Articles by Doku

Judehat och jihad i mosképrojektets skymningsland

– Vi är Muhammeds soldater! – Åh gud, förstör judarna! Orden kommer från ledningen för den grupp som ska se till att det byggs en ny moské i varje svensk stad varje månad. Doku har fått del av filmklipp och annan information som avslöjar hur ansvariga bakom mosképrojektet utrycker grov antisemitism och driver in pengar under hot och hur de uppmanar individer att använda ekonomiskt stöd från sociala myndigheter för att bygga moskéer. 


De arabiskspråkiga gruppernas ökade judehat

Tonläget i palestinska diskussionsgrupper på sociala medier har förändrats markant under de senaste veckorna, visar Dokus undersökning. Det svämmar över av antisemitism och judehat och utrycks starkt stöd för Hamas, Hizbollah och andra terrorgrupper. Svensk media kritiseras nu för att vara judeägd och för att ägna sig åt produktion av Israelisk propaganda och upprörda röster klandrar Israellobbyn för att lärare talar om antisemitism i skolan.


Hamaspropaganda och terrorismförsvar i ABF:s lokaler

Bakom stängda dörrar i ABF:s lokaler läggs mediestrategier upp för hur Palestinaföreningar ska slippa ta avstånd från Hamas vid möten med journalister. Där hävdas också att Israel inte har någon civilbefolkning, att de israeliska ungdomar som mördades under en musikfestival egentligen var militär som firade en ny bosättning och att israeliska barn vill döda araber och muslimer.


Okände IS-mannens våld mot släktingar och poliser

En man med somaliskt ursprung som är bosatt i Angered i Göteborg dömdes i somras till fängelse för olaga hot, försök till misshandel och övergrepp i rättssak efter att ha trängt in i sina släktingars bostad. Händelsen uppges vara en hämnd för att familjen flera år tidigare hade varnat för att mannen var på väg till IS i Syrien. Mannen, vars tidigare sympatier för IS är okända, dömdes också i BLM-upploppen för misshandel av poliser.
Svenska muslimska organisationer är tysta om terrorn

De stora muslimska riksförbunden och deras underliggande moskéer och organisationer har inte fördömt helgens terrorattacker mot den israeliska civilbefolkningen, visar Dokus undersökning. Ingen sådan organisation har heller hört av sig till de judiska församlingarna och organisationerna med kondoleanser, beklaganden och erbjudanden om stöd.


Palestinskt firande i Sverige efter attackerna mot Israel

De palestinska attackerna mot Israel och kidnappningarna av israeler har följts av firanden i svenska städer. I slutna och öppna arabiskspråkiga grupper på sociala medier varvas jubelrop med krigisk propaganda på religiös grund. Bland de tusentals som bidrar med kommentarer finns imamer, lärare, sjukvårdspersonal och biståndsarbetare.


Niqabklädd arbetar med stöd för hedersutsatta barn

En kvinna i heltäckande ansiktsslöja arbetar inom ett projekt för hedersutsatta i Rädda Barnens regi. I islamiska grupper på Facebook har kvinnan hyllats som en ”niqabi och som en sann inspiratör för den muslimska ummahn”. Rädda Barnen undviker att svara på Dokus fråga om lämpligheten av att medarbetare bär niqab i stödarbete för hedersutsatta barn och säger att det är en del av religionsfriheten att få bära slöja.


Raseri mot sexualundervisning och HBTQ-frågor i skolor

Det har på senare tid arrangerats demonstrationer och protestmarscher på flera håll i Europa och Nordamerika mot sekulära skolors undervisning om sexualkunskap. I Kanada och Belgien har protesterna utvecklats till desinformationskampanjer som påstår att undervisningen gör det omöjligt för muslimska föräldrar att uppfostra sina barn enligt islam och att syftet är att hypersexualisera barnen. Samma utryck finns i svenska muslimska diskussionsgrupper på sociala medier.