Vad är det Doku granskar?

Två svenska jihadister i Syrien uppmanade 2013 i en video fler svenskar att ansluta sig till jihadistiska grupper i landet.

Doku granskar i första hand den jihadistiska miljön i Sverige. Vi sätter ljuset på nätverk, personer, organisationer och andra aktörer inom miljön, samt den verksamhet som de bedriver för att underminera demokratin och så split mellan olika befolkningsgrupper.

Doku granskar också närbesläktade, i första hand salafistiska, miljöer till den jihadistiska. Vi belyser också kopplingar mellan dessa antidemokratiska rörelser och mer etablerade aktörer i det svenska samhället.

Den jihadistiska ideologin är en hatideologi. Den är intolerant mot andra religiösa grupper, inte minst mot de muslimer som inte delar jihadisternas tolkning. Den är antidemokratisk och våldsförespråkande. Var än i världen ideologin visar sig så orsakar den lidande för människor.

Begreppet jihad finns inom islam och syftar generellt på den enskilda individens kamp för att leva enligt religionen. Det kan till exempel vara att göra gott mot andra människor. En del av begreppet innebär också att muslimer har rätt att utkämpa försvarskrig om andra alternativ är uttömda. Det är jihadisternas sätt att tolka den senare delen som gett upphov till det vedertagna begreppet ”jihadism”, eller salafi jihad, för att beskriva den ideologi som terrorrörelser som Islamiska staten, al-Qaida och Boko Haram vilar på.

Den jihadistiska ideologin är en hatideologi. Den är intolerant mot andra religiösa grupper, inte minst mot de muslimer som inte delar jihadisternas tolkning. Den är antidemokratisk och våldsförespråkande. Var än i världen ideologin visar sig så orsakar den lidande för människor. Jihadismen utgör en liten del av salafismen, som är en fundamentalistisk inriktning inom sunniislam. Alla salafister är inte våldsförespråkande, men motståndet mot demokrati, och kvinnors och HBTQ-personers rättigheter är exempel på saker som alla salafister har gemensamt.

Jihadismen som ideologi utgör en än mindre del av hela religionen islam. Men utan tvekan kan man säga att ideologin vinner mark i såväl Sverige som andra delar av världen. Antalet sympatisörer och aktiva förespråkare har vuxit kraftigt de senaste åren. Enligt Säkerhetspolisen utgör jihadismen, eller den våldsbejakande islamismen, det största hotet vad gäller risken för terrorattentat i Sverige. Därför behövs en verksamhet som Doku.