Stiftelsen Doku ombildas för att kunna bli ännu vassare

Det är snart fem år sedan Doku bildades för att granska och informera om den islamistiska miljön i Sverige. Vår bedömning är att behovet av den sortens granskning inte kommer att minska under överskådlig tid, tvärtom. Men för att klara av det fortsatta arbetet måste Dokus verksamhet ombildas.

Stiftelseformens krav på att intäkter närmast omgående ska förbrukas enligt ändamålet omöjliggör nämligen en långsiktig planering. Dokus styrelse har därför beslutat att avveckla stiftelsen. Sofie Löwenmark och ytterligare medarbetare kommer att fortsätta driva verksamheten vidare i Dokus namn men i en annan organisationsform. Magnus Sandelin har andra projekt på gång och kommer därför inte att ingå i den nya redaktionen.

Det första steget i stiftelsens avveckling är att insamlingen av pengar upphör från och med nu. Den enda följden av det är att det alltså inte längre går att skänka pengar till Doku – nyhetsproduktionen, hemsidan och kontona på Twitter och Facebook rullar så klart på som vanligt.

Stiftelsen Doku i sin nuvarande form tackar alla som generöst bidragit med små och stora belopp under de här åren. Vi tackar också för insiktsfulla och engagerade tips om nyheter och granskningar. Och vi tackar alla läsare för den uppmuntran och det fina stöd som vi fått. Fortsätt gärna att följa Doku framöver!

/Styrelsen för Stiftelsen Doku