Anmälan mot IS-resenärer är rätt väg att gå

En utgångspunkt för rättsväsendet måste vara att anta att brott har begåtts om man har anslutit till en terrorstämplad grupp, och utreda efter det. Förhoppningsvis kan den nu inlämnade brottsanmälan påskynda den processen, skriver Magnus Sandelin i en kommentar.

Endast två av de hittills cirka 150 personer som återvänt till Sverige från IS eller andra extremistgrupper i Syrien/Irak har dömts för handlingar begångna där nere. Hassan al-Mandlawi och Al-Amin Sultan fick 2015 livstids fängelse för terrorbrott efter att polisen mer eller mindre av en slump funnit ett USB-minne hemma hos Sultan med filmer där de dömda medverkar i två makabra avrättningar.

Självklart är Sultan och al-Mandlawi inte de enda från Sverige som gjort sig skyldiga till liknande brott i Syrien eller Irak. Flera av dem som åkte ner var när det begav sig entusiastiska i sitt stöd till den al-Qaidainspirerade ideologin och de grupper som omfamnade den. Några har på sociala medier också hyllat den terrorstat som IS utropade i juni 2014, och även försvarat sexslaveri och andra grova brott som begicks i terrororganisationens namn.

Några har på sociala medier hyllat den terrorstat som IS utropade i juni 2014, och även försvarat sexslaveri och andra grova brott som begicks i terrororganisationens namn.

Det finns alltså ingen anledning att tro något annat än att många av dem som reste ner på olika sätt har medverkat eller bidragit till att övergrepp av olika slag kunnat ske. Därför är det initiativ som polisen Ulf Boström och tre andra (Jan Hägglund, Edward Nordén och Magnus Norell) tog när de i förra veckan lämnade in en brottsanmälan mot de svenska ”IS-resenärerna” till Riksåklagaren mycket välkommet.

De fyra menar att det finns stöd i den befintliga svenska lagstiftningen för att döma dem som anslutit till Islamiska staten och liknande grupper. De cirka 300 personer som Säkerhetspolisen känner till anmäls därför för medverkan till olika brott begångna i IS namn: ”Medverkan så som angivet faller under bestämmelserna i 23 kap brottsbalken om försök, förberedelse och medverkan, m.m. Medhjälp innefattar således all slags verksamhet som underlättat för IS att verka och begå brott mot liv och hälsa, frihet och frid samt sexualbrott, tillika folkmord och brott mot mänskligheten”, skriver de i anmälan. Det är, oavsett de svårigheter som utredningarna är förknippade med, rätt väg att gå.

Det finns i samhället en stor frustration över att den svenska lagstiftningen inte har kunnat komma åt de personer som reste ner för att frivilligt ansluta till de islamistiska terrorgrupperna.

Det finns i samhället en stor frustration över att den svenska lagstiftningen inte har kunnat komma åt de personer som reste ner för att frivilligt ansluta till de islamistiska terrorgrupperna, inte minst efter att svenska tillfångatagna IS-medlemmar suttit i intervjuer och bedyrat att de endast körde ambulans eller hjälpte flyktingar. Enligt Boström och de andra, som konsulterat den tidigare domaren Krister Thelin, så är det ändå tillräckligt för att kunna dömas.

Fortfarande pågår dock en politisk diskussion om huruvida det på grund av den svenska föreningsfriheten går att förbjuda deltagande och samröre med en terrororganisation. För en utomstående så måste den diskussionen te sig helt absurd.

Att straffrättsligt komma undan med att frivilligt ha anslutit till en mördarsekt bör vara en omöjlighet, särskilt om man själv har stoltserat med det på Facebook. Det ska inte hänga på slumpen om terrorister kan dömas eller ej.

Jag har själv granskat omständigheterna kring en mycket stor andel av de cirka 300 personer som nu polisanmäls, och jag är den förste att medge att det finns stora svårigheter att belägga var exakt många av dem har varit eller vad de har gjort där nere. Informationen är oftast väldigt knapphändig eller till och med motstridig. Många reste till Syrien tidigt i konflikten och återvände till Sverige redan efter kort tid. Några enstaka kan mycket väl ha jobbat med flyktingar och aldrig varit i närheten av IS. En och annan blev mer eller mindre tvingad att resa ner och försökte därefter ta sig hem. Andra har definitivt tagit till vapen och deltagit i grova övergrepp.

En utgångspunkt för rättsväsendet måste ändå vara att anta att brott har begåtts om man har anslutit till en terrorstämplad grupp, och utreda efter det. Förhoppningsvis kan den nu inlämnade brottsanmälan påskynda den processen.

MAGNUS SANDELIN