Den f.d. Ekoreporterns familjs stöd till Abo Raads son

Som en av sina sista åtgärder som generaldirektör för Migrationsverket såg Mikael Ribbenvik förra veckan till att en begäran om lagändring hamnade på regeringens bord.

I en intervju med Aftonbladet förklarade Mikael Ribbenvik att ”det är orimligt att potentiella terrorister och personer som kan ha begått krigs- och folkrättsbrott får samma välfärdsförmåner som flyktingar och andra skyddsbehövande”. Han menade att det är ”stötande att detta pågår, år efter år, att vi tvingas ge dem uppehållstillstånd och därmed de förmåner som är förknippat med det”.

En av de personer som lär avses med Mikael Ribbenviks uttalande och Migrationsverkets begäran om lagändring är terroristimamen Abo Raads son, Raad al-Duhan (Raad Riyad Abdulkarim al-Duhan).

Svenska myndigheter och domstolar anser att Raad al-Duhan ska utvisas eftersom han är ett hot mot rikets säkerhet. Sedan 2019 har utvisningen (till Irak) inte kunnat verkställas.

Raad al-Duhan ansöker löpande om ekonomiskt stöd enligt socialtjänstlagen. Med undantag för tre månader har Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholm sedan december 2020 beviljat honom s.k. nödbistånd med cirka 60 kronor per dag och ersättning för SL-kort motsvarande knappt 1.000 kronor per månad.

Men i de senaste avgörandena under våren 2023 har stadsdelsnämnden sagt nej till hans begäran. Ett skäl till det är oklarheten om i vilken omfattning som Raad al-Duhan får medel för sitt uppehälle från den f.d. Ekoreporterns mamma och hennes familj. Mamman till den f.d. Ekoreportern är Raad al-Duhans ombud i förvaltningsärendena.

I de mål som gäller februari och mars 2023 säger stadsdelsnämnden:

”Vid besök den 24 februari 2023 så har Raad Al-Duhan och hans ombud [ ] uppgett hon och hennes familj tillgodoser de behov som Raad Al-Duhan har som inte tillgodoses av nämnden. Det handlar om exempelvis gymkort, mat, resor m.m.”.

Raad al-Duhan och hans ombud berättar själva i målet att nämnden begärt att få in underlag för det ICA-konto där hans ekonomiska bistånd sätts in. Kontot tillhör den f.d. Ekoreporterns mamma och nämnden menar att det finns indikationer på att Raad al-Duhan därmed förfogar över pengar som han inte har redovisat.

Eftersom Raad al-Duhan inte presenterat underlag som visar vilka inkomster och utgifter som förekommer på kontot ansåg domstolen och stadsdelsnämnden att han inte visat att han har rätt till bistånd.

Raad al-Duhan är folkbokförd på den f.d. Ekoreporterns styvpappas adress i Stockholm.

SOFIE LÖWENMARK och LARS JONSON