Articles by Doku


Den radikaliserade 12-årige pojken

En ung pojke som varit bortförd utomlands omhändertogs nyligen. Han har en starkt fientlig och nedvärderande syn på kvinnor och kristna. Han utrycker oroväckande tankar…