Betraktelser från fångenskap hos IS

I juni 2013 tillfångatogs den franske journalisten Nicolas Hénin och den fotograf som han arbetade med av Islamiska staten i samband med att de genomförde ett reportage i Raqqa. De och två andra kidnappade fransmän frigavs först tio månader senare.

Under tiden i fångenskap träffade Nicolas Hénin bland andra den amerikanske journalisten James Foley, som avrättades genom halshuggning av den brittiske terroristen Jihadi John. Mordet dokumenterades i en av IS mest makabra och omtalade videos.

I ett Zoom-event arrangerat av Kings College i London under tisdagskvällen berättade Nicolas Hénin om hur det gick till när han och hans kollega kidnappades av IS al-Muhajireenbrigad och vad de därefter upplevde i fångenskapen fram till och med frigivningen den 18 april 2014. 

Han beskrev den märkliga känslan av att vara övervakad och förhörd av personer som kom från hans hemland – den utländska brigaden al-Muhajireen innehöll ett stort antal personer som kom just från Frankrike. Hans uppfattning är att de franska och andra utländska IS-jihadisterna bemötte honom och de andra fångarna betydligt mindre respektfullt än vad de lokala jihadisterna gjorde och de använde ofta hänvisningar till hur illa de behandlades i hemländerna som förevändning för sina egna beteenden mot fångarna.

Ett par av Nicolas Hénins personliga betraktelser var att IS ledare Al-Baghdadi ska ha kommit in i hans cell i samband med en inspektion och att han inte vid något tillfälle under hela fångenskapen träffade på någon kvinna.

Nicolas Hénins uppfattning är att utpressning var IS huvudsakliga drivkraft för att ta gisslan, men han hade för egen del inte fått någon information om det förekom någon lösensumma i samband med att han och de övriga frigavs. Han antar att det skedde i utbyte mot något, men om det var mot pengar, politiska eftergifter eller något annat vet han inte. Han berättade att två tredjedelar av de som togs som gisslan frigavs och att resterande tredjedel mördades. Hans mest påtagliga skuldkänsla var att en eventuell lösensumma för honom skulle kunna bidra till att IS fick pengar som skulle kunna användas för attentat eller andra skadliga åtgärder. Den tyska tidskriften Focus har publicerat uppgifter om att den franska staten betalade en lösensumma om 18 miljoner dollar för de fyra fransmännen.

Nicolas Hénin har efter hemkomsten engagerat sig i ett flertal sammanhang i arbetet mot radikalisering och terrorism, bland annat genom att besöka fängelser för att berätta för personer i farozonen för islamistisk radikalisering om sina erfarenheter som gisslantagen av en sådan gruppering.

Han berättade också om ett tillfälle då han av en tillfällighet fick syn på en av de landsmän som hade övervakat honom i fångenskapen i Syrien och som befann sig på fri fot i Frankrike. Chockad kontaktade han polisen som bad honom att omedelbart flyga till Paris för hjälp med identifiering.

Trots vad Nicolas Hénin varit med om är hans syn på hur IS-jihadisterna bör hanteras präglad av ett sakligt lugn, rättvisa i stället för hämnd. Han uppfattning är att det dåliga alternativet till rättsliga förfarande är ett ändlöst och eskalerande tillstånd med nya terroristdåd.

Han berättade också att han har bidragit med upplysningar om vad han har varit med om i några pågående ärenden om brottsanklagelser för andra länder än Frankrike, men uppger på fråga från Doku att han under fångenskapen inte träffade på någon svensk jihadist och att han inte heller har kontaktats av vare sig svensk polis eller åklagare.

SOFIE LÖWENMARK

Doku är helt beroende av donationer för att kunna bedriva sin granskande verksamhet. Hjälp oss genom att stödja oss ekonomiskt: swish: 1232570844, bankgiro: 5310-8924.