NyheterEn inblick i Skolinspektionens sekretessbedömning

Vi har under lång tid noterat att myndigheter och domstolar i allt större utsträckning belägger uppgifter i mål och ärenden med sekretess. Det är en utveckling som försvårar och i bland omöjliggör granskning och belysning av beslut och viktiga samhällstrender.


Kommunal skola anmäld för otillåten religionsutövning

Sjumilaskolan i Göteborg har anmälts till Skolinspektionen för att en anställd under arbetstid och i skolans lokaler anordnat böneundervisning för lågstadieelever och en annan rullat ut sin bönematta i ett klassrum och bett framför nyanlända högstadieelever. Enligt anmälan ska skolflickor ha tillrättavisats om deras slöjor inte suttit korrekt.


Stiftelsen Doku ombildas för att kunna bli ännu vassare

Det är snart fem år sedan Doku bildades för att granska och informera om den islamistiska miljön i Sverige. Vår bedömning är att behovet av den sortens granskning inte kommer att minska under överskådlig tid, tvärtom. Men för att klara av det fortsatta arbetet måste Dokus verksamhet ombildas, skriver stiftelsen Dokus styrelse.Al-Shabaab-ledares barn befinner sig i Sverige

Somali National TV publicerade nyligen ett inslag med en avhoppad al-Shabaab-medlem som berättade att vuxna barn till två av terroristorganisationens högsta ledare sedan en tid befinner sig i Sverige. Doku har identifierat en av dem, en son till Fuad Shangole, al-Shabaabs ”financial facilitator”. För ett par veckor sedan grep Costa Ricansk säkerhetstjänst ytterligare en av Fuad Shangoles söner som använt sig av svenskt pass utställt på en annan person med somalisk bakgrund.