Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Insamlingsstiftelsen Doku är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

All personuppgiftsbehandling sker inom Dokus publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i personuppgiftslagstiftningen gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. 

Doku publicerar ett nyhetsbrev samt upprätthåller en sajt med nyheter om radikalislamism, radikalisering etcetera. Vi hanterar uppgifter om e-postadress för att kunna nå prenumeranterna av vårt nyhetsbrev och våra samarbetspartners. Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och säkert. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Du har rätt att på begäran få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har om dig. En begäran om registerutdrag ska göras skriftligen och skickas med post till oss för att undvika bedrägerier med e-post. Adressen är: Stiftelsen Doku, Box 53299, 400 16 Göteborg. I brevet ska framgå vilken e-postadress personuppgifterna ska skickas till om du vill ha dem elektroniskt. Om det uppdagas avvikelser vid jämförelse av de kontaktuppgifter som finns registrerade hos oss kontaktar vi dig innan vi skickar ut uppgifterna. Utskrift på papper sänds endast till den adress som finns i registret.

Du har även rätt att få dina uppgifter strukna från registret. Vi raderar i så fall dina uppgifter från registret snarast möjligt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i nyhetsbrevet eller genom att mejla magnus.sandelin@doku.nu. Din mejladress stryks därefter från registret snarast möjligt. I nyhetsbrevets mottagarfält kan du se vilken e-postadress vi har registrerat.