Vad är det Doku granskar?

Doku granskar den islamistiska miljön i Sverige. Vi sätter ljuset på nätverk, personer, organisationer och andra aktörer inom miljön och den verksamhet som de bedriver för att underminera demokratin och så split mellan olika befolkningsgrupper.


Dokus granskning innefattar därmed också salafistiska och jihadistiska miljöer, som är delar av islamismen. Vi belyser kopplingar mellan alla dessa antidemokratiska rörelser och mer etablerade aktörer i det svenska samhället.


Stora delar av islamismen är intolerant mot andra religiösa grupper, också mot de muslimer som inte delar islamisternas värderingar. Var än i världen den antidemokratiska och våldsförespråkande ideologin visar sig orsakar den lidande för människor.


Begreppet jihad finns inom islam och syftar generellt på den enskilda individens kamp för att leva enligt religionen. Det kan till exempel vara att göra gott mot andra människor. En del av begreppet innebär också att muslimer har rätt att utkämpa försvarskrig om andra alternativ är uttömda. Det är den tolkningen som gett upphov till det vedertagna begreppet ”jihadism”, eller salafi jihad, för att beskriva den ideologi som terrorrörelser som Islamiska staten, al-Qaida och Boko Haram vilar på. Den jihadistiska ideologin är en hatideologi.


Jihadismen utgör i sin del en liten del av salafismen, som är en fundamentalistisk inriktning inom sunniislam. Alla salafister är inte våldsförespråkande, men motståndet mot demokrati och kvinnors och HBTQ-personers rättigheter är exempel på saker som alla salafister har gemensamt.


Stora delar av islamismen är intolerant mot andra religiösa grupper, också mot de muslimer som inte delar islamisternas värderingar. Var än i världen den antidemokratiska och våldsförespråkande ideologin visar sig orsakar den lidande för människor.


Utan tvekan kan man säga att islamismen vinner mark både i Sverige och i andra delar av världen. Antalet sympatisörer och aktiva förespråkare har vuxit kraftigt de senaste åren. Enligt Säkerhetspolisen utgör den våldsbejakande islamismen, det största hotet vad gäller risken för terrorattentat i Sverige. Därför behövs en verksamhet som Doku.