Förskolepengar gick till islamistisk förening

Förskolenämnden i Göteborg har beslutat om tillfälligt verksamhetsförbud för förskolan Lär & Lek, bland annat på grund av kopplingar till extremism.

Förskolan skickade under två år mer än en halv miljon kronor av skattepengar till den radikala föreningen Sveriges Förenade Muslimer. Nu stänger kommunen förskolan på grund av extremistkopplingarna.

Den fristående förskolan Lär & Lek i Angered ingår i det nätverk av bolag med kopplingar till Abdel Nasser El Nadi, Vetenskapsskolans tidigare huvudman, som regeringen bedömt utgör en säkerhetsrisk. Nu visar det sig att förskolan under 2018 och 2019 fört över mer än en halv miljon kronor av kommunala medel till den radikala islamistiska organisationen Sveriges Förenade Muslimer, SFM, där en av förskolans tidigare ägare dessutom är ordförande.

Den 26 februari fattade Förskolenämnden i Göteborgs stad beslut om att förskolan Lär & Lek får ett tillfälligt verksamhetsförbud från den 2 mars.

Har inte kunnat betala skatten

I det underlag som kommunen tagit fram från olika myndigheter framgår bland annat att Lär & Lek vid två tillfällen inte har kunnat betala sina skatter och avgifter inom utsatt tid, varefter ärendena gått till Kronofogden. Ändå har förskolan under 2018 och 2019 betalat mer än 500.000 kronor till Sveriges Förenade Muslimer, via en fotbollsförening som är kopplad till SFM.

”Förskolan överför således en del av de bidrag som förskolan erhåller från kommunen avseende att bedriva förskoleverksamhet, vidare för att medfinansiera en organisation som erbjuder personer plattformar där de kan verka utifrån antidemokratiska, diskriminerande och våldsbejakande idéer”, skriver Förskoleförvaltningen, och fortsätter:

”Det är anmärkningsvärt att förskolan lämnar frivilliga bidrag till andra föreningar när de samtidigt uppstått situationer då förskolan inte kunnat betala sina skatter och avgifter inom utsatt tid. (…) Vidare har andra myndigheter, så som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Säkerhetspolisen bedömt att SFM har en hållning i frågor om jämlikhet och demokrati som inte är förenlig med grundläggande demokratiska värden. Förvaltningen anser därför att huvudmannens agerande visar på en omdömeslöshet i förvaltandet av kommunala medel avsedda för förskoleverksamhet”, skriver Förskoleförvaltningen i underlaget.

SFM:s ordförande, Wassim Eljomaa har enligt underlaget varit delägare i förskolan Lär & Lek tillsammans med sin fru åtminstone fram till 2018. Enligt Förskoleförvaltningens utredning är han fortfarande en person med ett ”bestämmande inflytande över förskoleverksamheten”.

Förskolan överför således en del av de bidrag som förskolan erhåller från kommunen avseende att bedriva förskoleverksamhet, vidare för att medfinansiera en organisation som erbjuder personer plattformar där de kan verka utifrån antidemokratiska, diskriminerande och våldsbejakande idéer

Förskoleförvaltningen, Göteborgs stad

Sveriges Förenade Muslimer är en organisation som enligt ett yttrande till kommunen från Säkerhetspolisen samlar personer med kopplingar till våldsbejakande extremism, vilket enligt Säpo inte är en slump utan ”mer ett uttryck för en ideologi som finns inom föreningen”. I nämndens beslut att tillfälligt stänga förskolan konstaterar man att förskolan ”står under påverkan av personer med nära kopplingar till våldsbejakande extremism”.

Erbjuds platser på annan förskola

Förskolenämnden riktar även annan kritik mot Lär & Lek, bland annat att antalet inskrivna barn är alldeles för högt i förhållande till lokalernas storlek och att personalomsättningen varit alldeles för stor.

De cirka 70 barn som går på förskolan kommer att erbjudas platser på en närliggande kommunal förskola. Huvudmannen har tre månader på sig att komma tillrätta med bristerna.

Doku har pratat med Wassim Eljomaa som inte vill ge några kommentarer i dagsläget. När vi ringer säger han att han jobbar i förskolans kök.

-Vi fick det här beslutet nu och jag är helt chockad. Jag har inga kommentarer innan vi har pratat igenom det här med ledningen. Du får återkomma, säger han.

MAGNUS SANDELIN

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.