Om stiftelsen Doku

Insamlingsstiftelsen Doku är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse vars huvudsakliga ändamål är att bedriva självständig, granskande journalistik och sprida kunskap om den våldsbejakande/radikala islamistiska miljön, ur ett i huvudsak svenskt perspektiv. Målet är att skapa en djupare insikt och förståelse i samhället för hur den våldsbejakande/radikala islamistiska miljön fungerar och tar sig uttryck. Detta ska främst ske genom att via offentliga och publika kanaler publicera initierad journalistik. Sajten doku.nu är ett led i detta.

Bakom stiftelsen står en styrelse som består av ordförande Magnus Sandelin och ledamöterna Anna-Lena Lodenius, Johan Lundberg och Sofie Löwenmark.

Stiftelsens organisationsnummer är: 802480-9470.

Adressen är: Insamlingsstiftelsen Doku, c/o Sandelin, Box 53299, 400 16 Göteborg.