Utbildning

Stiftelsen Doku har ett folkbildande syfte och utöver journalistik är en naturlig del av verksamheten att kunna erbjuda föreläsningar och utbildningar om den radikalislamistiska miljön och angränsande områden för kommuner, skolor, myndigheter och andra verksamheter. I stiftelsens styrelse sitter personer med mångårig erfarenhet av att såväl granska som att utbilda om just detta. Vi kommer framöver att ta fram konkreta utbildningspaket, men redan nu går det att höra av sig till stiftelsen om man vill boka en enstaka föreläsning eller en större utbildning.

För mer information, kontakta Michael Andersson på Nordic Protection Academy: tel. 031-225544, e-post: michael@npacademy.se, eller Stiftelsen Doku:

Magnus Sandelin
Telefon: 0708-243742
E-post: magnus.sandelin@doku.nu

Sofie Löwenmark
Telefon: 076-3090737
E-post: sofie.lowenmark@doku.nu