Articles by Doku


Talibanernas mardröm kan spridas till omvärlden

Talibanerna i Afghanistan befinner sig nu i något som bäst kan beskrivas som en mardröm. De har med framgång bekämpat och slutligen besegrat en regering med samma metoder som de nu attackeras med. För närvarande finns det nog inga större risker för omvärlden utanför Afghanistan och Pakistan, men detta kan komma att förändras snabbt. IS-K har sedan tidigare visat ett intresse för att utföra eller stötta terrorattacker i Europa och Indien, skriver Hans Brun.


Konstvärldens fina salonger var aldrig ett mål för Vilks

Att Vilks så ofta i svenska medier, av den ena namnkunniga opinionsbildaren efter den andra, framställdes dels som monomant upptagen vid muslimer, dels som ständigt sökande efter uppmärksamhet och publicitet, skapade en helt felaktig bild av honom. Lars Vilks var monomant upptagen av konstvärlden, av att förstå och blottlägga dess innersta mekanismer, skriver Johan Lundberg i en analys.


Lars Vilks agerande hade kunnat öppna ögonen för fler

Konstnären Lars Vilks är död. Vi vet ännu inte särskilt mycket om den trafikolycka som tog hans liv. Däremot finns det anledning att reflektera kring hur omvärlden reagerat på hans konstprojekt. Den omtalade karikatyren av profeten Mohammed som rondellhund medförde dödshot som tvingade honom att leva med personskydd i många år. Hur kunde så många skuldbelägga Lars Vilks, trots att det var honom som hoten riktade sig emot?