarar en trea på en femgradig skala.

MAGNUS SANDELIN