kritiska terrorism-studier


Terroristen som försvann, del 2 – Om hur postmodern filosofi radikaliserade forskning om terrorism

I tre artiklar redogör Dokus Johan Lundberg för framväxten av forskningsområdet ”kritiska terrorism-studier”; vad det innebär och vad som är dess historiska rötter. I den andra artikeln diskuteras hur olika ämnesområden under paraplybeteckningen Internationella Relationer ”vitaliserades” under sent 1980-tal genom kontakt med fransk poststrukturalistisk filosofi.


Terroristen som försvann, del 1 – Om hur postmodern filosofi radikaliserade forskning om terrorism

Vilka är orsakerna till att en relativistisk uppfattning om terrorism fick ett starkt fäste i universitetsvärlden och kom att påverka svenska medier och politiker? I tre artiklar redogör Dokus Johan Lundberg för framväxten av forskningsområdet ”kritiska terrorism-studier”; vad det innebär och vad som är dess historiska rötter. I denna första artikel spåras rötterna tillbaks till en rad vänsterradikala amerikanska juridikprofessorer på 1980-talet.