Migrationsverkschef om JO-kritik: ”Är det nån sorts rasistisk grej det här”

Foto: Migrationsverket

Doku avslöjar: Efter att JO kritiserat Migrationsverkets förvar i Mölndal har chefen för verksamheten uttryckt misstänksamhet mot JO:s avsikter och ifrågasatt om JO-kritiken är utslag för rasism. Samtidigt berättar personal om att en del anställda använder det arabiska ordet för slav om mörkhyade kolleger och förvarstagna.

När JO i mitten av april offentliggjorde sitt protokoll från den oanmälda inspektionen vid förvaret i Mölndal sa justitieombudsmannen Per Lennerbrant i en kommentar att det som hade framkommit gjorde honom bekymrad och att han skulle hålla sig informerad om förhållandena och genomföra en uppföljande inspektion.

JO-kritiken handlade om t.ex. rasistisk jargong, personalens bristande språkkunskaper och brister i hur de förvarstagna bemöts.

Sektionschefen i Migrationsverkets region Väst, Sara Ghate Sjudin, har kommenterat JO:s kritik på myndighetens hemsida och i media. Hon har sagt att hon tar allvarligt på kritiken men att vissa delar av den var okända för henne, att annat redan var åtgärdat och att bland annat frågan om språkbrister inte stämmer.

Efter JO-kritiken beklagade hon i ett mejl till personalen att medarbetare som är missnöjda med arbetsgivarens förändringar på förvaret skickar mejl internt och externt till media och andra myndigheter. För det JO-anmäldes hon för brott mot meddelarfriheten.

Doku kan nu avslöja att sektionschefen Sara Ghate Sjudin även har uttalat sig om JO och JO:s inspektion på ett annat sätt än vad som framgår av de offentliga uttalandena. Hon har vid ett internmöte med några medarbetare uttryckt misstänksamhet mot JO:s avsikter med inspektionen och ifrågasatt om JO-kritiken inte är ett utslag för rasism.

Enligt det underlag som Doku har tillgång till sa hon:

”Efter att den här JO-kritiken kom så blev jag jätteirriterad. (För jag kände så här) vad är det här för konstig agenda? Försöker de klanka ned på förvarsverksamheten på något sätt eller är det nån form av (liksom) rasistisk grej det här, eller vad handlar det om.”

  • Det där är inte något som jag känner igen. Jag skulle absolut inte uttrycka mig så, säger Sara Ghate Sjudin när vi läser upp citatet för henne. Vi sitter i ett sammanträdesrum på myndighetens kontor i Göteborg. Med på mötet är också Migrationsverkets presschef Jesper Tengroth.

Efter att vi spelat upp uttalandet accepterar hon att det är hon som talar och att hon uttalar sig som citatet säger. Men hon säger sig inte minns det.

  • Uttalandet är korrekt, det är jag som säger det. Men taget ur sitt sammanhang blir det missvisande, säger hon.

Vi spelar då upp de avsnitt som föregår och följer på uttalandet och förklarar att det i hela inspelningen (som sammanlagt är närmare två timmar lång) inte finns någon annan diskussion om JO och JO-kritiken än den som hon själv uttrycker och initierat.

Sara Ghate Sjudin förklarar uttalandet med att samtalet handlade om många frågor, bland annat om rasism i verksamheten, men varför hon uttryckte sig så om JO kan hon inte svara på.

Vi frågar om Sara Ghate Sjudin vill ha ytterligare tid för att överväga det som hon uttrycker om JO och JO-kritiken, men hon säger att det inte behövs.

Såvitt Doku känner till har det inte förekommit tidigare att en myndighetschef uttalat sig om JO:s avsikter och dessutom ifrågasatt om de är ett utslag för rasism. När vi därför ber om en kommentar från JO på Migrationsverkschefens uttalande svarar kansliet att JO inte vill uttala sig om det i det här skedet.

Vi låter också Sara Ghate Sjudin kommentera några ytterligare uppgifter som vi fått från ett antal anställda vid Mölndalsförvaret.

