Al-Shabaab-ledares barn befinner sig i Sverige

Fuad Shangole i talarstolen. Foto: al-Shababs mediakanal

Somali National TV publicerade nyligen ett inslag med en avhoppad al-Shabaab-medlem som berättade att vuxna barn till två av terroristorganisationens högsta ledare sedan en tid befinner sig i Sverige. Doku har identifierat en av dem, en son till Fuad Shangole, al-Shabaabs ”financial facilitator”. För ett par veckor sedan grep Costa Ricansk säkerhetstjänst ytterligare en av Fuad Shangoles söner som använt sig av svenskt pass utställt på en annan person med somalisk bakgrund.

Fuad Shangole, vars riktiga namn sannolikt är Fuad Mohamed Khalaf, fick permanent uppehållstillstånd i Sverige 1992. Under de följande drygt tio åren fick också hans fru och deras då sex barn permanenta uppehållstillstånd här.

Fuad Shangole hamnade snart i Säkerhetspolisens blickfång. Han hade gjort sig känd som jihadistpredikant i en moské i Rinkeby och det förekom uppgifter om att han rest till terroristmiljöer i Afghanistan. 2004 lämnade därför han och familjen Sverige och flyttade till Somalia. Där uppnådde han en hög position inom al-Shabaab och blev senare som organisationens ”Financial facilitator” uppsatt på den amerikanska regeringens lista över särskilt eftersökta terrorister. En belöning om 5 MUSD utfärdades för den som kan bidra med information som leder till att han kan påträffas.

Efter att Somali National TV avslöjat att barn till två av al-Shabaabs högsta ledare, Fuad Shangole och Ali Dheere, befinner sig i Sverige har Doku lyckats identifiera en av dem.

Det handlar om en av Fuad Shangoles söner. Han föddes här i september 1994 och har vid två tillfällen ansökt om uppehållstillstånd i Sverige efter att familjen återvände till Somalia. Båda gångerna gjorde han det vid svenska ambassader, först i Kuala Lumpur, Malaysia, 2010 och sedan i Khartoum, Sudan, 2013. Ansökningarna avslogs.

För snart tre år sedan, under sommaren 2020, tog sig sonen hit och ansökte om uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och om resedokument och främlingspass.

Efter att Säkerhetspolisen uppgett att ansökan skulle avslås av säkerhetsskäl beslutade Migrationsverket att utvisa honom till Somalia med förbud att återvända hit under tio år.

Genom säkerhetsavdelningen vid Migrationsdomstolen i Stockholm har Doku fått del av den dom som överprövade Migrationsverket beslut av sonens överklagande.

Sonen påstod att han riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling av myndigheterna i Somalia på grund av att han är son till Fuad Shangole. Han sa också att han riskerar att utsättas för samma slags behandling av al-Shabaab eftersom han inte har anslutit sig dit. 

Men Migrationsverket och Säkerhetspolisen gjorde en annan bedömning av hans uppgifter.  De ansåg att det inte hade kommit fram något som tydde på att sonen skulle ses som motståndare till al-Shabaab och det han sa tolkades som en ovilja att berätta mer detaljerat om fadern.

Migrationsdomstolen ansåg att Säkerhetspolisens information visade att sonen är ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet i Sverige.

Doku har kontaktat sonens ombud, advokaten Charlotta Skogsberg, för att få en kommentar till domen och en bekräftelse på att sonen i avvaktan på utvisning sitter i förvar i Boden.

– Jag kan inte lämna några som helst uppgfter, säger hon till Doku.

Kort tid efter att Migrationsdomstolen meddelat sin dom mot en av sönerna berättade flera internationella nyhetskanaler att en annan av Fuad Shangoles söner gripits av säkerhetspolis i Costa Rica.

Sonen uppges ha tagit sig till Latinamerika från Spanien med hjälp av svenskt pass. Efter gripandet fördes han till Nicaragua och togs där om hand av FBI som sedan tidigare har honom uppsatt som misstänkt i sitt Terrorist Screening Center.

Det är tills vidare oklart vem eller vilka av den andre al-Shabaabledaren Ali Dheeres barn som befinner sig i Sverige.

SOFIE LÖWENMARK OCH LARS JONSON