Svenska moskéer vill ha ett totalt kränkningsförbud

Ett stort antal svenska moskéer uppger till Doku att de vill ha ett förbud inte bara mot koranbränning utan mot alla handlingar som skändar, provocerar och förolämpar islams och muslimers symboler och heliga värderingar.

Regeringen ser för närvarande över om ordningslagen behöver ändras så att koranbränning skulle kunna stoppas med hänvisning till ett bredare hot mot Sveriges säkerhet. Bakgrunden är det våld och det hot om våld som Sverige upplevt under senare år efter tillståndsgivna sammankomster vid vilka koraner bränts eller planerats att brännas. Säkerhetspolisen uppger att hotbilden mot Sverige har förstärkts under våren och sommaren i år.

Doku har kontaktat ett stort antal moskéer för att ta reda på om det är just koranbränning som provocerar och kränker eller om det istället bara är en av många upplevda förolämpningar och kränkningar av islams symboler och heligheter som de anser borde förbjudas.

Vi har under de senaste dagarna talat med företrädare för drygt trettio moskéer i Sverige. Moskéerna är jämt fördelade från norr till söder och finns både i storstäder och på landsbygden. Några av dem är stora moskéer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi har ställt två frågor:

 • Ska Sverige förbjuda bränning av koranen?
 • Ska Sverige också förbjuda andra handlingar som skändar, provocerar och förolämpar islams och muslimers symboler och heliga värderingar?

Bara en moské avstod från att svara. 31 svarade på frågorna och utvecklade dessutom svaren.

30 av 31 moskéer tycker att Sverige ska förbjuda koranbränning.

Företrädaren för den enda moské som tycker att koranbränning inte ska förbjudas sa att ”Jag känner mig ganska ensam om mina uppfattningar och det finns personer runtomkring mig som undrar om jag är riktigt klok”.

30 av 31 moskéer tycker också att Sverige ska förbjuda handlingar som skändar, provocerar och förolämpar islams och muslimers symboler och heliga värderingar.

Den som svarade nej är samma moské som svarade nej på den första frågan.

Samtliga 30 moskéer tycker att det är självklart att ett förbud ska gälla alla former av kränkning och ett stort antal av dem exemplifierar det med karikatyrer och andra upplevda provokationer.

Flertalet moskéer uttrycker att förbudet ska gälla alla religiösa skrifter, inte bara islams, och ta sikte på handlingar som upprör, hånar, förlöjligar och kränker religion och troendes känslor.

Några av motiveringarna på den andra frågan var:

 • Förbudet ska gälla alla religiösa böcker och allt hån mot religioner.
 • Det måste finnas en lag om att man inte får skoja om och håna religioner.
 • Ett förbud vore perfekt, man ska inte få förnedra och kränka människors religiösa känslor.
 • Ett förbud ska gälla mot kränkningar av alla religiösa heligheter.
 • Vi vill att lagen skyddar våra heliga saker.
 • Det som gör att människor mår dåligt ska förbjudas.
 • Inget som är heligt får kränkas. Det ska förbjudas.
 • Sverige ska förbjuda respektlöshet mot koranen och andra religiösa skrifter och symboler som kan påverka medborgarnas känslor och miljontals andra människor runt om i världen.
 • Hat och förakt mot dem som följer islam borde betraktas som brott mot mänskligheten.
 • Alla heliga symboler måste visas respekt.
 • Ingen ska få röra religionen och allt hån ska förbjudas.
 • Ja absolut, och inte bara förbjudas – det borde också bestraffas.

SOFIE LÖWENMARK OCH LARS JONSON