Kommunal skola anmäld för otillåten religionsutövning

Sjumilaskolan i Göteborg har anmälts till Skolinspektionen för att en anställd under arbetstid och i skolans lokaler anordnat böneundervisning för lågstadieelever och en annan rullat ut sin bönematta i ett klassrum och bett framför nyanlända högstadieelever. Enligt anmälan ska skolflickor ha tillrättavisats om deras slöjor inte suttit korrekt.

Sjumilaskolan på Hisingen i Göteborg är en av de mest omskrivna skolorna i Göteborgs förorter. 

När Skolinspektionen gjorde tillsyn på skolan under 2015, några månader efter skjutningen på Vår Krog & Bar, radades skolans brister upp och kommunen hotades med ett vite på miljonbelopp.

Som Expressen rapporterade avslutade bara 33 procent av eleverna högstadiet med godkända betyg i alla ämnen. Ett par år senare, efter att Hamid Zafar anställts som rektor och fokuserat på ordning och reda, hade siffran stigit till 44 procent (61 % exklusive nyanlända).

Under 2018 uppmärksammades att en lokal förening hade agerat bulvan åt den islamistiska rörelsen Milli Görüs som tilläts hålla anföranden i skolans aula.

Förra veckan gav personal vid Sjumilaskolan in en anmälan till Skolinspektionen efter ett par nya händelser.

En anställd vid skolan, som enligt uppgifter i anmälan är koranlärare i den salafistiska Bellevuemoskén, ordnade under arbetstid och i skolans lokaler undervisning för lågstadieelever om hur man ber.

Personen ska också ha anmärkt på flickors klädsel och tillrättavisat flickor för att deras slöja inte täckt håret korrekt.

En annan skolanställd rullade i ett klassrum för nyanlända högstadieelever från Iran, Ukraina, Italien och Pakistan ut sin bönematta och bad inför eleverna. Enligt uppgifter till Doku blev eleverna chockerade.

Doku har varit i kontakt med Sjumilaskolan rektor Hanne Cecilie Engh som inte vill lämna några kommentarer.

Axel Darvik, Liberalernas kommunalråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden, säger till Doku:

– Om uppgifterna stämmer är det oacceptabelt. Då bryter man med grundvärderingar för skolan. Jobbar man på en skola borde det vara självklart. Barn ska inte utsättas för något religiöst tvång.

Sofie Löwenmark och Lars Jonson