Raseri mot sexualundervisning och HBTQ-frågor i skolor

Foto: Maqamat al-Hariri

Det har på senare tid arrangerats demonstrationer och protestmarscher på flera håll i Europa och Nordamerika mot sekulära skolors undervisning om sexualkunskap. I Kanada och Belgien har protesterna utvecklats till desinformationskampanjer som påstår att undervisningen gör det omöjligt för muslimska föräldrar att uppfostra sina barn enligt islam och att syftet är att hypersexualisera barnen. Samma utryck finns i svenska muslimska diskussionsgrupper på sociala medier.

För en dryg vecka sedan samlade en demonstration i Bryssel drygt 1500 personer för protester mot en ny kurs i sexualkunskap i belgiska skolor, vilket SVD rapporterat om. På plakat stod budskap som: ”Rör inte våra barn” och ”Våra barn är oskyldiga”. Det skanderades slagord mot hbtq-frågor och mot abort.

Protesterna har lett till att skolor attackerats. Inom loppet av några dagar vandaliserades åtta skolbyggnader i Liège och Charleroi, varav sex antändes. Antiterrorism- och underrättelsetjänsterna har uttalat att de noggrant övervakar situationen med skolattacker. 

Den belgiska regeringen har lagt ansvaret på skolattackerna hos konservativt religiösa, som de menar har bidragit till en desinformationskampanj.

Demonstrationen engagerade i synnerhet personer från det muslimska samhället men också katolska aktivister. Flera moskéer i Bryssel hade uppmanat muslimer att ansluta sig till demonstrationen där det påstods att sexualundervisningen omöjliggör muslimska föräldrars rätt och möjlighet att uppfostra sina barn enligt islam.

I Kanada genomfördes under veckan ett flertal likadana protestmarscher under parollerna ”#1MillionMarch4Children” och ”Hands Off Our Kids”. I Halifax, Ottawa och ett flertal andra platser samlades ett stort antal deltagare för att protestera mot skolornas sexual- och genusundervisning. I Moncton, nordost om Montreal, skanderade medlemmar i den muslimska församlingen att skolorna lär ut ämnen som inte stämmer överens med föräldrars religiösa övertygelse.

Den uppgivne organisatören för de landsomfattande protesterna, Kamel El-Chaik, sa i ett klipp på X att demonstrationerna är fredliga, men han fortsatte med att hota de som motsatte sig dem:

”Slaget har precis börjat och om du vågar motarbeta protester så kommer vi att notera det och vi kommer att se till att varje Pride-festival, varje Pride-event, möts av en motprotest. Vårt rättsliga team kommer att plocka av dig varje penny du har”.

The Muslim Association of Canada och The Canadian Council of imams gick efter protesterna ut med ett gemensamt uttalande i vilket de förklarade att de inte hade del i organisationen av demonstrationerna. I uttalandet beklagade organisationerna emellertid att Kanada är förespråkare för en syn på sexualitet och genusetik som strider mot den islamiska tron och som påtvingar barn den uppfattningen utan föräldrars samtycke.

I Sverige har frågan om vad som lärs ut om hbtq-frågor i svenska för- och grundskolor under lång tid varit föremål för diskussioner i muslimska forum på sociala medier. 

Personer delar med sig av berättelser som de anser är upprörande och chockerande. Exempelvis att hbtq-personer och föreningar föreläst i barnens skolor. Många kommentarer är hårda och det förekommer att personer föreslår att barn ska skickas ut från Sverige för att undkomma en normalisering av homosexualitet. Andra röster menar att skollagen måste respekteras men trycker då istället på om hur viktigt det är att barnen utbildas i islams normer i hemmiljön.

En man föreslår att muslimska föräldrar ska lära sina barn att säga en särskild mening när homosexualitet tas upp under lektioner: ”Jag är muslim, och jag har min konstitutionella rätt att följa min religion, och min religion förbjuder homosexualitet, så jag kan inte delta.”

Flera oroar sig över hur barn kan skyddas mot det gift som sprids i det svenska utbildningssystemet och hävdar att muslimska föräldrar är bedrövade över allt som har med hbtq-rörelsen att göra.

Det förekommer också att personer som uppger sig arbeta som lärare deltar i diskussionerna och ger utryck för likande uppfattningar. Där diskuteras exempelvis hur lärare kan undvika att medverka i skolans temavecka om hbtq och hur de kan kringgå att nämna hbtq-frågor i undervisningen.

Även innan LVU-kampanjen mot socialtjänsten tog fart framfördes en del uppmaningar om att ta barnen från Sverige eller att flytta ut med hela familjen för att barnen skulle komma i från sexualundervisning och hbtq-frågor i skolan. 

När skolmyndigheterna med hjälp av Säkerhetspolisen de senaste åren stängt islamiska grundskolor har det bland annat skett efter att skolorna kritiserats för bristande eller helt utebliven sexualundervisning. 

SOFIE LÖWENMARK

Hur ska man finansiera en journalistisk nischsajt som granskar demokratiskadlig islamism?

Vi har som många andra försökt att lösa tre frågor: vi vill att nyheterna ska vara tillgängliga för alla, vi behöver intäkter för att överleva och vi vill inte ständigt be er om stöd och pengar.

Därför har vi landat i en möjligen udda konstruktion som vi i alla fall vill ge ett försök:

en frivillig prenumerationslösning.

Det kostar 185 kr per år att prenumerera på Dokus nyheter (dvs. drygt 14 kr per månad exkl. mervärdesskatt).