En handlar om en tidigare polischef, som dessförinnan var mångårig journalist vid public service, och som arbetar i en ledande befattning. Han slutade självmant vid polisen för ett antal år sedan efter att en förundersökning mot honom om barnpornografibrott hade lagts ned under uppmärksammade former. Enligt källor till Aftonbladet, som vid sidan av Ekot då rapporterade om fallet med den nedlagda förundersökningen, erkände mannen för sin närmaste chef att han sedan många år har en sexuell dragning till barn. Mannen arbetar nu alltså i en verksamhet där det finns barn och unga som befinner sig i en mycket utsatt situation och han kan genom sin ställning själv bestämma om och när han ska vara ensam med dem.

  • Mannen är inte dömd för brott och vi anställer utifrån kompetens, Han har varit anställd under lång tid och har skött sitt arbete. Vi ser ingen risk med den anställningen, säger Sara Ghate Sjudin.

Doku får uppgifter om att flera anställda vittnar om vad de kallar en icke-fungerande ledning som i stället för att stödja anställda använder sig av en bestraffningskultur. Som ett exempel på det nämns att personer i ledningen bevakade medarbetare som talade med JO vid den oanmälda inspektionen genom att cirkulera i närheten av samtalsrummen.

  • Jag var själv inte närvarande vid JO:s inspektion och har inte hört något om det, säger Sara Ghate Sjudin och förklarar att enheten i Mölndal har få sammanträdesrum och att det är mycket glas som ger möjlighet till insyn.

Förra vintern anställdes en man som bara ett drygt halvår tidigare hade dömts för främjande av olovligt spel efter att polisen påträffat ett antal spelmaskiner i det café som han drev. Maskinerna tillhörde en person som förekommer i flera utredningar och domar om olovlig spelverksamhet i Göteborg. Efter en kort tid vid förvaret avskedades och polisanmäldes mannen sedan han lämnat information om en försvarstagen kvinna till hennes tidigare ”arbetsgivare”.

Doku har varit i kontakt med polisen i Göteborg som inte kan bekräfta om ”arbetsgivarens” verksamhet handlar om människohandel.

Presschefen Jesper Tengroth förklarar att eftersom det saknas lagstöd för att göra kontroller kan Migrationsverket inte heller be kandidaterna att lämna in registerutdrag.

  • I samband med intervjun vid rekryteringsprocesser till tjänster som inte är inplacerade i säkerhetsklass ställer vi ändå ett antal säkerhetsrelaterade frågor. Vi ser dock risker i att vi inte har något lagstöd för att göra registerkontroller, vilket är anledningen till att vi lämnat in en hemställan om lagändring, säger han.

En annan uppgift gäller en händelse som inträffade strax efter att det nya förvaret i Mölndal hade öppnat i oktober 2022. De förvarstagna låstes då in på sina boenderum under former som ifrågasatts. Händelsen är föremål för en särskild JO-anmälan och behandlades därför inte av JO i protokollet från tillsynsbesöket. Flera anställda berättar att det förekommer uppgifter bland personalen om att skälet till inlåsningen var att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik då besökte förvaret. När han hade lämnat lokalerna släpptes de förvarstagna ut.

  • Uppgifterna är felaktiga, det finns inget sådant samband med generaldirektörens besök, säger Sara Ghate Sjudin.

Doku får ytterligare information om den rasistiska jargong som flera medier tidigare rapporterat om. Vi får veta att personal uttryckt att ”kurder är anställda på förvaret av sionister för att jävlas med araber” och att en del använder det arabiska ordet för slav om mörkhyade kolleger och förvarstagna.

Det berättas också om att anställda sprider uppgifter till personal och förvarstagna om medarbetares påstådda sexuella läggning och om att sexualitet använts som en metod för att påverka förvarstagna. I ett fall, som DN tidigare rapporterat om, tryckte en kvinnlig anställd sin byst mot en förvarstagen för att provocera fram en reaktion som kunde användas mot honom.

Sofie Löwenmark och Lars Jonson

Anm: Vid tidpunkten för mötet med Migrationsverket och kontakten med JO skrev vi denna text för en annan tidskrift som en del av en tänkt uppföljning av en tidigare granskning av Migrationsverket och förvaren. Eftersom den inte kom att fullföljas publicerar i stället Doku texten.