Muslimska företrädare om brödraskapet i Sverige

FOTO: Islamiska Förbundet

Doku berättade i går om avslöjandet i arabiskspråkig media att ledningen för det egyptiska Muslimska brödraskapet haft planer på att flytta till Sverige. Omvärldsuppgifterna om att brödraskapet finns och har koppling hit har vid olika tidpunkter fått stöd av flera uttalanden och handlingar av muslimska företrädare i Sverige:

– Strax före det egyptiska brödraskapets planer på att flytta sin ledning till Sverige hade en av rörelsens företrädare i Egypten beviljats asyl här (en kort tid därefter ansökte också hans två fruar från hemlandet om uppehållstillstånd på grund av anknytning till honom). Trots att mannen hade vistats här endast en kort tid och rimligen inte kunde någon svenska fick han uppdraget att leda den stora Eidbönen inför tusentals människor i Malmö. Det var, om inte annat, en indikation på den betydelse som Muslimska brödraskapet spelar i Sverige.

– När Mahmoud Aldebe för ett antal år sedan avslutade merparten av sina offentliga uppdrag berättade han att han var en av grundarna av den svenska grenen av Muslimska brödraskapet och dessutom den som skrev dess stadgar. Han beskrev sig som en ledande figur för Islamiska förbundet i Sverige och Muslimska brödraskapet sedan mer än 25 år. Om Muslimska brödraskapet sa han att det var en organisation som etablerades under namnet Islamiska förbundet med målet att aktivt motverka islamofobi och att skydda Sveriges muslimer från att gå vilse i det syndiga och ogudaktiga västerländska samhället, en organisation som talar demokrati, men gör motsatsen.

– Sameh Egyptson redogör i sin avhandling för att Stockholmsmoskéns ordförande Mahmoud Khalfi, som namngivits av Mahmoud Aldebe som en av brödraskapets ledare i Sverige, redan 2013 uttalade sig om Sverige och Muslimska brödraskapet i tunisisk media.

Mahmoud Khalfi beskrev där Sverige som det första landet att normalisera relationerna med islamister genom kontakter med civilsamhället och islamiska institutioner kända för sin anknytning till Muslimska brödraskapet. Den viktigaste av dem var Islamiska förbundet i Sverige som äger bland annat Stora moskén i Stockholm. I texten berömde han verksamheten vid Stockholmsmoskén (”en institution med anknytning till Muslimska brödraskapet”) som drar till sig uppmärksamhet och lovord från både svenska politiker och tjänstemän och från Sveriges kung och drottning.

– I samband med Sameh Egyptsons disputation intervjuade Sydsvenskan Malmöimamen Saeed Azam. Han höll på ett övergripande plan med om slutsatserna i avhandlingen men var kritisk till att den var oklar i frågan om brödraskapet skulle ses som en ideologi eller en rörelse. Alla är ense om att religionen omfattar allt i livet och att man ska ha en islamisk stat som styr, men sen tycker man olika, sa han till reportern. På frågan om Muslimska brödraskapet finns i Sverige svarade han: ”Jag har själv varit medlem i brödraskapet genom Islamiska förbundet i Sverige” och la till att Islamiska förbundet i Sverige kallas för brödraskapet bland arabisktalande här. Doku har tidigare skrivit om Saudiarabiens finansiering av Saeed Azam.

– I Sveriges radios Söndagsintervju avvisade Mahmoud Khalfi alla kopplingar till Muslimska brödraskapet, trots att han själv tidigare skrivit motsatsen i tunisisk media. Han sa också att han aldrig har haft kontakt med Muslimska brödraskapet, och la till ”som organisation”.

Men 2011 publicerade Göteborgs moskés ordförande Ahmed al-Mofty en bild på Facebook. På den står Mahmoud Khalfi och Ahmed al-Mofty, företrädarna för Sveriges största moskéer, bredvid Sadr-Din Al-Bayanoni och Omar Abdel-Kafi i samband med vad som ser ut att vara ett gemensamt evenemang.

Al-Bayanouni, som numera lever i England, har under många decennier varit en huvudperson i ledarskapet för det syriska Muslimska brödraskapet. Dess mål är som för brödraskapet i övrigt att genom en gradvis juridisk och politisk process skapa en islamisk stat.

Den andra personen, Omar Abdel-Kafi, är en globalt känd egyptisk brödraskapspredikant med tiotals miljoner följare på sociala medier. New York Times och andra medier har vid upprepade tillfällen skrivit om hans roll inom det Muslimska brödraskapet, inte minst när han kallade 9/11-attentaten för en komisk film och Charlie Hebdo-massakern för en fortsättning på den filmen. Han har också sagt att muslimer varken ska ta kristna i hand, önska dem god jul eller ens gå på samma trottoar som dem.

SOFIE LÖWENMARK OCH LARS JONSON

Hur ska man finansiera en journalistisk nischsajt som granskar demokratiskadlig islamism?

Vi har som många andra försökt att lösa tre frågor: vi vill att nyheterna ska vara tillgängliga för alla, vi behöver intäkter för att överleva och vi vill inte ständigt be er om stöd och pengar.

Därför har vi landat i en möjligen udda konstruktion som vi i alla fall vill ge ett försök:

en frivillig prenumerationslösning.

Det kostar 185 kr per år att prenumerera på Dokus nyheter (dvs. drygt 14 kr per månad exkl. mervärdesskatt).