Hotet från extrema islamister intensifieras i Norge

Hotet från extrema islamister har ökat enligt den norska säkerhetspolisens (PST) riskbedömningsrapport för 2021 som presenterades under måndagen. Vid sidan om extrem islamism förväntas högerextremism utgöra det största terrorhotet.

Hotet från den extrema islamistiska miljön bedöms under slutet av förra året ha ökat i Norge. Det skriver den norska säkerhetspolisen, PST, i en ny rapport. Anledningen anges vara den ökade spänningen mellan yttrandefrihet och vad många muslimer upplever som kränkningar av islam, vilket i sin tur kan inspirera vissa att planera terrorhandlingar. PST bedömer också att radikaliseringen till våldsbejakande islamistiska miljöer kommer att öka under året. 

Huruvida den förvärrade situationen kommer att bestå, förvärras eller avta beror på flera faktorer. Bland annat om anti-islamiska grupper kommer att fortsätta med handlingar som kan uppfattas som stötande av muslimer och hur extrema islamister då kommer att svara. Även om Norge har en marginell plats i IS och al-Qaidas globala fiendebild är norska mål och intressen centrala för fiendebilden för extrema islamister i Norge. 

Antalet islamistiska terrorattacker i Europa ökade 

Under 2020 utfördes 15 islamistiska terroristattacker i Europa mot sex under 2019 (siffrorna är hämtade från PST:s databas). Det högre antalet under 2020 är relaterat till attacker utförda med förhållandevis enkla medel, huvudsakligen med kniv eller annat stickvapen. Den sortens attacker mot lättåtkomliga mål kännetecknas ofta av en kort förberedelsetid. Det innebär en begränsad möjlighet att förhindra attacker i förväg.

Enligt PST har det varit en liten minskning av avvärjda islamistiska attentat i Europa senaste året. Samtliga förhindrade attentat innefattade däremot skjutvapen eller sprängmedel. I merparten av fallen deltog flera förövare. 

PST skriver vidare att extrema islamister kommer att fortsätta att utgöra ett hot i Europa under 2021. IS och al-Qaidas föreställning om att väst är i krig med islam kommer att fortsätta mobilisera sympatisörer i Europa. Karikatyrdebatten, i kombination med en beständig önskan att hämnas västvärldens militära ingripanden i muslimska länder, hjälper till att få fram deras budskap. Terroristorganisationer kommer att fortsätta att uppmana sina sympatisörer att attackera väst, och särskilt Europa. Deras propaganda, tillsammans med aktiviteten i olika extrema digitala nätverk, kommer enligt PST att inspirera till nya terroristhandlingar 2021.

Extremistgrupper som verkar digitalt, helt eller delvis fristående från traditionella terroristorganisationer, har under de senaste åren fått en central roll i terroristhotbilden. Sådana plattformar är både löst sammansatta och icke-bindande grupperingar och nätverk som kännetecknas av nära sociala band och hög säkerhetsmedvetenhet bland användarna. De är arenor där PST upplever att människor kan komma att radikaliseras till extrem islamism och inspireras att begå terrorhandlingar.

Trots europeiska myndigheters kampanjer för att motarbeta propaganda på internet de senaste åren finns det fortfarande kvar sådan information som är upp till 20 år gammal. Det är propaganda som fortfarande påverkar förövarna av terroristattacker. Samtidigt riktar sig ny information från IS och al-Qaida mot en allt yngre publik vilket kan radikalisera människor från yngre årskullar i större utsträckning än vad vi har sett tidigare.

PST förväntar sig en ökad radikalisering till våldsbejakande islamism i Norge 

PST bedömer det som troligt att det kommer att inträffa incidenter i Norge under 2021 som islamister kommer att uppfatta som stötande och som i sin tur kommer att utnyttjas för att försöka radikalisera nya människor till extrem islamism. Genom både traditionella och sociala medier kan incidenter som upplevs som stötande för muslimer spridas snabbt till en stor publik globalt. 

Det finns också exempel på hur foton och videor redigeras för att medvetet skapa intrycket av att Norge är en nation mot islam. Sådana falska framställningar kan enligt PST bidra till att Norge får en mer framträdande plats i fiendebilden för extrema islamister, vilket kommer att kunna öka sannolikheten för våldshandlingar mot norska mål och intressen. 

Detsamma gäller för debatter och händelser i Norge som uppfattas hämma religiös praxis och som kan förstärka uppfattningen att väst är i krig mot islam. Dessutom påverkar islamistiska terrorattacker utomlands även inhemsk terroristplanering.  

Norska extremistiska islamister kommer även att fortsätta att stödja globala terroristorganisationer, liksom extremister i regionala konflikter som de själva har anknytning till, fortsätter PST.

Det finns kontinuerliga insamlingskampanjer på olika onlineforum till stöd för extremister och terroristgrupper. En del av aktiviteten äger rum under sken av att det är olika former av nödhjälp. Dessutom är det troligt att insamlingar till stöd för extremistgrupper kommer att äga rum i vissa moskéer och muslimska kulturcentra. Sådan insamlingar kanaliseras ut ur landet via banker eller hawala (hawala är ett system för penningöverföring och gränsöverskridande betalning, ett alternativ till bankväsendet som bygger på förtroende och islamiska traditioner).

PST bedömer att en möjlig islamistisk terroristattack i Norge troligen kommer att utföras av eller två personer. Förövarna kommer sannolikt att försöka slå till mot folkrika mål i det offentliga rummet med låga säkerhetsåtgärder eller mot symboliska mål. 

Så länge större offentliga sammankomster är begränsade av Covid-19-restriktioner kommer mindre offentliga sammankomster också att vara relevanta mål. Val av mål och handlingssätt beror på flera faktorer. De mest relevanta symboliska målen är personer som är förknippade med förlöjligande av islam samt polis- och försvarspersonal i det offentliga rummet. Kyrkor, synagogor och liknande mötesplatser är också aktuella symboliska mål, enligt PST.

Även om handlingen utförs av en eller flera personer har de dessförinnan troligen varit i kontakt med andra likasinnade. Digitala nätverk kommer att vara centrala både i radikaliseringsprocessen och i attackplaneringen och kan på många sätt ersätta terroristorganisationernas funktioner, framhåller PST.

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.