De här yrkena drömde IS-jihadisterna om

En femtedel av de svenska Syrienresenärerna studerade till olika yrken innan de anslöt till IS och liknande grupper, visar Dokus genomgång.

Lärare, ingenjör, systemvetare och apotekare. Eller till och med expert på fred och mänskliga rättigheter. Yrkesdrömmarna levde hos flera av de svenska IS-jihadisterna innan de reste till Syrien, men för de allra flesta förblev det bara drömmar. Var femte IS-resenär från Sverige påbörjade någon form av högskolestudier före avresan, men få slutförde. Det visar Dokus genomgång.

Doku har genom Universitets- och högskolerådet begärt ut uppgifter om 220 personer från Sverige som rest till Syrien eller Irak för att ansluta till Islamiska staten eller liknande grupper. 42 av dem, knappt en femtedel, har studerat vid universitet och högskolor i Sverige innan de reste. Av de 42 lyckades dock endast en handfull ta någon form av examen.

Bland dem finns en man som tog en magisterexamen i ekonomi, en annan avlade en kandidatexamen i medicin, men det som sticker ut mest är mannen som tog en kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier bara några månader innan han reste till Syrien hösten 2015. Bland delkurserna i hans utbildning fanns internationell migration och etniska relationer, genusvetenskap och mänskliga rättigheter.

Det som sticker ut mest är mannen som tog en kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier bara några månader innan han reste till Syrien hösten 2015.

Många av dem som anslöt till jihadistgrupper i Syrien påbörjade olika högskoleprogram innan de reste men avbröt. Lärarprogrammet hörde till de mest populära, fyra personer påbörjade den utbildningen. På förskollärarprogrammet fanns tre av resenärerna registrerade, men slutförde inte.

Bland de andra utbildningarna på listan finns tandtekniker, ekonom, systemvetenskap, apotekare, högskoleingenjör och biomedicinsk analytiker. Bland de enstaka kurser som många av Syrienresenärerna har läst så sticker arabiska ut. Sex personer har studerat det i någon form på högskola eller universitet. Andra kurser är engelska, historia, sociologi, kriminologi, matematik, fysik, nationalekonomi och islamologi.

MAGNUS SANDELIN

Utbildningar som de svenska IS-jihadisterna påbörjat:

Lärare
Förskollärare
Tandtekniker
Statsvetare
Sociolog
Apotekare
Biomedicinsk analytiker
Fysiker
Matematiker
Kriminolog
Ekonom
Företagsekonom
Dataekonom
Nationalekonom
Historiker
Högskoleingenjör
Sjöingenjör
Systemvetare
Datatekniker
Fred och utveckling

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.